GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Schade aan het elektriciteitsnet veroorzaakt door derden meest voorkomende oorzaak stroomonderbrekingen

PARAMARIBO 04 juli 2018-Het merendeel aan onderbrekingen in de energievoorziening die de klant ervaart, is te wijten aan schade als gevolg van graafwerkwerkzaamheden door derden en mastaanrijdingen.

 

Dagelijks noteert de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) tenminste een van deze gevallen van schade veroorzaakt door derden.

tabel-mastaanrijdingen.jpg

 

In 2017 registreerde het bedrijf ruim 420 mastaanrijdingen en 106 gevallen van schade verricht door graafwerkzaamheden. In de afgelopen 6 maanden van dit jaar is het aantal mastaanrijdingen 210 met een recordaantal van 54 in de maand juni alleen. Verder zijn er 26 gevallen van schade aan het elektriciteitsnet veroorzaakt door graafwerkzaamheden door derden.

 

Dat niet alleen door dit onrechtmatig handelen van derden storingen in het netwerk van de EBS kunnen optreden, mag blijken uit het feit dat EBS ook regelmatig te kampen heeft met storingen die optreden als gevolg van bijvoorbeeld (on)gedierte, dat in het netwerk terecht komt, of blikseminslag.  Dit met alle gevolgen van dien voor onze klanten.  Indien deze categorie van storingen meegeteld wordt, zou het totaal dicht in de buurt van 300 storingen komen.

 

Masten, onder- en bovengrondse hoogspannings- en laagspanningskabels, huisaansluitkabels, transformatoren, straatverlichting en toebehoren worden dagelijks vernield door de vele mastaanrijdingen en andere schade veroorzaakt door derden aan het netwerk van de EBS. Hierbij moet steeds opnieuw materiaal, mankracht en equipment worden ingezet voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast komt bij kijken dat klanten voor een kortere of langere periode tijdelijk zonder elektriciteit komen te zitten.

 

Afhankelijk van het type storing kan het aantal manuren dat gepaard gaat met de herstelwerkzaamheden, variëren tussen de 3 en 35 uren. Er wordt afhankelijk van het type storing gewerkt met 3 á 10 man om een storing op te heffen. Ook komen bij de meeste storingen, de kosten voor het inhuren van speciaal equipment, zoals “pole masters” en hoogwerkers ook nog bij kijken.

 

Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. Historische data van de afgelopen 8 jaar toont aan dat het bedrijf ongeveer 62% van de schadeclaims via de verzekering incasseert en de overige 38% in de afgelopen jaren om verschillende redenen niet heeft kunnen innen.

 

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Indien dergelijk gedrag zich blijft voortzetten, is het niet uitgesloten dat het aantal storingen in 2019 mogelijk kan verdubbelen.  De EBS wijst erop dat indien de weggebruiker schade veroorzaakt aan zijn infrastructuur, de veroorzaker volledig hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden en zal zulks onherroepelijk op hem worden verhaald!

 

Dit geldt niet alleen voor mastaanrijdingen maar ook voor elke andere vorm van schade aan het net toegebracht door een handeling of juist een nalaten van een derde, met als gevolg schade aan EBS-infrastructuur.

Procurement Notices