GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Minimaliseren van stroomonderbrekingen mogelijk

PARAMARIBO 18 MAART 2016–Klanten van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) verwachten van het elektriciteitsbedrijf, dat zij hen 1×24 uur, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, van elektrische stroom voorziet. Daarom streeft de EBS ernaar het aantal stroomonderbrekingen te minimaliseren en vraagt zij medewerking van de samenleving om de omgeving van het elektriciteitsnet vrij te houden van vegetatie.

 

Het komt namelijk nog te vaak voor, dat hoog wied of bomen of takken van bomen de oorzaak zijn van stroomonderbrekingen. Zoals in eerdere berichtgeving vermeld, hadden wij het vorig jaar 436 en zijn er dit jaar reeds 48 stroomonderbrekingen  als gevolg van slecht onderhouden vegetatie. Dit is ook de meest voorkomende oorzaak van stroomstoringen veroorzaakt door derden.

De kosten die gemaakt worden als gevolg van een storing veroorzaakt door slecht onderhouden vegetatie, zijn door de jaren heen door de EBS gedragen. Als een boom op het net valt en/of daarbij een mast omver stoot of als er kortsluiting of brand ontstaat door takken die op het netwerk belanden, is de EBS genoodzaakt om herstelwerkzaamheden te verrichten zonder dat zij daarvoor vergoed wordt. Maar uiteindelijk draaien alle 148.000 klanten bij het betalen van hun rekening op, voor deze onnodige kosten die het bedrijf maakt door nalatigheid van derden.

De EBS doet daarom nogmaals een dringend beroep op de samenleving extra te letten op het onderhouden van vegetatie op hun erven en/of op de daar aangrenzende bermen.  Twee (2) meter links en rechts van het elektriciteitsnet en daaronder moeten vegetatievrij zijn (zie illustratie). Plant de juiste boom (gewas) op de juiste plek! U voorkomt schade aan het elektriciteitsnet van de EBS door uw bomen en planten tijdig te snoeien en deze op de juiste plekken te planten.

Bij vegetatie onderhoud in de omgeving van het elektriciteitsnet, moet rekening gehouden worden met het veiligheidsaspect. Ter voorkoming van ongerief is het van belang dat het verwijderen van bomen en/of  takken in en/of rondom het elektriciteitsnet met de nodige zorgvuldigheid geschiedt en indien nodig aan deskundigen wordt overgelaten.

Is de begroeiing van dien aard dat deze te dicht op of in het net voorkomt, bel dan met 175. De EBS zal met u afstemmen op welke wijze de vegetatie verwijderd zal worden, zodat het net vrij gehouden wordt van bomen, takken en onkruid. Indien noodzakelijk zal het elektriciteitsnet door de EBS eerst spanningsloos worden gemaakt, alvorens met de kapwerkzaamheden kan worden aangevangen. Op grond van artikel 70 van de Politiestrafwet G.B. 1915 no. 77, zullen de kosten van vegetatie onderhoud in de toekomst door tussenkomst van de Districtscommissaris op u verhaald worden.

Tezamen kunnen wij, u en de EBS, zorgdragen voor een schone omgeving en zodoende stroomonderbrekingen door slecht onderhouden vegetatie en de daarbij gepaardgaande kosten voorkomen of minimaliseren.

 

Foto: Deze boom is net gesnoeid om te voorkomen dat het in het EBS-net terechtkomt.

 

Illustratie:

illustratie-vegetatie.jpg

Het elektriciteitsnet moet zowel links als rechts 2 meter gevrijwaard zijn van vegetatie.

Procurement Notices