GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

DPPII: EFFICIËNT, MILIEUVRIENDELIJK EN KOSTENBESPAREND

PARAMARIBO 12 OKTOBER 2014-Suriname is de komende twee jaar verzekerd van voldoende stroom om de steeds groeiende vraag naar elektriciteit te beantwoorden. De nieuwe Diesel Power Plant (DPPII) van de NV EBS met een opwekkingscapciteit van 63 MW garandeert voldoende vermogen om 11.000 nieuwe huishoudens van elektriciteit te voorzien.

 

De nieuwe Diesel Power Plant (DPPII) van de N.V. Energie Bedrijven Suriname aan de Saramaccastraat is afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen. De bouw van deze nieuwe centrale heeft twaalf maanden geduurd. DPPII voldoet met een totale capaciteit van 63 MW aan de grote vraag aan elektriciteit in Paramaribo en omgeving. De elektriciteit uit DPPII generatoren wordt met behulp van opspantransformatoren getransformeerd naar 33.000 Volt om vervolgens via onderstations te worden getransporteerd en gedistribueerd naar andere delen van Paramaribo en omgeving.

DPPII is door powerplant ontwikkelaar BWSC gebouwd voor 63 miljoen Euro. Volgens Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) is dit internationaal gezien per kWh een zeer scherpe prijs. BWSC Business Development Manager Chris Walker verzekert dat de centrale niet alleen in kosten aan de lage kant is, maar ook wat betreft geluidsoverlast. Daarnaast is het volgens de Wereldbank standaarden de meest efficiënte en milieuvriendelijke centrale ter wereld.

 

Grote vraag elektriciteit
Met de woningbouwprojecten van de overheid, particulieren en de natuurlijke groei van de reeds bestaande aansluitingen, is de vraag naar elektriciteit toegenomen. Ook komen er dagelijks aanvragen binnen voor nieuwe aansluitingen en klanten die hun vermogen willen uitbreiden. Door de bovengemiddelde jaarlijkse groei van 8 procent is het voor de EBS hardlopen om de vraag bij te houden. 63 miljoen Euro investeren in uitbreiding van de energie opwekkingscapaciteit was dus noodzakelijk. “De EBS zou anders niet kunnen voorzien in de steeds groter wordende vraag naar elektriciteit” weet Guilliano Wongsoredjo, senior engineer op de afdeling Project Engineering.

 

Energieopwekking & methodes
Er zijn verschillende methodes om elektriciteit op te wekken. De NV EBS is de nationale elektriciteitsleverancier voor een groot deel van het bewoonde deel van Marowijne tot Nickerie. Te weten, Apoera, Brokopondo, Para, Saramacca, Commewijne, Wanica en Paramaribo.

De EBS levert elektriciteit die zij zelf opwekt en die zij toegeleverd krijgt van de centrales van Suralco uit Afobakka te Brokopondo en van Staatsolie te Livorno in Wanica. De Suralco levert jaarlijks ongeveer 900 GWh aan energie bij een gemiddeld vermogen van 100 MW. Deze energie wordt volledig gegenereerd met behulp van rivierwater uit het Afobakka stuwmeer in het district Brokopondo. Daarom wordt deze vorm van energie vaak hydro-elektrische energie genoemd, omdat het met waterkracht wordt opgewekt, het is schoner, hernieuwbaar en goedkoop in vergelijking met diesel opgewekte stroom.

Staatsolie levert de EBS ruim 440 GWh bij een gemiddeld vermogen van ruim 50 MW, waarbij de aandrijfmotoren voor de generatoren zware olie (HFO) als brandstof van Staatsolie gebruiken. De rest van het gevraagde vermogen (ongeveer 45 procent van het landelijk gebruik) wordt door de EBS zelf opgewekt in de verschillende lokaties waar zij centrales heeft staan.

Met de uitbreiding met DPPII is de opwekcapaciteit van de Saramaccastraat nu meer dan 120 MW, terwijl in de overige zeven districten de opwekcapaciteit ruim 35 MW bedraagt. De EBS zelf wekt jaarlijks meer dan 500 GWh elektrische energie landelijk op. Deze energie wordt deels met behulp van diesel en deels met zware olie in de aandrijfmotoren van de generatoren opgewekt. Deze twee brandstoffen, te weten diesel en zware olie zijn kostbaar en de prijzen fluctueren volgens de wereldmarktprijs.

 

Kostenverlagend
In DPPII gebruikt de EBS voor de opwekking van elektriciteit zware olie. Dit is 30 procent goedkoper dan diesel. Uitgaande van het vermogen van DPPII levert dit een besparing op van SRD 300.000 per dag ten opzichte van commerciële diesel. Door deze keus vermindert de EBS de kosten die gepaard gaan met het opwekken van elektriciteit. In 2013 subsidieerde de staat SRD 228.561.000 in koolwaterstoffen voor de opwekking van energie door de EBS.
“Je kunt op verschillende manieren besparen”, zegt Armand Bipat Chief Engineer bij de EBS. Naast het opwekken van elektriciteit met goedkopere brandstof zijn de motoren van DPPII ook efficiënter dan zijn voorganger DPPI. In geld uitgedrukt een besparing van SRD 92.000 per dag. Op dagbasis verbrandt DPPII aan HFO 300.000 liter.

Waar de EBS ook probeert te besparen, is in het omlaag brengen van de transmissie en distributieverliezen in haar netwerk. “Dit is een ongoing proces”, volgens Bipat.

