GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Aansluitingen

 

U wenst aangesloten te worden op het elektriciteitsnetwerk of een uitbreiding van uw bestaande aansluiting te doen, of is uw installatie toe aan revisie? Op deze pagina vind u alle nodige informatie hieromtrent. 

Kies uw aansluiting en installateur 

Er zijn verschillende aansluitingen die voor u van toepassing kunnen zijn. Voor alle aansluitingen geldt, dat u eerst een erkende installateur in de hand neemt. Deze treft de nodige voorzieningen voor uw pand.

Bekijk hier ook de lijst met de door de EBS-erkende PV installateurs of download deze.

Bekijk de lijst met door de EBS erkende installateurs of Download deze.

Nieuwe aansluiting

Is uw pand nog niet voorzien van elektriciteit, dan kunt u een nieuwe aansluiting aanvragen. Het is van belang dat u al in een vroeg stadium contact opneemt met een erkende installateur om u te adviseren. De installateur zal de aanvraag voor u bij de EBS indienen. Bij nieuwe aansluitingen kunt u kiezen voor een bovengrondse of ondergrondse aansluiting.

Uitbreiding

Een uitbreiding vraagt u aan wanneer uw huidig vermogen niet voldoende is. U kunt een vermogensuitbreiding aanvragen van 127V naar 220V (2 fasen of 3 fasen).

Revisie

Heeft u de behoefte om uw installatie te reviseren, dan kunt u via een erkende installateur uw aanvraag laten indienen. Revisie vindt plaats wanneer:

U een bestaande installatie gedeeltelijk of volledig wilt vervangen;
U het vermoeden heeft dat de installatie verouderd is;
Bij wederaansluiting geconstateerd wordt dat de installatie onvolledig is; Uw woning is afgebrand.

Tijdelijke aansluiting

Heeft u tijdelijk elektriciteit nodig voor bouwwerkzaamheden, feestjes, braderieën, (straat) bijeenkomsten, dan kunt u dit ook via een erkende installateur laten aanvragen.

De aanvraag voor een tijdelijke aansluiting met de duur van 2 á 3 dagen dient u uiterlijk twee weken voor aanvang van uw activiteit, in bij de EBS.

Bestaande aansluiting

Heeft u een bestaande aansluiting die langer dan een jaar is afgesloten, dan kunt u zich aanmelden op ons hoofdkantoor of onze dienstencentra te Zorg & Hoop, Munder, Saramaccastraat en Nickerie bij de afdeling Klantenservice. De installatie zal onderworpen moeten worden aan een herkeuring.

Wanneer uw aanvraag bij de EBS is goedgekeurd, zal de installateur een keuringsdatum aanvragen. Nadat de installatie is goedgekeurd, wordt er een keuringsbewijs gegenereerd welke de installateur aan u overhandigt.

Aansluitkosten

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat middels de missive van de Raad van Ministers op 29 juli 2016 het tarievenstelsel voor de realisatie van aansluitingen ten behoeve van huishoudens is aangepast.

Pakket Installatiegegevens     Aansluitbijdrage  
  PZ                Vermogen   SRD  component USD component 
P1 Woonhuis 1x25A 3 kVA   SRD 5,000 geen
P1 Zakenpand 1x25A 3 kVA   SRD 1,760 $ 525
P2 2x25A 6 kVA   SRD 1,760 $ 715
P3 2X35A 9 kVA   SRD 1,760 $ 850
P5 3X25A 10 kVA   SRD 1,760 $ 900
P6 3X35A 13 kVA   SRD 1,760 $ 1,035
P7 3X50A 19 kVA   SRD 1,760 $ 1,305
P8 3x63A 24 kVA   SRD 1,760 $ 2,045
P9 3x80A 30 kVA   SRD 1,760 $ 2,465

 

Bij het aanvragen van een installatie is het belangrijk om vooraf een globaal beeld te hebben van uw verbruik. Een klein huishouden met standaard apparatuur zoals een rice-cooker, TV, ijskast, radio, computer, wasmachine en ongeveer 7 spaarlampen zal een 1 fase aansluiting voldoende zijn.

Als u van plan bent meerdere apparaten te gebruiken, is het aan te raden een groter vermogen aan te vragen. Dit kan in overleg met een door de EBS erkende installateur. Bij een te klein
vermogen zal bij het tegelijkertijd aanschakelen van zware stroomtrekkers de zekering aangesproken worden waardoor uw installatie automatisch wordt uitgeschakeld.

Aanvragers kunnen het US dollar bedrag in Surinaamse valuta betalen. Voor alle US dollar bedragen geldt, de Centrale Bank koers die op de dag van de betaling wordt gehanteerd.

Na de registratie en betaling gaat de EBS over tot het uitvoeren van de eventuele voorzieningen voor de aansluiting. Nadat de voorzieningen zijn afgerond, neemt de EBS een dag voordat de aansluiting zal plaatsvinden contact met u op. U wordt op de hoogte gesteld van de dag en tijd, waarop de EBS langskomt voor uw aansluiting.

 Digitale Vermogensaanvraag

ELEKTRICITEITSAANSLUITING OPZEGGEN
 

U wilt uw elektriciteitsaansluiting laten opzeggen (afsluiten)?
Wanneer u verhuist of uw woning verkoopt, kunt u de aansluiting opzeggen. U heeft hiervoor twee opties, persoonlijk of digitaal.

U kunt terecht bij het Hoofdkantoor of een van de Dienstencentra met de volgende stukken:

1. Het aansluitnummer/ meternummer van de meter op het desbetreffende adres
2. Het legitimatiebewijs van degene op wiens naam de aansluiting staat. Indien de aansluiting op naam van een overleden persoon staat, is een overlijdensakte en het legitimatiebewijs van degene op wiens naam de aansluiting staat vereist, inclusief bovengenoemde stukken.

Bedrijven en instanties nemen tevens een brief met brievenhoofd en stempel mee waarin de opzegging kenbaar wordt gemaakt.
De meter wordt vervolgens de eerstvolgende werkdag afgenomen. Het is van belang dat u de EBS toegang verschaft tot de meter.

Lees meer over opzegging, overschrijving en verhuizing. 

Het opzeggen van een aansluiting kan ook digitaal. Ga hiervoor naar EBSMyAccount n plaats uw werkopdracht. 

 

 

Procurement Notices