GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 17 MEI 2022 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 18 MEI 2022 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD MAANDAG 16 MEI 2022 Lees meer

Rekening betalen

Wanneer moet ik betalen?

U bent in de gelegenheid om binnen 30 dagen uw rekening te betalen.

Is de eerste rekening nog niet betaald en komt de tweede rekening reeds uit dan worden naast de openstaande rekeningen ook incassokosten in rekening gebracht. Houdt u daarom rekening met de uiterlijke betaaldag die voor uw wijk geldt.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de facturering en betaling per groep.

Uw Cycle code geeft uw meteropname –en opgave dag alsook de factuur datum aan. Deze is te vinden op de kas kwitantie of u kunt het opvragen via de EBS website www.nvebs.com of via 175. Hiervoor heeft u zowel uw oud of nieuw aansluitnummer als uw klantnummer nodig.

Bijvoorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan dient u de meterstand op de 2e van de maand door te geven. Uw stroomrekening wordt dan op de 12e van de maand gefactureerd.


ok(1).png

Welke uiterlijke betaaldag geldt voor mij?

Voorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan betekent het dat op de 2e van iedere maand uw meterstand wordt opgenomen of door u wordt doorgegeven. De datum waarop de rekening uitkomt voor deze groep is de 12e van iedere maand en vanaf de 13e van de maand tot uiterlijk de 12e van de volgende maand bent u in de gelegenheid om uw rekening te betalen.

 

 

Incassokosten


Bij het vervallen van de betalingstermijn van de eerste rekening zal worden overgegaan tot het stopzetten van de stroomtoevoer. Dit houdt in dat reeds bij de tweede openstaande rekening de stopzetting van de stroomtoevoer kan plaatsvinden.
De kosten m.b.t. het stopzetten en het hervatten van de stroomtoevoer zullen eveneens in rekening worden gebracht.
Het hervatten van de stroomtoevoer zal pas plaatsvinden indien alle vervallen rekeningen en de bijbehorende kosten zijn voldaan.
Hieronder volgt een overzicht van de incassokosten die worden gehanteerd per afnemersgroep.

 

  Huishoudelijke afnemers Klein commercieel, tijdelijke aansluitingen en overige niet huishoudelijke afnemers Grootverbruikers
2 Openstaande rekeningen SRD 25 SRD 75 SRD 250
3 Openstaande rekeningen SRD 55 SRD 150 SRD 375
Afsluit- en wederaansluitkosten SRD 175 SRD 350

SRD 425 (Laagspanning)

SRD 1715 (Hoogspanning)

 

Let op: wij brengen extra kosten in rekening indien u twee openstaande rekeningen heeft.

Log in EBSMyAccount om uw openstaande rekeningen na te gaan.

 

 

Stroomtarieven

Per verbruiksperiode juli-augustus 2021 zijn de tarieven voor elektriciteitsvoorzieningen aangepast. Evenzo is het systeem voor de bepaling van uw verbruikskosten vernieuwd. Het nieuwe elektriciteitstarief bestaat uit een basis- en een verbruikstarief.

aangepaste-stroomtarieven(1).png

Basistarief

•        Voor 1 fase huishoudelijke verbruikers is het basistarief SRD 100, voor 2 fase SRD 150 en voor 3 fase SRD 200.

 

•        Voor 1 fase niet-huishoudelijke verbruikers is het basistarief SRD 100, voor 2 fase SRD 200 en 3 fase SRD 300.

 

•        Voor grootverbruikers (niet-huishoudens groter dan 24 kVA en hoogspanningsverbruikers) is het kVA tarief aangepast naar respectievelijk 11 SRD per kVA om 13 SRD per kVA. 

  

Verbruikstarief  

Bij de bepaling van de kosten van het verbruik wordt bij huishoudelijke- en niet huishoudelijke 1, 2 en 3 fase verbruikers een staffelmodel toegepast.

•        Voor huishoudelijke- en niet-huishoudelijke afnemers geldt er voor het verbruik tot en met 800 kWh een kWh tarief van SRD 1,15. Het verbruikstarief boven 800 kWh is gesteld op SRD 1,78 per kWh.

 

•        Voor niet-huishoudens (winkels en bedrijven) tot een verbruik van 2600 kWh is het kWh tarief SRD 1,15. Voor het verbruik boven 2600 kWh geldt het tarief van SRD 1,7842 per kWh.

 

•        Het hoog- en laagtarief voor grootverbruikers (niet-huishoudens groter dan 24 kVA en hoogspanningsverbruikers) is als volgt:

 

•       Voor niet-huishoudens groter dan 24 kVA geldt het hoogtarief van SRD 1,282 per kWh, en het laagtarief van SRD 0,855 per kWh.

 

•       Voor hoogspanningsafnemers geldt het hoogtarief van SRD 1,207 per kWh, en het laagtarief van SRD 0,805 per kWh.

 

Subsidie 

Alle 1, 2 en 3 fase huishoudelijke- en niet huishoudelijke afnemers komen in aanmerking voor subsidie. Voor huishoudelijke afnemers is het maandelijks subsidiebedrag ongeacht de fase, SRD 260. Voor niet huishoudelijke afnemers is dit bedrag vastgesteld op SRD 150 per maand.

Hier volgt een VOORBEELD van de berekening van een 3-fase huishoudelijke afnemer met een verbruik van 1000 kWh. 

Berekening:

800 kWh x SRD 1,15=     SRD   920

200 kWh x SRD 1,784=   SRD   356.8  +

-------------------------------------------

Verbruikskosten               SRD 1,276.8

Basistarief                        SRD    200    +

-------------------------------------------

Totaal                                SRD 1,476.8

Subsidie                            SRD    260    –

-------------------------------------------

Te betalen                         SRD 1,216.8

  

Met behulp van de tarievencalculator kunt u een indicatie krijgen van de elektriciteitsrekening op basis van de nieuwe tarieven. Ga naar www.nvebs/calculator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurement Notices