 

Bijdrage burger
Naast besparingen door de EBS, kan ook de burger meehelpen minder elektriciteit te gebruiken. De samenleving kan onder andere bijdragen door energie efficiëntere apparaten aan te schaffen. Het type lamp waar je voor kiest kan reeds een besparing zijn. “Je hebt gloei-, fluorescent-, spaar- en ledlampen. De laatste is de meest zuinige lamp om voor te kiezen.” Ook bij de aanschaf van andere apparaten in huis kun je kiezen voor energie efficiëntere apparaten. Of bij de bouw van je huis kun je aanpassingen plegen, waardoor je door goede isolatie, minder warmte van buiten naar binnen krijgt en daardoor je airco’s minder stroom verbruiken. “Dit alles draagt bij tot minder verbruik van energie. Hoe efficiënter EBS-klanten omgaan met elektriciteit, hoe meer klanten kunnen worden aangesloten op het netwerk. Wij hebben nu landelijk 148.000 aansluitingen. Als ze allemaal efficiënter om zouden gaan met stroom, is het een aardige besparing in kosten,” weet Bipat.

 

Milieuvriendelijker
Waar de EBS bij de bouw van de nieuwe centrale ook rekening mee heeft gehouden is het milieuaspect. “Onze uitlaatpijp (schoorsteen) is volgens de Wereldbank standaarden 40 meter hoog gebouwd. De vorige was 15 meter”, legt Bipat uit. “Het resultaat van een hogere schoorsteen is, dat de wolkuitstoot met stoffen (zoals CO2, NOX, SOX ) nu een grotere oppervlakte bestrijkt, waardoor de concentratie minder is.” Chiquita Resomardono Environmental Supervisor van de EBS geeft aan, dat er een volledige milieu- en sociale effectenanalyse is uitgevoerd, waarvan het rapport is goedgekeurd door het NIMOS. Effecten op de luchtkwaliteit, geluid en trilling in de omgeving zijn onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat door mitigerende maatregelen
en regelmatige monitoring de effecten zullen worden geminimaliseerd, zodat DPP II voldoet aan internationaal gestelde milieukwaliteitseisen.

 

Uitbreiding
De komende periode zal worden uitkeken naar milieuvriendelijkere manieren om energie op te wekken met minimale of geen impact op het milieu. Ook zal de EBS grote financiële / technische investeringen doen in de aanleg van transmissie en distributievoorzieningen, het bouwen van onderstations en het aanleggen van transformator stations. Dit is noodzakelijk om de groei in de bestaande netten te kunnen opvangen en om de energie uit de verschillende centrales naar de klanten te transporteren. Enkele maanden geleden is zo een transmissiekabel met onderstation en distributie lijnen in bedrijf genomen op Hannaslust.
Momenteel is de EBS in samenwerking met Staatsolie bezig een 161.000 Volt dubbel circuit kabelverbinding aan te leggen van de centrale van Staatolie te Livorno naar het EBS Koppel onderstation te Menckendam, om de druk in het transmissienet op te vangen en de betrouwbaarheid, veiligheid en capaciteit van de stroomtoevoer te verruimen.

 

Toekomst
Het vervolgproces in de elektrische verzorging is dat nu de nodige investeringen gepleegd moeten worden om het transmissienetwerk uit te breiden om het meer aangevraagd vermogen naar de onderstations te kunnen transporteren. Als gevolg van de toenemende vraag naar elektriciteit, zullen er ook nieuwe verdeelstations moeten worden opgezet om de zware belasting van de distributielijnen te ontlasten. Ook zal de EBS grote financiële / technische investeringen moeten doen in de aanleg van transmissie- en distributievoorzieningen, het bouwen van onderstations en het aanleggen van transformator stations.

 

DPPII wetenswaardigheden
Eerste steenlegging:
Op 17 januari 2013 werd aan de Saramaccastraat de eerste steen gelegd voor de bouw van DPPII. In december 2013 werd de centrale opgestart. De powerplant was 2 maanden eerder af, dan de geplande opleveringsdatum.

Kosten DPPII:
DPPII heeft 63 miljoen Euro gekost. Het opwekken van 1 MW kost dus 1 miljoen Euro. Per kWh zijn deze kosten de laagste in de wereld.

Aansluitingen:
Met DPPII kunnen ruim 11.000 gemiddelde huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

HFO verbruik:
Afhankelijk van de belasting ligt het verbruik per dag rond de 300.000 liter.

Motoren DPPII:
Er zijn 3 MAN Diesel en Turbo 18V 48/60 medium speed dieselgeneratoren geïnstalleerd. Deze hebben elk een vermogen van 21 MW. DPPII is ontworpen voor 4 motoren waardoor de totale capaciteit op 84 MW uitkomt.

Oppervlakte:
De oppervlakte voor gebouwen alleen is ongeveer 6000 m2. Met andere opstallen komt het op 15.000 m2.

 

Andere wetenswaardigheden:
De DPPII motoren zijn de groot ste medium speed motoren (in ver- mogen) in de wereld.
DPPII heeft een heat recovery system waarbij stoom wordt opgewekt voor de verhitting van zware olie.
DPPII is de meest geluidsvriende- lijke powerplant ter wereld. Daar is bij de bouw rekening mee ge- houden. De geluidsisolatie die is toegepast is volgens Wereldbank standaarden. Omdat er in de om- geving van DPPII industrieën en woningen zijn, moest een geluids- waarde tussen 45 en 55 dB worden gehanteerd. Voor industrieën geldt 55 dB en voor woningen 45 dB. Dit is te vergelijken met een normale conversatie tussen twee personen.

Procurement Notices