GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Stroom onderbrekingen

Van het ene op het andere moment zonder elektriciteit komen te zitten, kan een onprettige ervaring zijn, temeer nog wanneer bij bedrijven en fabrieken werk- en productieprocessen stil komen te liggen. Tegenwoordig is een betrouwbare stroomvoorziening een basale vereiste binnen de moderne samenleving en zijn frequente stroomonderbrekingen onacceptabel.

Maar een betrouwbare elektriciteitsvoorziening heeft een prijskaartje. Door verouderde infrastructuur, achterstallig onderhoud en een steeds stijgende vraag naar elektriciteit, blijft het voor de EBS een uitdaging om in deze behoefte te voorzien. Het elektriciteitsnet moet meegroeien met het verzorgingsgebied dat zij bedient. Tijdige uitbreiding en upgrade zijn daarom van eminent belang. Nieuwe woningbouwprojecten, kantoren en fabrieken komen er steeds bij, allemaal met hun gewenst vermogen die gefaciliteerd moet worden.

Onderhoud, uitbreiding en upgrade van het elektriciteitsnet zijn daarom een continu en kapitaalintensief proces. De EBS doet er alles aan om storingen in het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat de elektriciteit in uw straat of buurt uitvalt. 

werkzaamheden 

Stroomonderbrekingen kunnen gepland of ongepland optreden

1. Gepland Onderhoud

Gepland onderhoud komt vanwege de grootte van het netwerk en jarenlang achterstallig onderhoud bijna dagelijks voor. Maandelijks worden er tussen de 20 en 30 onderhoudsjobs uitgevoerd in de diverse wijken. Op sommige plaatsen heeft de infrastructuur haar economische en technische levensduur reeds lang overschreden.
De steeds maar groeiende vraag naar elektriciteitsaansluitingen voor zowel huishoudens als grootverbruikers heeft geleid tot overbelaste lijnen en onderstations. Dit resulteert in transmissieverliezen en een verhoogd aantal spanningsklachten. De overbelaste lijnen bieden weinig tot geen mogelijkheden tot omleiding bij storingen en werkzaamheden. 

Een stroomonderbreking ten behoeve van onderhoud vindt volgens planning plaats en wordt vooraf via de media, op de EBS website, op social media of middels poortbriefjes vooraf gemeld aan de klanten. Indien er grote afnemers (bedrijven) in het gebied voorkomen wordt individueel contact opgenomen met de bedrijven om de planning door te geven, zodat deze zich  hierop kunnen voorbereiden.

De EBS begrijpt dat onderbrekingen in de stroomvoorziening last teweeg kunnen brengen bij zowel  huishoudens als bij ondernemers en pleegt elke inspanning om bij uitvoering van geplande onderhoudswerkzaamheden ervoor zorg te dragen dat de verbruiker zo min mogelijk last ondervindt.

Om de impact van de werkzaamheden te verkleinen wordt het werkgebied dusdanig beperkt waarbij de omliggende buurten zoveel als mogelijk worden voorzien van elektriciteit vanuit buurten waar er wel stroom is. Hierdoor merken deze klanten niets van de werkzaamheden.

Bij de planning van de onderhoudswerkzaamheden,
wordt er rekening mee gehouden dat buurten niet te vaak achtereen gestoord mogen worden. Een buurt die eerder in de maand reeds gestoord was zal daarom alleen wederom binnen een kort tijdsbestek worden onderbroken als de noodzaak daartoe aanwezig is.

 

Bekijk het overzicht geplande stroomonderbrekingen

uitschakeling-gismap.png

Klik hier voor een overzicht van de geplande stroomonderbrekingen.

2. Ongeplande Stroomonderbrekingen (storingen)

Het tweede type stroomonderbreking dat ook voorkomt is de ongeplande onderbreking (storingen) en is het gevolg van een storing in een deel van het netwerk. In deze gevallen is het niet mogelijk om de verbruiker vooraf te melden.

Enkele veelvoorkomende vormen van ongeplande onderbrekingen zijn, schade veroorzaakt door derden, een aangereden elektriciteitsmast, weersomstandigheden z.a. bliksem en rukwinden en diefstal. Deze vorm van onderbrekingen ligt buiten de invloedsfeer van de EBS en zorgt vanwege het plotseling of onaangekondigd voorkomen hiervan voor extra ongerief bij onze klanten.

dsc-0070.jpg

Hoe lang het duurt om een storing op te lossen, is nooit precies te zeggen. De ene keer weten we meteen waar de oorzaak van een storing zit. In andere gevallen moeten we de oorzaak opsporen omdat stroom niet met het blote oog waar te nemen is. Ondanks dat probeert de EBS een 3 uren standaard voor de storingsduur te hanteren.

Neem nu bijvoorbeeld een aanrijding van een trafomast. Doordat zo’n type mast is aangereden bestaat de mogelijkheid dat de hele transmissielijn of zelfs het hele onderstation waaraan de mast is gekoppeld tript en alle klanten die voorkomen op deze lijn(en) zonder energie komen te zitten. De herstelwerkzaamheden van zo een type storing kunnen ongeveer tussen vier (4) en acht (8) uren in beslag nemen.

