Rekening betalen

Wanneer moet ik betalen?

U bent in de gelegenheid om binnen 30 dagen uw rekening te betalen.

Is de eerste rekening nog niet betaald en komt de tweede rekening reeds uit dan worden naast de openstaande rekeningen ook incassokosten in rekening gebracht. Houdt u daarom rekening met de uiterlijke betaaldag die voor uw wijk geldt.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de facturering en betaling per groep.

Uw Cycle code geeft uw meteropname –en opgave dag alsook de factuur datum aan. Deze is te vinden op de kas kwitantie of u kunt het opvragen via de EBS website www.nvebs.com of via 175. Hiervoor heeft u zowel uw oud of nieuw aansluitnummer als uw klantnummer nodig.

Bijvoorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan dient u de meterstand op de 2e van de maand door te geven. Uw stroomrekening wordt dan op de 12e van de maand gefactureerd.


ok(1).png

Welke uiterlijke betaaldag geldt voor mij?

Voorbeeld: Behoort uw aansluiting tot Cycle 01, dan betekent het dat op de 2e van iedere maand uw meterstand wordt opgenomen of door u wordt doorgegeven. De datum waarop de rekening uitkomt voor deze groep is de 12e van iedere maand en vanaf de 13e van de maand tot uiterlijk de 12e van de volgende maand bent u in de gelegenheid om uw rekening te betalen.

 

 

Incassokosten


Bij het vervallen van de betalingstermijn van de eerste rekening zal worden overgegaan tot het stopzetten van de stroomtoevoer. Dit houdt in dat reeds bij de tweede openstaande rekening de stopzetting van de stroomtoevoer kan plaatsvinden.
De kosten m.b.t. het stopzetten en het hervatten van de stroomtoevoer zullen eveneens in rekening worden gebracht.
Het hervatten van de stroomtoevoer zal pas plaatsvinden indien alle vervallen rekeningen en de bijbehorende kosten zijn voldaan.
Hieronder volgt een overzicht van de incassokosten die worden gehanteerd per afnemersgroep.

 

  Huishoudelijke afnemers Klein commercieel, tijdelijke aansluitingen en overige niet huishoudelijke afnemers Grootverbruikers
2 Openstaande rekeningen SRD 25 SRD 75 SRD 250
3 Openstaande rekeningen SRD 55 SRD 150 SRD 375
Afsluit- en wederaansluitkosten SRD 175 SRD 350

SRD 425 (Laagspanning)

SRD 1715 (Hoogspanning)

 

Let op: wij brengen extra kosten in rekening indien u twee openstaande rekeningen heeft.

Log in EBSMyAccount om uw openstaande rekeningen na te gaan.

 

 

Elektriciteitstarieven

Per verbruiksmaand juli 2021 zijn de tarieven voor elektriciteitsvoorzieningen aangepast. Evenzo is het systeem voor de bepaling van uw verbruikskosten vernieuwd. Het nieuwe elektriciteitstarief bestaat uit een basis- en een verbruikstarief.

 

Basistarief

Voor 1 en 2 fase Huishoudelijke- en Niet huishoudelijke klanten is het basistarief een vast bedrag per maand. Voor 3 fase huishoudelijke en niet huishoudelijke klanten geldt een tarief per aangesloten kVA

basis(1).png

 

Verbruikstarief 

Onderstaande tabel geeft het verbruikstarief.

verbruik(1).png

 

Arbeidsfactortarief

Dit tarief is een bedrag per geleverde kWh en is alleen van toepassing op hoogspanningsafnemers bij het niet voldoen aan de minimale gebruikers voorwaarden.    

arbeid(1).png

 

subsidie-1(1).png

 

Teruglevertarief

Een zelfopwekker kan zijn duurzaam opgewekte elektriciteit aan het landelijk net terug leveren en salderen met zijn verbruik. De saldering van terug geleverde elektriciteit vindt plaats tegen het terug levertarief, welke gelijk is aan 1.15 maal het verbruikstarief.

teruglevertarief.png

 

elektra-rekening-formule(2).png

 

Wilt u een indicatie van uw elektriciteitskosten gebaseerd op de nieuwe elektriciteitstarieven, bezoek onze verbruikscalculator via: https://mijnaccount.nvebs.com/calculator/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurement Notices