GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS ontdekt levensgevaarlijke vorm van stroomdiefstal

PARAMARIBO 20 FEBRUARI 2018–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft tijdens reguliere controle van haar elektriciteitsnet een levensgevaarlijke vorm van stroomdiefstal ontdekt bij een bewoner van het ressort Livorno. Bij een plaatselijke oriëntatie is gebleken dat er een koperen draad, met daaraan een haak aan een van de stroomdraden op het elektriciteitsnet bevestigd was.

 

Het draad liep van het achterbalkon naar een stopcontact en de woning werd middels een stekker die geplaatst wordt in het stopcontact van elektriciteit voorzien. De woning beschikt niet over een EBS kWh meter waardoor het verbruik niet geregistreerd kan worden.

De hoofdbewoner gaf aan dat zijn woning al geruime tijd niet op het elektriciteitsnet is aangesloten en dat hij vanwege zijn minderjarige kinderen ertoe is overgegaan een illegale aansluiting te realiseren. De bewoner is na aangifte door de EBS onmiddellijk aangehouden en in verzekering gesteld door de politie. Naast de inverzekeringstelling, moet de hoofdbewoner ook een boete zijnde de kosten gemaakt door de EBS, betalen.

Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen de EBS financieel en materiaal schaadt, maar die ook een gevaar inclusief brandgevaar voor de verbruiker oplevert. Bij stroomdiefstal wordt meestal de meterzegel verbroken, de kWh-meter gesaboteerd, stroom wordt bij de zekering afgetapt. In dit geval is de bewoner ertoe overgegaan om rechtstreeks elektriciteit vanuit het netwerk af te tappen, wat een levensgevaarlijke situatie vormt niet alleen voor de bewoners, maar ook mensen in de omgeving en vooral kinderen. Het draad liep dusdanig dat het met het blote oog moeilijk waarneembaar was.

Volgens de aansluitvoorwaarden van de EBS is het o.a. ten strengste verboden om op het elektriciteitsnetwerk, apparaten/ huisinstallaties aan te sluiten zonder medeweten of goedkeuring van de EBS. Om te voorkomen dat de klant niet onnodig in de kosten wordt gejaagd adviseert de EBS aan kopers of huurders die in een nieuw pand de intrek nemen, deze te laten herkeuren door de EBS.

Vanaf de aanvang met dit project heeft de EBS reeds meer dan 200 gevallen van stroomdiefstal geïdentificeerd. De EBS doet een beroep op de samenleving om elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Gevallen van stroomdiefstal kunnen sinds kort telefonisch, persoonlijk of via de EBS website worden doorgegeven en tips die leiden tot ontdekking van stroomdiefstal worden beloond tot een gelimiteerd bedrag.

Foto-onderschrift: Het draad dat vanuit het illegaal afgetapte punt liep naar het achterbalkon. Via een stekker werd de woning voorzien van elektriciteit.

Procurement Notices