GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Bovengronds elektriciteitsnet goedkoper en efficiënter

PARAMARIBO 18 MAART 2016–Het aanrijden van de elektriciteitsmasten van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is hoewel de kosten van de schade op de veroorzaker worden verhaald, toch een zorgpunt voor de EBS. Een mastaanrijding gaat bijna altijd gepaard met onderbreking van de stroom. De EBS streeft ernaar het aantal stroomonderbrekingen te minimaliseren. Het zou dus ook voor de EBS een uitkomst zijn als haar elektriciteitsnet volledig ondergronds liep… of toch niet?

 

De elektriciteit die wij thuis gebruiken wordt vanuit verschillende opwekcentrales over een kilometers lang netwerk van draden naar ons toegebracht. Landelijk heeft de EBS ruim 10.000 km aan hoogspannings- en laagspanningsnet boven de grond en 405 km onder de grond. Om de elektrische energie die getransporteerd wordt via het netwerk op een veilige afstand van mens en dier te houden wordt deze boven de grond gehouden door ruim 150.000 elektriciteitsmasten, ondersteund door  hulpmasten en schoordraden. Dagelijks worden deze masten aangereden. Storingen als gevolg van een aanrijding vallen onder de noemer mastaanrijding.

Technische deskundigen van de EBS hebben daarom de mogelijkheid van een volledig ondergronds netwerk bestudeerd. Uit de studie bleek dat het voor de EBS geen haalbare oplossing is voor het mastaanrijdingen probleem. Waar het niet anders kan, in delen van het Centrum en langs de Oost-westverbinding bijvoorbeeld, is het netwerk wel ondergronds geplaatst.

 Ondergronds versus bovengronds

De aanleg van een ondergronds elektriciteitsnet kan per project minimaal 2 tot 3 maal duurder zijn dan een bovengronds net. Alleen het graven van de kabelgoten kost al veel tijd en geld. Daarnaast zijn er voor ondergrondse netten duurder isolatiemateriaal en netcomponenten nodig dan bij een bovengronds net. Naast de aanlegkosten zijn ook de onderhoudskosten hoog. Een ander nadeel van een net ondergronds is dat, omdat de kabels onder de grond liggen het opsporen en opheffen van een storing langer kan duren dan bij bovengrondse lijnen. Bovengronds zal het opsporen en opheffen van een storing slechts in bijzondere gevallen langer dan een dag duren. Bij een ondergrondse storing zou het opsporen en opheffen enkele dagen in beslag kunnen nemen. Verder duurt het veel langer een klant aan te sluiten op het netwerk als de bekabeling ondergronds loopt.

Het voordeel van een ondergronds elektriciteitsnet is dat het esthetisch mooier oogt, omdat je niks ziet. Ook is deze minder storingsgevoelig.

 Plaats van de masten

De masten van de EBS staan voor weggebruikers misschien niet op de meest ideale plek. De elektriciteitsmasten worden namelijk op de berm langs de weg op een lijn geplaatst. Hierbij bepaalt de beschikbare ruimte op de berm de afstand tussen de masten en de weg. Sommige wegen die voorheen onverhard waren, zijn nu verhard en breder geworden, waardoor de afstand tussen de masten en de weg verkleind is (Kwattaweg  bijvoorbeeld). De EBS probeert waar het technisch kan, haar masten wel verder af van de weg te (ver)plaatsen.

Elektriciteitslijnen moeten altijd stabiel blijven. De masten moeten daarom zoveel als mogelijk op één lijn staan, anders zouden ingewikkelde en voor de samenleving onprettige constructies moeten worden gebruikt om de masten te ondersteunen. Ook moeten ze tussen de 40 tot 80 meter van elkaar verwijderd staan. Dit, omdat de kabels anders te veel druk uitoefenen op de masten als ze te laag hangen. Verder vormt dit gevaar voor trucks met een hoge laadbak.

Voor sommige elektriciteitsmasten staan er galvaan bumpers die vroeger geplaatst werden ter bescherming tegen aanrijdingen. Door de jaren heen is gebleken dat ook dit niet het gewenste resultaat opleverde.

Het elektriciteitsnet met haar 150.000 masten en andere ondersteunende delen is deel van het wegmeubilair waar dagelijks het verkeer langsrijdt. Bij hard rijden, inhaalmanoeuvres en ander onveilig verkeersgedrag is de kans groot dat er een aanrijding plaatsvindt. Haast dagelijks heeft de EBS te maken met hoge (onnodige) herstelkosten voor schade aan haar net als gevolg van mastaanrijdingen. EBS doet  daarom een dringend verzoek aan alle weggebruikers om met in achtneming van alle veiligheidsregels, deel te nemen aan het verkeer en zodoende schade aan het elektriciteitsnet te voorkomen.

De EBS biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief ontstaan als gevolg van mastaanrijdingen en herinnert veroorzakers eraan dat de kosten op hen verhaald zullen worden.

Procurement Notices