Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

PERSBERICHT: Nog steeds te veel storingen in het EBS-netwerk veroorzaakt door derden

PARAMARIBO 20 september 2018-Mastaanrijdingen en schade bij graaf-, dump- en transportwerkzaamheden treden nog steeds dagelijks op en zijn de oorzaak van meer dan de helft van de storingen in de energievoorziening van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS).

 

Voor dit jaar noteert het bedrijf reeds 715 gevallen van schade veroorzaakt door derden. Het gaat om mastaanrijdingen, schade veroorzaakt door graaf-en transportwerkzaamheden, waarbij kabels worden losgerukt en transformatoren en ondergrondse kabels worden beschadigd, vegetatieschade en schade veroorzaakt door vliegers die in het net terechtkomen.

 

Onderstaand overzicht geeft het aantal schadegevallen in 2018 aan.

tabel-schadegevallen-2018.jpg

 

Naast de last en schade die klanten ondervinden als gevolg van deze onaangekondigde onderbrekingen, kost het de EBS jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars om de schade te herstellen. Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. De kosten verschillen per geval en kunnen variëren tussen de SRD 1.500 en SRD 150.000, zonder inachtname van de gevolgschade. Ook de klant lijdt eronder. De storingsduur kan per type schade(geval) variëren tussen minimaal 1 uur tot maximaal 12 uur en bij complexere schadegevallen soms zelfs langer dan 24 uur, bijvoorbeeld gevallen waarbij er een transformatormast, Pad-Mounted (PM) transformator of hoogspanningskabel is beschadigd. Deze schadegevallen brengen ook hogere kosten met zich mee en meestal is ook een groter gebied verstoken van elektriciteit.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Operators van zwaar materieel op en langs de weg dienen de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te nemen daar het verrichten van werkzaamheden nabij het elektriciteitsnet levensgevaarlijk is. Zulks niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook ter bescherming van het elektriciteitsnet. Schade aan het net heeft vaak genoeg ook een storing tot gevolg en klanten worden hier de dupe van.

Operators die werkzaamheden langs openbare wegen uitvoeren (in het bijzonder langs de elektriciteitsnetten) dienen over een vergunning te beschikken en worden geacht bekend te zijn met de veiligheidsvoorschriften die hierbij gehanteerd moeten worden. In geval van twijfel kan voor advies altijd contact worden opgenomen met de EBS. Het bedrijf herinnert equipment operators en weggebruikers eraan dat schade verricht aan zijn netten verhaald zal worden op de veroorzaker.

 

18 storingen als gevolg van vliegers in het netwerk

Er zijn ook andere externe factoren die bijdragen aan een verhoogd aantal storingen, zoals vliegers die in het elektriciteitsnetwerk terechtkomen. In de vakantietijd valt vooral een stijging op te merken in het aantal storingen in dichtbevolkte buurten. Vanaf de aanvang van de schoolvakantie in augustus 2018 zijn tot nu toe reeds 18 storingen veroorzaakt door vliegers die in het netwerk terechtkwamen. Vliegers worden in de directe omgeving van het elektriciteitsnet opgelaten en komen vaak genoeg hierin vast te zitten. Dit zorgt ervoor dat kabels tegen elkaar aankomen en een kortsluiting kunnen veroorzaken met als gevolg dat er in de omgeving geen stroom is. Deze kortsluiting kan ook ervoor zorgen dat apparatuur van klanten stukgaat. Een vlieger die vastzit in het net, kan ook andere gevaren met zich meebrengen zoals elektrocutie (met de dood als gevolg). Elektriciteitskabels transporteren tussen de 6.000 volt en 161.000 volt en kan gemakkelijk door de vlieger heen geleid worden als deze in contact komt met een stroomgeleider.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op ouders om extra toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze vliegers oplaten en zulks zoveel als mogelijk te doen op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen zoals open velden.

 

289 storingen als gevolg van slecht onderhoud van vegetatie langs het netwerk

Vegetatie in de omgeving van het netwerk vormt een gevaar voor het elektriciteitsnetwerk en de stroomvoorziening. Vanaf januari tot september dit jaar zijn er reeds 289 gevallen van vegetatieschade genoteerd die een storing hebben veroorzaakt. EBS roept de samenleving op, erop toe te zien dat er geen vegetatie ,zoals bomen in de omgeving van het elektriciteitsnet wordt geplant en daar waar dit al dicht bij het net komt, waar mogelijk zelf te onderhouden. Het kappen en snoeien van takken vooral nabij het elektriciteitsnet moet altijd op een veilige en deskundige wijze geschieden.

De EBS wenst te benadrukken dat de veroorzaker te allen tijde aansprakelijk blijft voor de schade, ongeacht als deze verzekerd is of niet. De EBS zal niet nalaten de haar ten dienste staande rechtsmiddelen in te zetten om verhaal van de schade te bewerkstelligen!

Procurement Notices