GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS ORGANISEERT ENERGIEBEURS IN SURINAME VOOR BEWUSTWORDING OVER HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE EFFICIËNTIE

PARAMARIBO 18 JULI 2018– N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) organiseert van 8 tot en met 11 oktober 2018 een grote energiebeurs in het Lalla Rookh gebouw te Paramaribo. Het doel van deze energiebeurs is allereerst het uitwisselen van kennis op het gebied van hernieuwbare energie en energie efficiëntie in Suriname.

 

Het is belangrijk dat in Suriname de bewustwording op gang gebracht wordt inzake de verschillende alternatieven voor het genereren van energie. Tijdens deze energiebeurs zullen bedrijven, instanties en diverse professionals hun producten en diensten ‘showcasen’ en uitgebreid ingaan op hun bedrijfsprocessen. Klimaatsverandering is een wereldwijd fenomeen, dat zich ook doet gevoelen in Suriname. Daarom moeten wij ook op zoek gaan naar mogelijkheden voor het genereren van groene energie om het klimaat te beheersen.

De EBS is de leverancier van elektrische energie en is verantwoordelijk voor opwekking,  transmissie en distributie van die energie naar haar klanten. De opwekking van energie geschiedt middels de thermische krachtcentrales van EBS die zich bevinden in Paramaribo.  Daarnaast zijn er kleinere opwekcentrales in de diverse districten gehuisvest.  De distributie naar haar klanten toe geschiedt middels onderstations en het hoog-en laagspanningsnetwerk (het elektriciteitsnetwerk).

Om de energievoorziening in Suriname up te graden  en daarmede de huidige uitdagingen binnen de energiesector het hoofd te kunnen bieden is de Staat Suriname een samenwerkingsverband aangegaan met de Inter-American Development Bank (IDB).   In het kader hiervan heeft de EBS gemeend te werken aan het verhogen van de bewustwording over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.  Reden waarom in de maand oktober  2018 een energiebeurs georganiseerd wordt om zodoende de mogelijkheid te creëren dat gewerkt wordt aan sterkere samenwerkingsverbanden tussen overheidsfunctionarissen, het bedrijfsleven, leden van relevante instellingen en organisaties en de gemeenschap op dit vlak.

Door het organiseren van de beurs wordt ook kennis gedeeld, en daarmede het bewustzijn aangewakkerd, over hernieuwbare energie in het algemeen en de specifieke vormen hiervan in het bijzonder.  Tevens zal er ook aandacht besteed worden aan energie efficiënte zaken. De EBS beoogt met het organiseren van deze beurs dat energie verwordt tot een duurzame bron voor ontwikkeling in Suriname.

De energiebeurs is bestemd voor studenten, consumenten, onderwijsinstituten, ondernemers en overheidsorganisaties. Efficiënt omgaan met energie kan op diverse manieren in de eigen thuis en/of werk situatie. Bijvoorbeeld door alleen de lampen aan te maken in dat deel van de woning waar u zich op dat moment bevindt. Tijdens de energiebeurs zullen voorbeelden op verschillende niveaus worden besproken. Op welke manier kan het bedrijfsleven efficiënt omgaan met energie en welke mogelijkheden zijn er reeds aanwezig in Suriname, maar ook in de rest van de wereld voor het genereren van groene energie.  Geïnteresseerde ondernemers, wetenschappers en instanties die willen deelnemen aan de beurs kunnen contact opnemen met de ‘Health & Safety, Environment and Quality’ afdeling van de EBS of AKCC Consultancy.

 

CONTACTGEGEVENS

Heeft u vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk, om contact op te nemen AKCC Consultancy  per email: akcommunicationconsultancy@gmail.com of u kunt bellen naar het nummer: 8119338.  U kunt ook contact opnemen met de HSEQ afdeling per email: chiquita.resomardono@ebs.sr.

Procurement Notices