Voor storingen bezoek facebook/nvenergiebedrijvensuriname

24/7 storingsdienst 

Voor het oplossen van storingen draaien onze technici storingsdiensten. Zo is deze dienst 24 uur per dag beschikbaar. Als u door een storing geen elektriciteit hebt, is onze monteur binnen uiterlijk 1 uur na melding ter plaatse. Indien er verschillende storingen tegelijk optreden, kan het zijn dat we moeten kiezen welk probleem we als eerste oplossen. Daarbij kijken we naar de veiligheid, het aantal klanten dat zonder energie zit en de beschikbare mensen en middelen. Hierdoor zal een gebiedsstoring (groot aantal klanten) altijd voorkeur hebben op een individuele storing (klein/individueel klant).

Ook goed te weten dat een storing oplossen aan een huisaansluitkabel of meterkast iets heel anders is dan het verhelpen van een storing aan een transformator of een component in het EBS netwerk. Bij grote(re) elektriciteitsstoringen kunnen wij de toevoer vaak regelen door waar mogelijk gebieden te isoleren of om te leiden, zodat niet teveel mensen gestoord zijn. Voor u als klant lijkt de storing dan misschien opgelost want alles werkt weer. Maar ons werk begint dan eigenlijk pas!

dsc-0156.jpg

We gaan de precieze plek van de storing opsporen en starten daarna met het herstelwerk. Alvorens wij een aanvang maken met het herstelwerk, moeten wij eerst het netwerk vrijschakelen voor de veiligheid van onze medewerkers.

We krijgen ook veel telefoontjes over problemen die wij niet kunnen of niet mogen oplossen. Bijvoorbeeld als er een probleem zit in uw groepenkast, de bedrading in huis of als een apparaat kortsluiting geeft. Dat is werk voor een installateur. Wij zijn verantwoordelijk voor storingen vanaf uw meterkast buiten naar het EBS netwerk.
Daarom is het van belang dat als u met een stroomuitval kampt u eerst in uw binnen installatie nagaat als alles volgens procedure is ingesteld, alvorens u de EBS belt.
De lijst met de door de EBS erkende installateurs vindt u op onze website via: https://www.nvebs.com/thuis/elektriciteit/elektriciteit-aanvragen/

Elektriciteitsstoringen kunt u telefonisch melden via onze klantenservice op het verkort nummer 175. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. We filteren alle meldingen eerst zo goed mogelijk, zodat we u nog beter kunnen helpen.

Bij elke telefonische melding is het van belang dat u ons het juiste adres doorgeeft, uw Contactnummer ( het liefst mobiel, indien beschikbaar). Indien het adres buiten Paramaribo valt of onbekend is kan het voorkomen dat aan u zal worden gevraagd om een locatie beschrijving, herkenningsobject of een dichtbijzijnd mastnummer. Indien er sprake is van een individuele storing, dus een storing slechts bij u thuis, is het van belang dat er iemand aanwezig is op het adres om onze technici te ontvangen en te begeleiden.

Respons- en storingstijd

Afhankelijk van het type storing wordt er een norm gehanteerd voor de responstijd en de storingstijd. De responstijd is de tijd vanaf de melding tot het moment waarop de storingsploeg aanwezig is op de plek van de storing. Een andere norm die wordt gehanteerd is de storingsduur. Hieronder verstaan wij de tijd vanaf het optreden tot de opheffing van de storing. Hierin zit ook de responstijd opgeborgen.

dji-0025.jpg

Over het algemeen moeten stroomstoringen binnen drie en een half uur worden opgeheven. Maar er zijn ook complexe storingen die binnen een ruimer tijdsbestek opgeheven moeten worden. Voor het vervangen van laagspanningsmast worden drie tot 4 uren uitgetrokken. Bij een storing op een hoogspanningsmast mag de storing niet langer dan zes uren duren. Het uitwisselen van een trafomast mag acht uren niet verstrijken.

Responstijd en Storingsduur

De responstijd en de storingstijd kunnen soms negatief worden beïnvloedt. De storingsdienst van de EBS is aan de Saramaccastraat gevestigd. Van hieruit wordt er naar alle storingen gereden. Bij een ongeplande onderbreking in bijvoorbeeld Cabendadorp, zal het langer duren voordat de storingsploeg op de plek is. Maar soms speelt het verkeer de EBS ook parten. De responstijd duurt vanzelfsprekend langer als tijdens de spitsuren een storing optreedt. 

Storingslocatie

Een andere factor die de storingstijd beïnvloedt, is het opsporen van de locatie van de storing. Dit gaat niet altijd met evenveel gemak. Het (SCADA) systeem dat de EBS toepast om o.a. de storingslocatie meteen te kunnen af te lezen of om het netwerk te monitoren) wanneer deze optreedt, is voor slechts deels geïntegreerd in het elektricitieitsnetwerk.

Procurement Notices