GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Mobiele stroomaggregaten moeten impact stroomonderbrekingen minimaliseren

PARAMARIBO 20 MAART 2018–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van de bezorgdheid van een ondernemer die voorstelt de geplande werkzaamheden aan het elektriciteitsnet liever in de nacht uit te voeren, waardoor bedrijfsprocessen niet te vaak stil komen te liggen.

 

Het werken met elektriciteit is gevaarlijk en bij de EBS staat veiligheid hoog in het vaandel. Het beleid betreffende geplande werkzaamheden aan het elektriciteitsnet, zoals onderhoud en uitbreiding, is allereerst gericht op de veiligheid van de technici die de werkzaamheden uitvoeren.

De EBS werkt volgens de internationale veiligheidsnormen vervat in NEN EN 50110 waarbij er een “Taken Risico Analyse” vooraf gaat aan elke job. Gevaren worden overal waar mogelijk geminimaliseerd en/of geëlimineerd. Er zijn ook werkzaamheden die de EBS in de avonduren verricht, maar deze hebben een ander karakter bv storingen. Storingen die ‘s avonds optreden moeten vanwege de noodzaak op dat moment meteen worden verholpen.

EBS begrijpt dat onderbrekingen in de stroomvoorziening de nodige last teweeg kan brengen bij zowel de huishoudens als bij ondernemers. Om de impact van de werkzaamheden te verkleinen wordt het werkgebied dusdanig beperkt dat zo min mogelijk omliggende buurten hiervan last ondervinden. De omliggende buurten worden dan zoveel als mogelijk voorzien van elektriciteit vanuit buurten waar er wel stroom is. Hierdoor merken deze klanten niets van de werkzaamheden. Bij de planning van de onderhoudswerkzaamheden, wordt rekening mee gehouden dat buurten niet te vaak achtereen gestoord mogen worden. Een buurt die eerder in de maand reeds gestoord was zal daarom alleen wederom binnen een kort tijdsbestek worden onderbroken als de noodzaak daartoe aanwezig is.

In het onderstation te Martetraite, dat ruim 16.000 klanten in de omgeving Paramaribo-Noord, Kwatta en Charlesburg van elektriciteit voorziet, zijn de upgradingswerkzaamheden recent afgerond. Dit waren bijzondere werkzaamheden die onder andere te maken hadden met het verhogen van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in deze buurten en het vergroten van de capaciteit vanwege de stijgende vraag naar energie van met name ondernemers die zich in deze omgeving vestigen.

De Copernicusstraat, waar de bezorgde ondernemer naar refereert is twee keren in een maand tijd (gepland en gemeld) uitgeschakeld voor belangrijke koppelingen en testen die uitgevoerd moesten worden in dit onderstation. De analyse bij deze jobs wezen uit dat de werkzaamheden overdag moesten plaatsvinden.

EBS werkt constant aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en juicht het toe dat het de samenleving nu reeds opvalt dat de kwaliteit van de stroomvoorziening in het gebied Paramaribo-Noord is verbeterd.

Met beperkte middelen zijn eind 2016 ook twee mobiele stroomaggregaten aangeschaft die bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zullen worden ingezet waardoor klanten zo min mogelijk last zullen ondervinden.

Er zijn meer mogelijkheden om werkzaamheden uit te voeren zonder dat de klant hiervan iets merkt in de stroomvoorziening, echter kosten deze geld en enorme modificaties in ons netwerk.  In de afgelopen jaren heeft de EBS vanwege de beperkte financiële middelen prioriteiten moeten stellen bij het onderhoud en de upgrades van het elektriciteitsnetwerk. Het bedrijf hoopt de nodige middelen te kunnen innen om de nodige uitbreidings- en onderhoudsinvesteringen tijdig te kunnen uitvoeren en daardoor de dienstverlening te verbeteren.

De mobiele aggregaten worden binnenkort verwacht en zullen binnen afzienbare tijd worden ingezet. Al deze acties behoren tot de verbeteringen die de EBS pleegt met betrekking tot de dienstverlening aan zijn klanten.

Download dit artikel.

foto-onderschrift: EBS’ers en contractors bezig met installatiewerkzaamheden.

Procurement Notices