GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Gas Veiligheidstips

Veiligheid is bij Ogane hoog in het vaandel.

Het gasbedrijf is sedert 2014  IS0 9001 op Kwaliteit gecertificeerd en OHSASS 18001 op veiligheid. DOGANE is ook NFPA 58 gecertificeerd op de plant operations en ATEX gcertificeerd op explotion prevention. In 2016 behaalde OGANE ook een certificering ISSGOTT voor handling van pretroleum producten.  

Het komt vaker voor dat de burgerij onverantwoordelijk omgaat met gascilinders. Deze worden verkeerd getransporteerd, niet volgens de veiligheidsvoorschriften opgeslagen en uiterst gevaarlijk geinstalleerdgeïnstalleerd.

Hier volgen wat veiligheidstips voor het veilig omgaan met gas.

Transporteer een gascilinder altijd rechtopstaand. Als de Cilinder ligt kan de kop beschadigd worden waardoor de cilinder kan gaan lekken. De kans tot explosie is dan groot en u stelt u zelf en uw omgeving bloot aan brandgevaar.

Sla Cilinders nooit in huis op. Deze moeten worden op geslagen in een goed geventilerde ruimte. Bij het opslaan moet u ook ervoor zorgen dat de Cilinder niet lekt. U kan dat bij de kop controleren met een beetje zeepsop. Bij lekkage maakt u via 175 contact met de storingsdienst voor gas. Plaatst u de cylinder buiten met een natte doek over de kop. Zo voorkomt u een mogelijke ontsteking. 

Bij aansluiting moeten de gascilinders buiten worden opgesteld. Het plaatsen van cilinders  in de zelfde ruimte of directe omgeving van een gasfornuis, gascomfoor of gaspit kan fataal zijn. Volg dus daarom de regels van het gasbedrijf Voor thuis heeft Ogane vaste veiligheidsvoorschriften voor het veilig installeren van gascilinders.

Enkele belangrijke regels zijn;

·         Binnen een horizontale afstand van 1 meter en een verticale afstand van 2 meter zich geen ramen , deuren en andere openingen bevinden, waarachter er een gesloten ruimte aanwezig is. Ook bij open rioleringen en vergaarbakken moet men opletten. Hier kan er ook lekgas in sijpelen.

·         De cilinders niet aan kunstmatige verwarming bloot worden gesteld

·         De afstand tot een mogelijke onstekingsbron, zoals elektrisch apparatuur, minstens 1 ½ meter bedraagt.
Voor veilige installatie van uw gas cilinders maakt u contact met een erkende gas installateur. 

Procurement Notices