GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Energiebesparing

Elektriciteit is onmisbaar in het leven van de moderne mens. Voor haast alles dat vroeger handmatig gebeurde, is er tegenwoordig een elektrisch apparaat bedacht. Mixers, blenders, Rice cookers, wasmachines enzovoorts. We zijn er zo gewend aan geraakt dat we niet door hebben hoe afhankelijk we zijn geworden van stroom. Als stroom uitvalt, staat ons leven stil.

Het stroomverbruik in Suriname steeg in de afgelopen decennia jaarlijks met 6% en prognoses tonen aan dat deze groei steeds zal blijven toenemen. (EBS Energy Outlook 2015-2020). Tijdens de hete maanden, overschrijdt het hoogste landelijk gemiddelde verbruik (stroompiek) het landelijk beschikbaar vermogen (de totale landelijke opwekcapaciteit) in Suriname nu al. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare elektriciteit dusdanig verdeeld wordt, dat klanten niet te lang zonder stroom zitten (loadshedding).

Deze hoge elektriciteitsconsumptie is op verschillende manieren schadelijk voor de mens en het milieu. Ten eerste neemt niet alleen de kwaliteit van het milieu af door de winning van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals fossiele brandstoffen (aardolie en aardgas) maar ook is hierdoor de natuur niet in staat zichzelf te regenereren. Fossiele brandstoffen raken daardoor op. Meer dan de helft van de elektriciteit die in Suriname wordt opgewekt is afkomstig van dieselcentrales, die door middel van Heavy Fuel Oil (HFO) en dieselverbranding elektriciteit opwekken.

Dagelijks wordt ruim één miljoen liters brandstof in deze centrales gebruikt om aan de landelijke energiebehoefte te voldoen. Aardolie is een van de energiebronnen die niet duurzaam is en eens opraakt. Het huidig verbruikersgedrag kan de energiezekerheid voor toekomstige generaties heel snel ernstig in gevaar brengen.

En niet alleen op lange termijn, maar nu al, wanneer het waterpeil in de Afobakka stuwmeer beneden niveau raakt door de droogte en wanneer het landelijk verbruik explosief stijgt vanwege de vakantietijd en de hitte, kampt Suriname met een energietekort. Dit heeft loadshedding tot gevolg. De stroomtoevoer wordt hierbij beurtelings voor enige uren per wijk uitgeschakeld.

Deze loadsheddingperioden worden als zeer onprettig en stagnerend ervaren, niet alleen door huishoudens maar vooral ook het bedrijfsleven en andere overheids- en particuliere instanties.

Ten slotte is verspillend consumptiegedrag nadelig voor de portemonnee van de klant. Het is vanzelfsprekend dat hoe meer de klant onnodig verbruikt, hoe meer men betaalt voor stroom. De sterke groei van het verbruik is uiteindelijk weer van invloed op de overheid (het energiebedrijf) die steeds meer moet investeren in opwekcentrales en elektriciteitsnetwerken, om de vraag naar stroom bij te kunnen benen. Dit gaat gepaard met veel kapitaal en drukt zwaar op het overheidsbudget.

Er zou eerder gegrepen moeten worden naar het veranderen van het consumentengedrag, dan het bijbouwen van centrales. Energie efficiëntie moet als de nieuwe bron van energie worden gezien. Omdat het duurzaam is en de meest kosten effectieve manier is om de explosieve stijging van de vraag te managen. De hierboven genoemde zaken zijn allen dringende redenen waarom het consumptiegedrag moet veranderen.

 

Procurement Notices