GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS verscherpt acties veiligstellen elektriciteitsnet

PARAMARIBO 22 MAART 2016–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zal voortaan in samenwerking met het directoraat Openbaar Groen van het Ministerie van Openbare Werken en desbetreffende districtscommissarissen bomen verwijderen die in zijn netwerk groeien of een bedreiging vormen voor de energieleveringszekerheid.

 

Volgens de Politiestrafwet (artikel 70) is de districtscommissaris bevoegd vegetatie te verwijderen en of te onderhouden, indien geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek dit zelf te verwijderen. De kosten die hierbij gepaard gaan, komen voor rekening van de eigenaar van het terrein.

Tot heden wordt schade aan het elektriciteitsnet door de veroorzakers slechts vergoed als er sprake is van een aanrijding. Een ieder is echter verantwoordelijk voor de schade, welke hij door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid veroorzaakt heeft. De EBS zal daarom ook in geval van vegetatieschade de kosten op de veroorzaker verhalen.

De EBS is genoodzaakt tot deze maatregelen over te gaan vanwege de veelvuldige stroomonderbrekingen als gevolg van hoog wied of bomen of boomtakken in het elektriciteitsnet. Zoals in eerdere berichtgeving vermeld, had de EBS het vorig jaar 436 stroomonderbrekingen als gevolg van slecht onderhouden vegetatie. Dit is ook de meest voorkomende oorzaak van stroomstoringen veroorzaakt door derden.

Om schade aan het elektriciteitsnet te beperken moet onder en langs het elektriciteitsnet vrij zijn van vegetatie. De EBS streeft ernaar het aantal stroomonderbrekingen te minimaliseren en vraagt medewerking van de samenleving om in de omgeving van het elektriciteitsnet liever geen bomen te planten.

Schade veroorzaakt door derden aan het elektriciteitsnet zal onherroepelijk verhaald worden op de veroorzaker!

Procurement Notices