Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Aanvraag Nieuwe Gasaansluiting

Heeft u een gascilinder nodig? Dan kunt u deze bij OGANE bestellen. Er zijn verschillende formaten gascilinders beschikbaar: 20 lbs, 28 lbs en 100 lbs. De 20 lbs en 28 lbs gascilinders kunt u met medeneming van uw identiteitsbewijs aanschaffen bij OGANE te Livorno. 

Let op: het kantoor van OGANE bevindt zich op een fabrieksterrein. Er gelden dus enkele veiligheidsregels. Draag gesloten schoenen (geen slippers!) en een lange broek wanneer u het terrein betreedt. 

100 lbs Aanvraag

Voor een 100 lbs gascilinders dient u een aanvraag in. Download hier het Aanvraagformulier 100lbs. Vul het volledig in en lever het in op ons hoofdkantoor of één van onze dienstencentra. Bij de aanvraag van 100 lbs. worden er de eerste keer 2 cilinders aangevraagd. U kunt 1 week na indiening van deze aanvraag bij ons informeren of deze is goedgekeurd op het telefoonnummer 175 tst 909 (Paramaribo) en 0211240 (Nickerie). De eerstvolgende werkdag na de goedkeuring van uw installatie, neemt u telefonisch contact op met OGANE. Informeer naar uw klantnummer en spreek de afleverdatum van uw gascilinder(s) af.

Bij goedkeuring zult u het volgende moeten doen:

 • installatie laten aanleggen door een installateur;
 • keuringskosten ad. SRD. 250, – aan ons voldoen
 • statiegeld per cilinder aan ons voldoen.
 • Inhoud (gas) ad. SRD. 1075,- per cilinder.

∗Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. 

Voor de installatie gelden bijgaande installatievoorschriften:

De opstelplaats van de cilinders moet zodanig zijn dat:

 • de afstand van cilinders tot erfscheiding tenminste 1½ meter bedraagt;
 • zich binnen een horizontale afstand van een meter en een verticale afstand van twee meter geen ramen en deuren of andere openingen bevinden, waarachter een gesloten ruimte aanwezig is;
 • de cilinders gemakkelijk en snel kunnen worden verwijderd;
 • geen gevaar voor mechanische beschadiging bestaat;
 • de cilinders niet aan kunstmatige verwarming kunnen worden blootgesteld;
 • de cilinders zo min mogelijk in contact komen met water, waardoor beschadiging door corrosie voorkomen wordt; de afstand tot een mogelijke ontstekingsbron, zoals elektrisch apparatuur, minstens 1½ meter bedraagt.
 • de afstand tot een mogelijke ontstekingsbron, zoals electrische apparatuur, minstens 1½ meter bedraagt;
 • Ter voorkoming van corrosie aan de bodem van de cilinders dienen deze te worden opgesteld op een stenen platform van voldoend oppervlak en een hoogte van ongeveer 10 cm.
 • De opstelling van cilinders moet verder zodanig zijn dat verzameling van lekgas in gesloten ruimte voorkomen wordt. Let hierbij vooral op open rioleringen of vergaarbakken.
 • Aangezien gas zwaarder is dan lucht is het van belang dat cilinders op een plaats opgesteld worden met voldoende ventilatie op vloerhoogte!
 • Indien de gasleiding in een muur is verwerkt of ondergronds loopt, dient de leiding in een mantelbuis geplaatst te worden; Alvorens te dichten dient er door ons een pre-keuring te worden uitgevoerd.
 • Het maken van verbindingen of aftakkingen in op bovengenoemde manier onbereikbaar gemaakte leidingdelen, moet zoveel al mogelijk vermeden worden; In geval van onvoldoende lengte van de leiding moet de verlengende verbinding door middel van lassen of hardsolderen zijn gemaakt.

Informeer een week na indiening van het aanvraagformulier of de aanvraag door OGANE is goedgekeurd. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met OGANE op verkort nummer 175 toestel 909. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, kan uw gas installateur de installatie aanleggen.

Gasinstallateurs:

Naam Wijk Tel# E-mail
Rudan Trading Co Paramaribo Noord 8109384/ 450017 allan@rudantrading.sr
Ra-Sha Gawasa nv kwatta 8500161/ 7405055/ 8520092 info@rasha.sr / rasha.biharie@gmail.com
Karijowiredjo R. Paramaribo Noord 8744474 remie@alginco.com
Reboe R. Paramaribo Noord 8509015 reno@alginco.com
Bueno de Mesquita A. Uitvlucht 8736733 abuenodemesquita@elgawa.com/ info@elgawa.com
Slooten Henk Zorg en Hoop 8799516/ 8661856 henkslooten@hotmail.com
Adel L. latour 8126934 lloijdadel@gmail.com
Rozenblad C. latour 8814334  
Santaris H. Paramaribo 8519610 sant_ww@hotmail.com
Drielinger C. munder 8508843/ 440868  
Ali Pad v.Wanica 8539862  
Singotiko R. Combe 8860704/ 426339 robbygawasa@hotmail.com
Hirschfeld D. Blauwgrond 8235073/ 457736 david@dhservices-suriname.com
Bimexpro Zorg en Hoop 8589221 giovanni@bimexpro.com/ www.bimexpro.com

Is de installatie gereed? Neem dan contact op met OGANE om een keuringsdatum aan te vragen. Zodra de keurmeester de installatie heeft goedgekeurd, dient u keuringskosten en 2 x statiegeld te betalen.

Bekijk de tarieven

Gascilinders Statiegeld Gasprijs* 
20 lbs SRD 1435,- SRD 145,-
28 lbs SRD 1735,- SRD 180,-
40 lbs   SRD 450,-
100 lbs SRD 4140,- SRD 1075,-

* In de overige districten kunnen wegens logistieke redenen enkele SRD’s bijkomen. 

Voor een overzicht van de tarieven voor het hervullen van een gascilinder, klik hier.

Procurement Notices