GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Meterstand Doorgeven

Meteropname/opgave

Om u een correcte elektriciteitsrekening te kunnen presenteren, hebben wij uw meterstand nodig. Onze meteropnemers worden maandelijks ingezet om zoveel mogelijk meterstanden op te nemen. In gevallen, waarbij wij de meterstand niet kunnen opnemen – denk bijvoorbeeld aan een gesloten poort of honden op het erf – vragen wij uw medewerking door de meterstand zelf op te nemen en aan ons door te geven. Bij het doorgeven van uw meterstand is het van belang dat u let op uw aansluitnummer en de daaraan gekoppelde opnamedag die voor uw wijk geldt. 

Hoe gaat u na welke nieuwe meteropgave- en factureringsdag voor uw wijk geldt?

 

Uw Cycle code geeft uw meteropname –en opgave dag alsook de factuur datum aan. Deze is te vinden op de kas kwitantie of u kunt het opvragen via de EBS website www.nvebs.com of via 175. Hiervoor heeft u zowel uw oud of nieuw aansluitnummer als uw klantnummer nodig.

Bijvoorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan dient u de meterstand op de 2e van de maand door te geven. Uw stroomrekening wordt dan op de 12e van de maand gefactureerd.

 

Meteropnameoverzicht  

Verschaf maandelijks onze meteropnemers toegang tot uw meter of geef de meterstand zelf door. Hiervoor is van belang dat u weet op welke dag de meteropname in uw wijk wordt gedaan of wanneer u deze moet doorgeven. Met de ingebruikname van een nieuw klantinformatiesysteem op 5 oktober 2020 zijn de meteropnamedagen gewijzigd. 

Hieronder ziet u het overzicht voor de meteropname. 

EBS Meteropgave en Factureringschema 2022

meteropname-schema-2022(1).png

De EBS vraagt aan haar klanten om rekening mee te houden, dat haar medewerkers ook middag meteropname en meteropname in het weekend verrichten, dit om zoveel mogelijk meterstanden te registreren.

 

Geef uw meterstand op een van de volgende manieren door:

Via SMS

U sms’t naar het nummer 1222: het woord Meter uw aansluitnummer de meterstand de dag en maand. 

Voorbeeld: U heeft op 31 maart de meterstand 15230 opgenomen.

U sms’t Meter 000099900 15230 31 3 naar het nummer 1222

Via 175

Hiervoor heeft u zowel uw aansluitnummer als uw klantnummer nodig. Het telefonisch doorgeven van de meterstanden kan op twee manieren:
– Bel 175 en kies optie 1. Volg vervolgens de instructie op.
– Bel 175 en kies optie 0. U wordt doorverbonden met een van onze klantenservice medewerkers.

Via de website 

Klik hier om uw meterstand door te geven zonder in te loggen.

Direct doorgeven

Via EBS MyAccount

Log in EBS MyAccount en klik op de optie ‘opgeven meterstanden’. Houd uw klantnummer en aansluitnummer bij de hand.

 Inloggen

 

Het aflezen van de verbruiksmeter 

Om de meterstand door te geven moet u deze eerst aflezen van de meter. De EBS maakt gebruik van verschillende soorten meters. Er kan een onderscheid gemaakt worden in analoge en digitale meter.  De EBS heeft landelijk iets meer dan 170.000 aansluitingen, waarvan anno 2020 ongeveer 60% is voorzien van een conventionele energiemeter met draaischijf, ook wel bekend als de kilowattuur (kWh) meter en de overige digitale energiemeters (de modellen ME160, ME162, MT173 en MT174) heeft.

Het aflezen van de analoge meter 

Het telwerk op de meter bestaat uit meerdere cijfers voor de komma en meestal 1 cijfer achter de komma (het cijfer achter de komma staat in een rood kader). Als u de meterstand opneemt, registreert u slechts de cijfers voor de komma, de cijfers in het zwart dus.

Zie het voorbeeld in de illustratie hieronder. De meterstand die u in dit geval doorgeeft is 00745. 

untitledmeteranaloog1.png

Het aflezen van de digitale meter

Het register met het energieverbruik is bij alle huishoudelijke verbruikers op de digitale meters op de display eenduidig zichtbaar voor zowel de verbruikers/klanten, de meteropnemers als de technici van de EBS. Bij de opname van de digitale meter wordt altijd gewerkt met de actuele meterstand (zichtbare stand). Op de display is de som van het geactualiseerd verbruik zichtbaar.

EBS hanteert voor haar klanten verschillende factuurgroepen welke op de 12e, 18e, 22ste en 28ste van de maand worden afgesloten. Voor deze groepen geldt een “vaste” periode volgens de factuurgroep, waarin de meterstand moet worden geregistreerd. Wordt de opname buiten de meteropnameperiode gedaan, dan zal de kWh aanduiding op de factuur verschillen met de opgegeven of opgenomen stand, omdat het huidige “computer programma” voor de facturering, automatisch het verbruik door inschat naar de vaste datum van facturering van die groep. Deze aanpassingen worden bij de eerst volgende facturering ook meegenomen. Geeft u daarom de meterstand door op de dag welke voor uw wijk geldt. Ga naar het meteropnameoverzicht. 

Mijn meter scherm vertoont steeds iets anders. Welke meterstand moet ik doorgeven?

Bij meters met digitale scherm horen de codes 1.8.0 en/of kWh ook op het scherm te zien te zijn. Indien een of beide van de codes te zien zijn, heeft u de juiste meterstand op scherm. Zie het voorbeeld hieronder. De meterstand die u doorgeeft is 18802.

 meter-met-de-1-8-0-en-kwh-en-meerdere-digits.png

Ik zie komma’s/decimalen op scherm, hoe moet ik de stand aflezen?

Geeft u slechts gehele getallen door waarbij de cijfers achter de komma worden weggelaten. Bijvoorbeeld bij 501,3 wordt opgenomen en door u doorgegeven 501.  meter-met-decimaal.png

Mijn meterstand heeft meer dan 5 cijfers, maar geen komma. Welke van de cijfers hoor ik weg te laten?

Indien uw meterstand uit meer dan 5 cijfers bestaat, maar geen komma ertussen voorkomt, hoort u het cijfer uiterst links weg te laten bij het doorgeven van de meterstand.

Bijv. bij 0002974 hoort u door te geven 002974.

 img-6220.jpg

Mijn meterscherm is niet af te lezen/ is beschadigd.

Maak een afspraak voor schade of vervanging van uw meter door te mailen naar customerservices@ebs.sr of te bellen naar 175.

Procurement Notices