GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Rekening betalen

Wanneer moet ik betalen?

U bent in de gelegenheid om binnen 30 dagen uw rekening te betalen.

Is de eerste rekening nog niet betaald en komt de tweede rekening reeds uit dan worden naast de openstaande rekeningen ook incassokosten in rekening gebracht. Houdt u daarom rekening met de uiterlijke betaaldag die voor uw wijk geldt.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de facturering en betaling per groep.

Uw Cycle code geeft uw meteropname –en opgave dag alsook de factuur datum aan. Deze is te vinden op de kas kwitantie of u kunt het opvragen via de EBS website www.nvebs.com of via 175. Hiervoor heeft u zowel uw oud of nieuw aansluitnummer als uw klantnummer nodig.

Bijvoorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan dient u de meterstand op de 2e van de maand door te geven. Uw stroomrekening wordt dan op de 12e van de maand gefactureerd.

 

EBS Meteropgave en Factureringschema 2022

meteropname-schema-2022.pngWelke uiterlijke betaaldag geldt voor mij?

Voorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan betekent het dat op de 2e van iedere maand uw meterstand wordt opgenomen of door u wordt doorgegeven. De datum waarop de rekening uitkomt voor deze groep is de 12e van iedere maand en vanaf de 13e van de maand tot uiterlijk de 12e van de volgende maand bent u in de gelegenheid om uw rekening te betalen.

  

Incassokosten


Bij het vervallen van de betalingstermijn van de eerste rekening zal worden overgegaan tot het stopzetten van de stroomtoevoer. Dit houdt in dat reeds bij de tweede openstaande rekening de stopzetting van de stroomtoevoer kan plaatsvinden.
De kosten m.b.t. het stopzetten en het hervatten van de stroomtoevoer zullen eveneens in rekening worden gebracht.
Het hervatten van de stroomtoevoer zal pas plaatsvinden indien alle vervallen rekeningen en de bijbehorende kosten zijn voldaan.
Hieronder volgt een overzicht van de incassokosten die worden gehanteerd per afnemersgroep.

 

  Huishoudelijke afnemers Klein commercieel, tijdelijke aansluitingen en overige niet huishoudelijke afnemers Grootverbruikers
Bij 2 Openstaande rekeningen SRD 275 SRD 275 SRD 275
Vanaf 3 Openstaande rekeningen 1 % van het openstaand bedrag 1 % van het openstaand bedrag 1 % van het openstaand bedrag
       

 

Let op: wij brengen extra kosten in rekening indien u twee openstaande rekeningen heeft.

Log in EBSMyAccount om uw openstaande rekeningen na te gaan.

 

 

Stroomtarieven per juni 2023

 

De door de Overheid aangekondigde tariefsaanpassingen voor stroom zijn ingaande 1 juni 2023 doorgevoerd. Dit betekent dat de eerste stroomrekening gebaseerd op deze aanpassing uitkomt in de factuurmaand juli 2023 en wordt berekend op basis van het verbruik over de maand juni 2023.

 

Basistarief Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke verbruikers

basistarief-2023(1).png

 

Verbruikstarief Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke verbruikers

verbruikstarief-2023(1).png

 

Afbouw subsidie stroomrekening

Voor Niet-Huishoudelijke klanten (Klein-Commercieel) die in aanmerking kwamen voor een subsidie van SRD 150, - per maand, komt deze subsidie volledig te vervallen per factuurmaand juli 2023.

Huishoudelijke klanten die niet in aanmerking kwamen voor het Overbruggingstarief (OBT) werden tot en met 31 mei 2023 gesubsidieerd met SRD 260, - per maand. Deze klanten krijgen vanaf de factuurmaand juli 2023 een subsidie van SRD 240, -, welke in 6 maanden verder zal worden afgebouwd, conform onderstaand tabel.

afbouw-subsidie-stroomrekening(1).jpg*De subsidie voor eenieder gaat naar SRD 0,- per eind december 2023.

 

Hieronder volgt een voorbeeld van de afbouw van de subsidie o.b.v. een verbruik van 450 kWh per maand bij huishoudelijke verbruikers met een 1 fase aansluiting:

voorbeeld-450kwh(1).jpg

 

Verbruikstarief Commercieel en Grootverbruikers

verbruikstarief-commercieel-en-grootverbruikers-2023(1).png

 

Teruglevering

Tarieven voor teruglevering van zelfopgewekte energie die wordt teruggeleverd aan EBS:

teruglevertarief-2023(1).png

 

Arbeidsfactor

arbeidsfactor-2023(1).png

 

Minimumrekening Huishoudelijk en Niet-Huishoudelijk

minimumrekening-2023(1).png

  

Met behulp van de tarievencalculator kunt u een indicatie krijgen van de elektriciteitsrekening op basis van de geldende stroomtarieven. Ga naar https://mijnaccount.nvebs.com/calculator/

 

STAATSBESLUIT van 23 mei 2023, houdende wijziging van het Besluit Elektriciteitstarieven 2021

 

———————————————————

 

Stroomtarieven tot en met mei 2023

Huishoudelijke en Niet-Huishoudelijke verbruikers

basis-tarief-oud(1).png

 

Huishoudelijk en Niet-Huishoudelijk

verbruikstarief-oud(1).png

 

Commercieel en Grootverbruikers

verbruikstarief-commercieel-gv-oud(1).png

 

Arbeidsfactor

arbeidsfactor-2023(1).png

 

Overbruggingsgroep

overbruggingstarief-oud(1).png

 

Teruglevering

teruglevertarief-2023(1).png

 

Minimumrekening Huishoudelijk en Niet-Huishoudelijk

minimumrekening-oud(1).png

 

Kwetsbare Afnemers

kwetsbare-afnemers(1).png

 

Met behulp van de tarievencalculator kunt u een indicatie krijgen van de elektriciteitsrekening op basis van de geldende stroomtarieven. Ga naar www.nvebs/calculator

 

Procurement Notices