GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 07 MAART 2021 Lees meer

Rekening betalen

Wanneer moet ik betalen?

U bent in de gelegenheid om binnen 30 dagen uw rekening te betalen.

Is de eerste rekening nog niet betaald en komt de tweede rekening reeds uit dan worden naast de openstaande rekeningen ook incassokosten in rekening gebracht. Houdt u daarom rekening met de uiterlijke betaaldag die voor uw wijk geldt.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de facturering en betaling per groep.

Uw Cycle code geeft uw meteropname –en opgave dag alsook de factuur datum aan. Deze is te vinden op de kas kwitantie of u kunt het opvragen via de EBS website www.nvebs.com of via 175. Hiervoor heeft u zowel uw oud of nieuw aansluitnummer als uw klantnummer nodig.

Bijvoorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan dient u de meterstand op de 2e van de maand door te geven. Uw stroomrekening wordt dan op de 12e van de maand gefactureerd.


ok(1).png

Welke uiterlijke betaaldag geldt voor mij?

Voorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan betekent het dat op de 2e van iedere maand uw meterstand wordt opgenomen of door u wordt doorgegeven. De datum waarop de rekening uitkomt voor deze groep is de 12e van iedere maand en vanaf de 13e van de maand tot uiterlijk de 12e van de volgende maand bent u in de gelegenheid om uw rekening te betalen.

 

 

Incassokosten


Bij het vervallen van de betalingstermijn van de eerste rekening zal worden overgegaan tot het stopzetten van de stroomtoevoer. Dit houdt in dat reeds bij de tweede openstaande rekening de stopzetting van de stroomtoevoer kan plaatsvinden.
De kosten m.b.t. het stopzetten en het hervatten van de stroomtoevoer zullen eveneens in rekening worden gebracht.
Het hervatten van de stroomtoevoer zal pas plaatsvinden indien alle vervallen rekeningen en de bijbehorende kosten zijn voldaan.
Hieronder volgt een overzicht van de incassokosten die worden gehanteerd per afnemersgroep.

 

  Huishoudelijke afnemers Klein commercieel, tijdelijke aansluitingen en overige niet huishoudelijke afnemers Grootverbruikers
2 Openstaande rekeningen SRD 25 SRD 75 SRD 250
3 Openstaande rekeningen SRD 55 SRD 150 SRD 375
Afsluit- en wederaansluitkosten SRD 175 SRD 350

SRD 425 (Laagspanning)

SRD 1715 (Hoogspanning)

 

Let op: wij brengen extra kosten in rekening indien u twee openstaande rekeningen heeft.

Log in EBSMyAccount om uw openstaande rekeningen na te gaan.

 

 

Elektriciteitstarieven

 

Alle huishoudens die minder dan 150 kWh verbruiken zullen per kWh SRD 0,15 cent betalen. Dit tarief van SRD 0,15 wordt “flat-rate” genoemd. Dit betekent dat hetzelfde bedrag voor elk kWh betaald moet worden, plus de abonnementskosten behorende bij de aansluiting.

Verbruikerscategorie< 150 KWH KWh-prijs in SRD
0-150 0,15

Bijvoorbeeld:

Bij een verbruik van 148 kWh ziet de berekening er zo uit:
148 x SRD 0.15 + abonnementskosten = Bedrag rekening

 

Huishoudens die meer dan 150 kWh verbruiken, zullen volgens het staffel model gefactureerd worden. Bij een staffelmodel verandert het tarief naar gelang uw verbruik toeneemt. De tarievenstructuur ziet er als volgt uit.

Verbruikerscategorie >150 KWh (gestaffeld)  KWh-prijs in SRD
150 KWh 0,27
151-300 KWh 0,30
301-450 KWh 0,33
451- 600 kWh 0,50
600-800 kWh 0,74
>800 kWh 1,31

Bijvoorbeeld:
Bij een verbruik van 422 betaalt de klant:

Voor de eerste 150 kWh (150 x SRD 0.27) +

De tweede 150 kWh (150 x SRD 0.30) +

De resterende 122 kWh (122 x SRD 0,33) + abonnementskosten

 

Abonnement  
Soort aansluiting  
1 fase 10,85
2 fase 16,50
3 fase 18,25

 

SOCIALE AFNEMERS

Het tarief voor sociale afnemers is, ongeacht het verbruik, vastgesteld op SRD 0.35 per kWh, plus de abonementskosten.

Alle verbruikscategorieen 0,35

Abonnement 

Soort aansluiting

Tarief SRD
1 fase 10,85
2 fase 16,50
3 fase 18,25

 

KLEIN COMMERCIEEL

Voor de categorie ‘klein’ commercieel verbruikers is het tarief vastgesteld op SRD 0.50 per kWh. Daarbij worden ook de abonnementskosten behorende bij de aansluiting opgeteld.

Alle verbruikscategorieen 0,50

Abonnement 

Soort aansluiting

Tarief SRD
1 fase 10,85
2 fase 17,55
3 fase 21,35
Procurement Notices