GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 17 MEI 2022 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 18 MEI 2022 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD MAANDAG 16 MEI 2022 Lees meer

Stroomtarieven

Per verbruiksperiode juli-augustus 2021 zijn de tarieven voor elektriciteitsvoorzieningen aangepast. Evenzo is het systeem voor de bepaling van uw verbruikskosten vernieuwd. Het nieuwe elektriciteitstarief bestaat uit een basis- en een verbruikstarief

 

aangepaste-stroomtarieven.png

Basistarief

•        Voor 1 fase huishoudelijke verbruikers is het basistarief SRD 100, voor 2 fase SRD 150 en voor 3 fase SRD 200.

 

•        Voor 1 fase niet-huishoudelijke verbruikers is het basistarief SRD 100, voor 2 fase SRD 200 en 3 fase SRD 300.

 

•        Voor grootverbruikers (niet-huishoudens groter dan 24 kVA en hoogspanningsverbruikers) is het kVA tarief aangepast naar respectievelijk 11 SRD per kVA om 13 SRD per kVA. 

 

Verbruikstarief

Bij de bepaling van de kosten van het verbruik wordt bij huishoudelijke- en niet huishoudelijke 1, 2 en 3 fase verbruikers een staffelmodel toegepast.

 

•        Voor huishoudelijke- en niet-huishoudelijke afnemers geldt er voor het verbruik tot en met 800 kWh een kWh tarief van SRD 1,15.

Het verbruikstarief boven 800 kWh is gesteld op SRD 1,78 per kWh.

 

•        Voor niet-huishoudens (winkels en bedrijven) tot een verbruik van 2600 kWh is het kWh tarief SRD 1,15. Voor het verbruik boven 2600 kWh geldt het tarief van SRD 1,7842 per kWh.

 

•        Het hoog- en laagtarief voor grootverbruikers (niet-huishoudens groter dan 24 kVA en hoogspanningsverbruikers) is als volgt:

 

•        Voor niet-huishoudens groter dan 24 kVA geldt het hoogtarief van SRD 1,282 per kWh, en het laagtarief van SRD 0,855 per kWh.

 

•        Voor hoogspanningsafnemers geldt het hoogtarief van SRD 1,207 per kWh, en het laagtarief van SRD 0,805 per kWh.

 

Subsidie

Alle 1, 2 en 3 fase huishoudelijke- en niet huishoudelijke afnemers komen in aanmerking voor subsidie. Voor huishoudelijke afnemers is het maandelijks subsidiebedrag ongeacht de faseSRD 260. Voor niet huishoudelijke afnemers is dit bedrag vastgesteld op SRD 150 per maand.

Hier volgt een VOORBEELD van de berekening van een 3-fase huishoudelijke afnemer met een verbruik van 1000 kWh. 

Berekening:

800 kWh x SRD 1,15=     SRD   920

200 kWh x SRD 1,784=   SRD   356.8  +

-------------------------------------------

Verbruikskosten               SRD 1,276.8

Basistarief                        SRD    200    +

-------------------------------------------

Totaal                                SRD 1,476.8

Subsidie                            SRD    260    –

-------------------------------------------

Te betalen                         SRD 1,216.8

 kwestbare-afnemers.jpg

Met behulp van de tarievencalculator kunt u een indicatie krijgen van de elektriciteitsrekening op basis van de nieuwe tarieven. Ga naar www.nvebs/calculator

 

 

Procurement Notices