Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Zelf opwekken en terugleveren

Wilt u zelf elektriciteit opwekken en het overschot aan ons terugleveren?

Met de aanname van de Elektriciteitswet (E-wet) en de Wet Energie Autoriteit Suriname ( EAS) op 1 maart 2016, zijn de regels en voorwaarden waaraan de elektriciteitssector moet voldoen wettelijk vastgelegd. De EAS is de regulator in de energievoorzieningssector.

De Elektriciteitswet 2016 biedt onder andere aan klanten de mogelijkheid om voor eigen gebruik duurzame energie op te wekken, bij overschot deze energie terug te leveren aan het landelijk net en te salderen met de consumptie.

Bijzondere regelgeving met betrekking tot de technische voorwaarden, aansluitkosten en verrekeningsprocedure betreffende de zelfopwekking dienen opgenomen te worden in het Energie Sector Plan (ESP), dat nog door de EAS moet worden voorbereid. 

Vanwege de vraag van zelfopwekkers om aangesloten te worden op het landelijk elektriciteitsnet heeft de Energiebedrijven Suriname (EBS), het initiatief genomen om vooruitlopend en in afwachting op specifieke instructies van de EAS over te gaan tot de aansluiting en koppeling van zelfopwekkers (met een vermogen tot 63 Ampere).

teruglevering-final(2).png

 

Wat is een zelfopwekker?

Een zelfopwekker is een afnemer die voor eigen verbruik duurzame elektriciteit opwekt en die de geproduceerde elektriciteit via het landelijk net met het eigenverbruik saldeert of teruglevert.

Van teruglevering is sprake als de totale kWh-jaarproductie van een zelfopwekker lager ligt dan zijn totaal kWh jaarverbruik dat van het landelijk net afgenomen is. Salderen is simpel gezegd, een aftreksom van de elektriciteit die EBS u op jaarbasis levert min de elektriciteit die u teruglevert. 

Zonne-energie is Groene Energie 

In Suriname is de zon het voorbeeld bij uitstek van alternatieve energie. Er kan middels zonnepanelen energie uit de zon worden gehaald zonder dat de voorraad zonne-energie opraakt. Het is bovendien groene energie.

zelfopwekking-thuis.jpg 

Door gebruik te maken van zonne-energie, helpt u mee aan de reductie van de opwekking van energie middels fossiele brandstoffen, hetgeen positieve gevolgen voor het milieu oplevert.

Door de gevolgen van de uitstoot bij de productie van energie met fossiele brandstoffen, wordt de roep naar alternatieve energie dan ook steeds groter.

Tegen deze achtergrond heeft EBS gemeend om de zelfopwekkers tegemoet te komen, door op basis van deze voorwaarden de mogelijkheid voor koppeling en teruglevering te creëren. Bij het aanstellen van de EAS kunnen de algemene- en aansluitvoorwaarden weliswaar gewijzigd worden.

Hoe werkt teruglevering? 

Heeft u nog geen opwekinstallatie (dit kan zijn zonnepanelen of windmolen installatie) die uw woning of pand van elektriciteit voorziet?

1. Kies eerst een installateur

Kies een installateur uit die op basis van uw wensen uw opwekinstallatie in orde zal maken.  Klik hier voor een lijst met door de EBS erkende PV installateurs.

 2.  Dien een aanvraag in 

U bent nu gereed om een aanvraag in te dienen. U of uw installateur haalt een formulier op bij een van de EBS dienstencentra
en levert deze ingevuld en ondertekend digitaal of hard copy in.

3. De keuring van de aanvraag

Hierna wordt de aanvraag door de keuringsdienst van de EBS beoordeeld.

4. De koppeling wordt gemaakt

Indien uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt er een speciale meter (bidirectional) geplaatst tussen uw opwekinstallatie en de verbruiksinstallatie.

Download hier de algemene- en aansluitvoorwaarden voor zelfopwekkers.

 

 

Procurement Notices