GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Voorkom brandgevaarlijke situaties

PARAMARIBO 22 MAART 2016–Elektrische storingen zijn één van de redenen die brand kunnen veroorzaken. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) benadrukt, dat zij elektrische energie levert aan klanten, waarvan de elektrische installatie door een erkende installateur is geïnstalleerd. Erkende installateurs zijn bekend met de normen en standaarden waar een veilige elektrische installatie aan zou moeten voldoen. Zij zijn daarom ook de enigen die bevoegd zijn een aanvraag tot aansluiting bij de EBS in te dienen.

 

Wat sommige klanten nalaten te doen, is de EBS in kennis stellen van de aanpassingen die zij voornemens zijn te plegen, nadat de aanvraag actief is. Er wordt bijgebouwd of er worden meerdere elektrische apparaten aangeschaft en om die te gebruiken worden er nieuwe contactpunten geplaatst. Vanwege veiligheidsoverwegingen moet de EBS in kennis worden gesteld van elk aansluitpunt dat na de keuring van de aansluiting erbij wordt geïnstalleerd. Er vindt dan herkeuring plaats van de installatie. Om brandgevaar te voorkomen, mag u uw installatie dus niet aanpassen, zonder goedkeuring van de EBS.

Indien installaties niet voldoen aan de geldende voorschriften, bestaat de mogelijkheid na aansluiting dat er kortsluiting of overbelasting optreedt. Bij kortsluiting treden veiligheidskleppen (beveilig in de vorm van een zekering of een breker) in werking die het elektrisch systeem uitschakelen, terwijl overbelasting brand tot gevolg zou kunnen hebben. Teveel elektrische apparaten gelijktijdig gebruiken, zou overbelasting tot gevolg kunnen hebben. Daarom verzoekt de EBS klanten rekening te houden met de gelijkheidsfactor (hoeveel apparaten zet u gelijktijdig in). U kunt niet ongelimiteerd apparaten aansluiten op uw installatie.

Houd dus rekening met het vermogen dat uw apparaat nodig heeft en het vermogen van uw installatie. Bij het gebruik van elektrische apparaten, zeker in woningen waar er meerdere huishoudens samen gebruikmaken van stroom, is het goed af te stemmen welke apparaten gelijktijdig gebruikt worden. Alle elektrische apparaten met een hitte element zijn brandgevaarlijk. Maar ook ventilatoren zijn zeer gevaarlijke elektrische apparaten.

Elke woning die van een meter is voorzien (mits er sprake is van een illegale aansluiting), is eens goedgekeurd door de EBS. Indien een woning stroom heeft, maar geen meter, dan is er sprake van een illegale aansluiting. Dit is ten strengste verboden en brandgevaarlijk, omdat de elektrische installatie waar de stroom doorheen gaat, niet gekeurd is door de EBS.

Indien u van plan bent te bouwen, bezoek dan de website van de EBS www.nvebs.com en maak een selectie uit één van de erkende installateurs.

Enkele tips:

Een ventilator trekt veel stof aan en moet regelmatig van stof worden ontdaan. Overmatig veel stof op en vooral in de ventilator(motor), kan voor ‘sluiting’ en koelingsproblemen van de motor zorgen. Stof kan eventueel gaan branden door oververhitting. Schoonmaken kan bijv. met een krachtige stofzuiger. Laat aangeschakelde ventilatoren (elektrische apparaten) nooit onbeheerd achter in het stopcontact. Ook niet als ze uit zijn! Haal de strekker altijd uit het stopcontact. Check uw ventilator regelmatig op ‘vastlopen’ laat het door een vakkundige servicen. Schaf deugdelijke elektrische apparaten aan, laat je adviseren door deskundigen…… goedkoop is duurkoop.
Een verlengsnoer is een tijdelijke oplossing. Heb je ergens permanent stroom nodig, laat dan een nieuw aansluitpunt aanleggen door een erkende installateur in afstemming met de EBS. Adapters en verlengsnoeren maken slecht contact en hierdoor ontstaat hitte.
Laat je aansluiting om de 5 jaar controleren door een erkende installateur.
Draden en snoeren waar elektriciteit doorheen lopen moeten goed geïsoleerd worden. Steek ook nooit een snoer zonder stekker in het stopcontact.
Wilt u een stekker uit het stopcontact halen, pak dan de stekker vast , trek nooit aan de snoer.

Procurement Notices