GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

ONDERHOUD ELEKTRICITEITSNETWERK DUUR, MAAR NOODZAKELIJK

PARAMARIBO 30 AUGUSTUS 2018-Het distributienetwerk is een essentieel bestanddeel dat ervoor zorgt dat elektriciteit wordt gebracht naar de klant. Het bestaat uit dure componenten zoals masten, kabels, transformatoren, beveiligingen, isolatoren en verlichtingsarmaturen die regelmatig onderhoud vereisen.

 

Dit onderhoud helpt voorkomen dat storingen onnodig optreden ten gevolge van falende netcomponenten. Werkzaamheden kunnen zodanig plaatsvinden dat risico’s in beeld gebracht worden, in tegenstelling tot werkzaamheden uitvoeren bij een optredende storing en goed onderhouden netten en netdelen dragen ook bij aan de esthetica. Slecht onderhouden netten zorgen voor onaangekondigde storingen en kunnen tevens een gevaar vormen voor mens en dier. Denk hierbij aan omvallende masten en onder spanning staande netdelen. Regulier onderhoud is noodzakelijk voor een optimale werking van het elektriciteitsnetwerk en vereist kapitaal.

 

Door de gebrekkige financiën is de EBS niet altijd in staat geweest om tijdig de nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen te doen. De jarenlange achterstand heeft erin geresulteerd dat in sommige delen van stad en district het distributienet zelfs volledig moet worden vervangen voor een optimale distributie.

 

De EBS erkent dat op vele plaatsen de straatverlichting niet optimaal is. Als bedrijf heeft dit haar aandacht, derhalve heeft zij onder andere hiervoor financiële middelen aangevraagd bij de Caribbean Development Bank (CDB). Het is een lange weg geweest vanaf het indienen van het project voor straatverlichting, maar het einde is in zicht.  De financieringsinstelling heeft het project goedgekeurd.  Met dit straatverlichtingsproject zal de EBS in staat zijn de huidige infrastructuur van led-verlichting te voorzien.  De EBS hoopt aan het eind van het 1e kwartaal van 2019 te kunnen starten met de uitvoering van dit project dat 12 maanden zal duren.

 

Thans maakt het bedrijf zich sterk voor het project “Rehabilitatie distributienetwerk binnenstad”. Voor de EBS zal dit project een toegevoegde waarde hebben in technisch, operationeel en financieel opzicht. Vooral voor het omlaag brengen van het aantal storingen, een kortere storingsduur en een vrijwel onderhoudsvrij elektriciteitsnetwerk.

 

In maart 2018 is de EBS gestart met de uitvoering van het project welke is uitgezet voor 3 jaar. Binnen dit project zijn 34 straten in de binnenstad opgenomen te weten:

Zwartenhovenbrugstraat (tussen de Drambrandersgracht en Molenpad),
Van ’t Hogerhuysstraat (tussen Molenpad en de Willem Campagnestraat);
J.A. Pengelstraat tot de H. Arronstraat (tussen de Stoelmanstraat en J. A. Pengelstraat).

 

Voor de eerste fase (2018) zijn 11 straten opgenomen te weten:

Steenbakkerijstraat
Jodenbreestraat
Maagdenstraat
Domineestraat
Waterkant (tussen de Jodenbree- en Dr. Sophie Redmondstraat straatverlichtingsmasten)
Nassylaan
Zwartenhovenbrugstraat (tussen de Anton De Komstraat en Molenpad)
Van’ t Hogerhuysstraat (tussen Molenpad en Kankantriestraat)
Koningstraat
Molenpad
Gemenelandsweg (tussen de Zwartenhovenbrug- en J.A. Pengelstraat).

 

Binnen deze operatie zullen 140 oude ijzeren masten worden vervangen met nieuwe galvaanmasten, 10,000 meter oud aluminium draad wordt gesloopt en gebouwd, meer dan 140 straatverlichtingsarmaturen worden aangepast of overgezet, 1600 huisaansluitingskabels en 30 opstijgkabels worden gefatsoeneerd en 140 mastvoeten worden geconstrueerd.De bruikbare delen van de uitgewisselde materialen worden weer opgenomen voor wedergebruik en de rest zal als scrap worden verkocht.

 

Aan de gemeenschap die zich langs de genoemde wegen zullen begeven, vraagt de EBS om rekening te houden met de werkzaamheden die daar plaatsvinden.

Procurement Notices