GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Stroomtarieven

Per 6 maart 2024 geldige energietarieven 

De aanpassing van de energietarieven is per 6 maart 2024 doorgevoerd en maakt deel uit van het plan van de Overheid om de subsidies aan de Elektriciteitssector af te bouwen en over te gaan tot subsidiëren van de gebruiker zelf (subject-subsidie). De eerste energierekening gebaseerd op deze aanpassing komt uit in de factuurmaand april 2024 en wordt berekend op basis van het verbruik over de maand maart 2024.

 

Basistarief 

De energierekening is opgebouwd uit een Basistarief en een Verbruikstarief. Het Basistarief is een vast bedrag dat u maandelijks betaalt, ongeacht als u elektriciteit heeft verbruikt of niet. Dit was vroeger bekend als het vast recht of abonnement en vertegenwoordigt de vaste kosten die te maken hebben met de stroomvoorziening. 

Vanaf 6 maart is het Basistarief voor alle verbruikerscategorieen met gemiddeld 40% aangepast. Voor Huishoudelijke verbruikers wordt het tarief vervolgens in 4 stappen (mei, juli, september en november 2024) telkens verder aangepast o.b.v. 7% van het huidige tarief.

Voor Niet- Huishoudelijke verbruikers (Klein Commercieel, Grootverbruikers 1 en 2) wordt het Basistarief in 2 stappen (maart, mei) aangepast naar de marktconforme waarde van het tarief die voor dat moment geldt. 

 Basistarief voor Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke verbruikers

Categorie

Huishoudelijk

Niet-Huishoudelijk (Klein-Commercieel)

Grootverbruik 1 

Grootverbruik 2

1 Fase SRD 212.31 SRD 294.00

 

  SRD 700.00

       

SRD 700.00

2 Fase SRD 294.00 SRD 588.00
3 Fase SRD  350.00 SRD 630.00

Tabel 1: Het Basistarief in SRD geldig voor maart 2024

Verbruikstarief voor Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke (Klein-Commercieel) verbruikers

Naast het Basistarief is de stroomrekening verder opgebouwd uit een Verbruikstarief, dat de variabele kosten voor de stroomvoorziening vertegenwoordigt. Tot de variabele kosten behoren de kosten zoals de inkoop van energie en brandstof.

Het Verbruikstarief is gebaseerd op het werkelijk verbruik en wordt vanaf maart 2024 elk kwartaal aangepast op basis van een gemiddelde van de koers en de wereldmarktprijs voor olie van het vorige kwartaal. Het Verbruikstarief kan dus hoger, maar ook lager worden.

 Verbruikstarief voor Huishoudelijke en Niet Huishoudelijke (Klein-Commercieel)

Categorie

Huishoudelijk    

Niet-Huishoudelijk (Klein-Commercieel)

Schijf 1: 0/400 SRD 1.785/ kWh SRD 2.664/ kWh
Schijf 2: 401/900 SRD 2.664/ kWh SRD 2.664/ kWh
Schijf 3: 901/1500 SRD 3.140/ kWh SRD 2.664/ kWh
Schijf 4: >1500 SRD 4.944/ kWh SRD 2.664/ kWh

Tabel 2: Het Verbruikstarief in SRD per Kwh voor Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke Afnemers (Klein-Commercieel).

Verbruikstarief voor Commerciele- en Industriele afnemers

Deze tarieven zijn van toepassing op Commerciele en Industriele afnemers. Deze groep kent geen staffels, maar een vast tarief per kWh. Het Verbruikstarief zal evenals bij de Huishoudelijke en Klein Commerciele Verbruikers, 3-maandelijks worden bijgesteld op basis van het gemiddelde van de koers en de wereldmarktprijs voor olie, van het vorige kwartaal.

 Verbruikstarief voor Commerciele- en Industriele afnemers

 

Grootverbruik 1

Grootverbruik 2

kWh HT

SRD 2.664/ kWh

SRD 2.664/ kWh

kWh LT

SRD 1.785/ kWh

SRD 1.785/ kWh

kVA

SRD 21.00/ kVA

SRD 28.00/ kVA

Cosphi penalty

SRD 1.332/ kWh

SRD 1.332/ kWh

Tabel 3: Het Verbruikstarief in SRD per Kwh voor Grootverbruikers 1 en 2

Subsidie voor Huishoudelijke afnemers

Huishoudelijke afnemers met een verbruik tot en met 900 kWh per maand komen in aanmerking voor subjectsubsidie.

 Subsidie voor Huishoudelijke afnemers

Categorie

Subjectsubsidie (SRD)

Verbruiksdeel

 

Huishoudelijke afnemers (1, 2 en 3 fase)

SRD 85 t/m 150kWh per maand 
SRD 150 151-300kWh per maand
SRD 225 301-450kWh per maand
SRD 300 451-500kWh per maand
SRD 400 501-900kWh per maand

Tabel 4: Subjectsubsidie voor huishoudelijke afnemers

 

Sociale instellingen

Sociale instellingen, die rechtspersoonlijkheid bezitten en beschikken over onvoldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen, kunnen in aanmerking komen voor subjectsubsidie door zich  te registeren bij de Energie Autoriteit Suriname. 

 

Teruglevering

De Elektriciteitswet 2016 biedt onder andere aan klanten de mogelijkheid om voor eigen gebruik duurzame energie op te wekken, bij overschot deze energie terug te leveren aan het landelijk net en te salderen met de consumptie.

 

Tarieven voor teruglevering van zelfopgewekte zonne-energie

Afnemerscategorie

Teruglevertarief (SRD/kWh)

Alle categorieen en tijden 115% van het Verbruikstarief

Tabel 5: Tarieven voor teruglevering van zelfopgewekte zonne-energie

Procurement Notices