Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

PERSBERICHT: Indiase ambassadeur brengt bezoek aan EBS

PARAMARIBO 31 OKTOBER 2018-De Ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal, heeft op maandag 29 oktober een werkbezoek gebracht aan de directie van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). De ontmoeting vond plaats op het hoofdkantoor waar er werd gesproken over verschillende elektrificatieprojecten. Er werd een presentatie verzorgd over het Nickerie padiekafproject met het doel om financiering en technische ondersteuning te verkrijgen van India.

 

De plannen om ook biomassa te introduceren in de energiemix van Suriname zijn reeds een tijd lang voorbereid door de EBS, maar voor financiële middelen is het bedrijf genoodzaakt om uit te kijken naar samenwerkingsvormen om financiering te krijgen voor de realisatie hiervan.

 

Rijst wordt op grote schaal geplant in het meest westelijk gelegen district Nickerie. Ongeveer 22% van de gepelde rijst is padiekaf. Er vindt momenteel geen verwerking van dit afval plaats. Zo wordt padiekaf gedumpt naast de pelmolens, in de rivier of een open kanaal of in de open lucht verbrand, hetgeen milieu onverantwoord is en schadelijk is voor de gezondheid. Studies hebben aangetoond dat er potentie is in de opwekking van elektriciteit door middel van padiekaf in Nickerie. Volgens cijfers van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is de gemiddelde padieproductie in Nickerie in de afgelopen 5 jaar 276.369 ton per jaar, wat neerkomt op gemiddeld 62.183 ton padiekaf per jaar. Volgens prognoses zal dit de komende jaren toenemen. Met deze gemiddelde jaarproductie kan ruim 44,416 MWh aan elektriciteit worden opgewekt middels een biomassa elektriciteitscentrale met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 6 MW. Het project is geraamd op ± USD25miljoen. De executie van dit project levert een bijdrage aan de opwekking van elektrische energie tegen lagere kosten en draagt bij aan de oplossing van het milieu-en gezondheidsprobleem van rijstkaf in het district.

 

Het bouwen van de technische installatie zondermeer, zal niet voldoende zijn als de nodige wetgeving met betrekking tot de verwerking van afval, in dit geval agrarisch afval, ontbreekt.

 

De conceptwet “Wet Agrarisch Organisch Afval,” wordt in nauw overleg met de EBS, het Ministerie van LVV en de wetgevingsjuristen van De Nationale Assemblee (DNA) voorbereid. Deze wet moet enerzijds toezien op het minimaliseren van de negatieve gevolgen van het dumpen van padiekaf langs kanalen en wegen en de verbranding hiervan voor mensen en dieren en anderzijds voor het effectief gebruiken van deze grondstof voor met name het opwekken van elektrische en/of warmte energie.

 

Naast het biomassaproject werden er ook enkele elektrificatieprojecten besproken met de ambassadeur. De EBS heeft plannen voorbereid voor upgrade en expansie van het zuidwestelijk deel van het transmissienetwerk, waarbij enkele onderstations in de omgeving Para en Meursweg worden geüpgraded en met elkaar worden verbonden. Het project behelst ook de aanleg van ruim 80 km aan transmissienet om de betrouwbaarheid en flexibiliteit van de lijnen te verbeteren, transmissieverliezen te reduceren, de transmissiecapaciteit op te voeren en de elektrificatie van de dorpen Pikien Saron, Bigi Poika en Kwakoegron mogelijk te maken. Dit projectvoorstel is ingediend bij het Ministerie van Financiën voor financiering en werd ook besproken tijdens het bezoek van de ambassadeur.

 

Tussen Suriname en India bestaat er een jarenlange bilaterale relatie, waarbij verschillende ontwikkelingsprojecten worden ondersteund. Ook met de EBS bestaat er reeds jarenlang een goede band. Een van de belangrijke projecten die uit dit samenwerkingsverband met India is voortgekomen is de aanleg van de 161 kV transmissielijn in 2003 die elektriciteit vanuit het Afobakkastuwmeer transporteert naar de stad. In het verleden zijn meerdere projecten door India gefinancierd die een bijdrage hebben geleverd aan de energievoorziening in het land.

Procurement Notices