GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

PERSBERICHT: KLANTEN BIJ WIE LANGER DAN 10 MAANDEN GEEN METEROPNAME KAN WORDEN GEDAAN WORDEN GEBLOKKEERD BIJ DE KASSA

PARAMARIBO 15 NOVEMBER 2018-Klanten bij wie de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langer dan 10 maanden de meterstand niet heeft kunnen opnemen worden bij de kassa geblokkeerd wanneer deze de stroomrekening komen voldoen. Deze klanten betalen een vast bedrag dat gebaseerd is op het verbruik dat als laatst is gemeten.

 

Als de EBS na 10 maanden geen accurate meterstand heeft kunnen opnemen, worden betalingen van deze klanten niet meer geaccepteerd, totdat het bedrijf over de juiste (recente) meterstand beschikt. De juiste meterstand is noodzakelijk omdat het stroomverbruik in de afgelopen maanden kan zijn toegenomen of afgenomen. Het is daarom belangrijk dat de EBS de meteropname ongehinderd kan doen om een rekening te kunnen produceren die is gebaseerd op het juiste verbruik.

 

Wanneer de verbruiksmeter niet te benaderen is door de meteropnemer, wordt er een briefje voor de klant achtergelaten. In deze brief wordt vermeld dat er op het betreffend adres voor langere tijd geen meteropname heeft kunnen plaatsvinden. Enkele klanten bij wie langer dan 10 maanden het verbruik niet kan worden gemeten, hebben geen gehoor gegeven aan deze brief waardoor zij recentelijk zijn geconfronteerd met een geblokkeerde rekening aan de kassa.

 

Voor de EBS is het belangrijk dat de rekening wordt bepaald op basis van het juiste verbruik. Als de klant bij wie de meterstand langer dan 10 maanden niet is opgenomen, de stroomrekening komt voldoen wordt de betaling niet geaccepteerd en wordt die klant verwezen naar de afdeling Klantenservice waar er een afspraak wordt gemaakt voor de meteropname of mag de klant zelf de huidige meterstand doorgeven. Zodra de EBS over de juiste meterstand beschikt wordt de blokkering van de rekening opgeheven.

 

De meteropnemers gaan maandelijks in de wijken om de meteropname bij ruim 165.000 klanten te doen. De EBS doet tegenwoordig ook middagmeteropname en meteropname in het weekend. Dit om zoveel mogelijk meterstanden te registreren. Maar de meteropname gaat niet overal met evenveel gemak. De meteropnemers komen vaak structureel gesloten poorten of ontoegankelijke meters tegen. Sommige klanten zetten ook honden aan de ketting in de buurt van de meter, wat een gevaar vormt voor de meteropnemer. Landelijk heeft de EBS momenteel met ongeveer 3000 van dit soort gevallen, waarbij langer dan tien maanden het juiste verbruik structureel niet vastgesteld kan worden.

 

Doordat de meter niet kan worden benaderd geeft het bedrijf klanten daarom ook de gelegenheid om de meterstand zelf door te geven. Het doorgeven van de meterstand door de klant is gangbaar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden klanten van utiliteitsbedrijven in de gelegenheid gesteld zelf de meterstand door te geven. Dit behoort tot een van de E-service mogelijkheden die utiliteitsbedrijven hun klanten bieden, zulks om geschatte rekeningen te voorkomen. Via de website, een smsje of telefonisch kan elke klant maandelijks zelf de meterstand doorgeven.

 

Het project GIS datacollectie dat sedert april 2017 van start is gegaan, waarbij de componenten van het elektriciteitsnetwerk digitaal in kaart worden gebracht, heeft niets te maken met de meteropname. De verbruiksmeter bij de klant wordt geregistreerd omdat deze ook onderdeel is van het elektriciteitsnetwerk. De componenten van het netwerk (masten, trafo’s, straatverlichting meters etc.) worden hierbij middels nauwkeurige GPS-instrumenten opgemeten in het veld. De locatie van een component wordt hierdoor exact bepaald in geografische coördinaten, waardoor het component makkelijker terug te vinden is. Dit maakt het bij storingen gemakkelijk om de juiste storingslocatie snel op te sporen. Met de uitvoering van dit project wordt basisdata aangeleverd voor de implementatie van GIS binnen de EBS. De data wordt centraal opgeslagen, waardoor er makkelijker aan “asset management” gedaan kan worden. Afdelingen zoals Transmission, Distribution, Districtsbedrijven, Nettenbouw, Stations/Straatverlichting, Tekenkamer en Metering Services zullen met behulp van het GIS betere analyses kunnen maken voor wat betreft spreiding van klanten en uitbreidingen van ons netwerk. Het GIS zal verder als basis input dienen voor systemen als ERP, SCADA en OMS/DMS en zal een bijdrage leveren aan de verbetering van het aansluitproces en uiteindelijk de dienstverlening naar onze klanten toe. Na afloop van het project GIS datacollectie, conversie en migratie, is het dan ook de bedoeling dat de EBS de nieuwe werkwijze voor datacollectie en verwerking hanteert, zodat het GIS-systeem actueel blijft. Mutaties aan het netwerk zullen in het vervolg daarom volgens GIS-standaarden worden bijgehouden, zoals de opname van componenten met behulp van GPS-coördinaten.

 

Het op afstand aflezen van het verbruik van de klant is mogelijk met behulp van een smart meter. Hiervoor heeft de EBS ook plannen klaarliggen, waarvoor er nog financiering gezocht moet worden.

 

De EBS drukt klanten op het hart om de verbruiksmeter altijd toegankelijk te houden voor de EBS. Volgens de aansluitvoorwaarden dient de EBS te allen tijde toegang te hebben tot de verbruiksmeter. Bij meters die structureel niet toegankelijk zijn, kan het vermoeden ontstaan dat er bij de meter onregelmatigheden plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wordt er door klanten niet gereageerd op poortbrieven die worden achtergelaten. De klant wordt derhalve verzocht om uw meterstand via het welbekende nummer 175 of via de website door te geven.

Procurement Notices