GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Nieuwe aansluiting / uitbreiding

Bij de NV Energiebedrijven Suriname bent u terecht voor het aanvragen van nieuwe of tijdelijke aansluitingen en voor het uitbreiden van bestaande aansluitingen.

Nieuwe aansluiting

Is uw pand nog niet voorzien van elektriciteit, dan kunt u een nieuwe aansluiting aanvragen. Het is van belang dat u al in een vroeg stadium contact opneemt met een erkende installateur om u te adviseren. De installateur zal de aanvraag voor u bij de EBS indienen. Bij nieuwe aansluitingen kunt u kiezen voor een bovengrondse of ondergrondse aansluiting.

Tijdelijke aansluiting

Heeft u tijdelijk elektriciteit nodig voor bouwwerkzaamheden, feestjes, braderieën, (straat) bijeenkomsten, dan kunt u dit ook via een erkende installateur laten aanvragen.

De aanvraag voor een tijdelijke aansluiting met de duur van 2 á 3 dagen dient u uiterlijk twee weken voor aanvang van uw activiteit, in bij de EBS.

Bestaande aansluiting

Heeft u een bestaande aansluiting die langer dan een jaar is afgesloten, dan kunt u zich aanmelden op ons hoofdkantoor of onze dienstencentra te Zorg & Hoop, Munder, Latour, CHM en Nickerie bij de afdeling Klantenservice. De installatie zal onderworpen moeten worden aan een herkeuring.

Wanneer uw aanvraag bij de EBS is goedgekeurd, zal de installateur een keuringsdatum aanvragen. Nadat de installatie is goedgekeurd, wordt er een keuringsbewijs gegenereerd welke de installateur aan u overhandigt.

Uitbreiding

Een uitbreiding vraagt u aan wanneer uw huidig vermogen niet voldoende is. U kunt een vermogensuitbreiding aanvragen van 127V naar 220V (2 fasen of 3 fasen).

Revisie

Heeft u de behoefte om uw installatie te reviseren, dan kunt u via een erkende installateur uw aanvraag laten indienen.

Revisie vindt plaats wanneer:

  • u een bestaande installatie gedeeltelijk of volledig wil vervangen;
  • u het vermoeden heeft dat de installatie verouderd is;
  • bij weder aansluiting geconstateerd wordt dat de installatie onvolledig is;
  • uw woning is afgebrand.

Aansluitkosten

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat middels de missive van de Raad van Ministers op 29 juli 2016 het tarievenstelsel voor de realisatie van aansluitingen ten behoeve van huishoudens is aangepast.

Digitale Vermogensaanvraag

Procurement Notices