GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Upgrade Onderstation Maretraite

PARAMARIBO 22 MAART 2018–Het onderstation Maretraite (OSC) op de hoek van de Pluto -en Aidastraat is geüpgrade. Op vrijdag 23 maart 2018 vindt de ceremoniële opening van dit gemoderniseerd onderstation plaats. Dit onderstation zorgt voor de energievoorziening van ruim 16.000 huishoudens en bedrijven in de omgeving Paramaribo-Noord, Charlesburg en Kwatta.

 

Met de upgrade welke aanving in 2014 is de betrouwbaarheid van de energievoorziening in dit gebied verbeterd. Daarnaast is de beschikbare capaciteit van het onderstation verruimd van 21 MVA (mega volt ampère) naar 75 MVA.

Het onderstation dateert uit de jaren 60. Door de jaren heen zijn er met beperkte middelen kleine upgrades geïmplementeerd om het station draaiende te houden. Echter, door de toenemende groei in vermogen heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid van de energielevering vanuit dit onderstation niet meer gegarandeerd was. Ook kon met de beschikbare capaciteit niet voldaan worden aan de toenemende vermogensbehoefte binnen het voorzieningsgebied.

In maart 2014 is de EBS gestart met het ontwerp en engineering van dit project. De IDB is bereid gevonden dit project te financieren als onderdeel van het programma Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service. Voor de upgrade van dit onderstation zijn drie nieuwe transformatoren en nieuwe schakelinstallaties, compleet met protectiepanelen, SCADA en eigenbedrijf transformator aangekocht en geïnstalleerd.  Ook is het onderstationsgebouw vernieuwd en zijn er fundaties voor zeven stuks opstijgmasten gebouwd voor de uitgaande distributielijnen alsook kabellegwerken uitgevoerd.

Om de capaciteit van het onderstation te vergroten zijn er drie nieuwe transformatoren van 25 MVA geïnstalleerd en is ook de capaciteit van de schakelinstallaties vergroot. Het vermogen van dit onderstation is hiermee meer dan verdrievoudigd. Deze noodzakelijke upgrade heeft totaal ongeveer 4.73 miljoen US dollars gekost en maakt het mogelijk om in de toenemende vraag naar energie in vooral Paramaribo-Noord te kunnen voorzien. De betrouwbaarheid van de energievoorziening is hiermee ook verbeterd alsook de spanningskwaliteit bij de verbruikers. Echter is deze upgrade nog niet voldoende daar de vraag naar elektrisch vermogen in dit gebied groot is. Derhalve wordt aan de Ringweg ook een onderstation opgezet.

Download de PDF-file

Foto-onderschrift:
Trafo op het terrein van het onderstation OSC.

Procurement Notices