GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Disclaimer

Deze website van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is met grote zorg samengesteld. Desalniettemin is de EBS niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. De EBS is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het direct dan wel indirect gebruik van de website en/of voorkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. De EBS is niet verantwoordelijk voor informatie op de aan deze website gekoppelde externe websites. Voorts behoudt de EBS zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

Procurement Notices