GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Financiële situatie EBS nijpend

PARAMARIBO 12 APRIL 2016–Ook de EBS worstelt om het hoofd boven water te houden. Dit is sinds jaar en dag het geval, maar de situatie is, met de recente koersontwikkelingen, vooral nu verergerd. 85% van de kosten die het bedrijf maakt voor de garantie van de energielevering bevat een dollarcomponent.

Het grootste kostencomponent is brandstof (41%), waarvoor slechts voor een deel van de stroomvoorziening naar het EPAR gebied (Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne, Saramacca) 600.000 liter HFO en Diesel op dag basis nodig is. Het brandstofverbruik van overige districten is hierin nog niet meegerekend.

 

Een ander kostencomponent is onderhoud. De machines in de centrales, het transmissie- en distributienetwerk vereisen regelmatig onderhoud. Ook deze kosten voor smeermiddelen, onderdelen en materiaal aanschaf vereisen valuta. Hiernaast ondervindt EBS ook hoge kosten als gevolg van schade door derden (mastaanrijdingen, schade door bomen en takken in het elektriciteitsnetwerk enz.).

EBS zit ook met verouderde machines en netten die vervangen moeten worden of een upgrade moeten krijgen. Dit alles kost US$ dollars. Met uitzondering van de personeelskosten zijn nagenoeg alle andere kosten in dollars uitgedrukt.

Het verschil tussen de kostprijs en de inkomsten, waarmee de EBS al jaren te kampen heeft, werd tot vorig jaar door de overheid gesubsidieerd. In september 2015 kwam er na 13 jaar weer een tariefsaanpassing, met de bedoeling dat de overheid haar subsidie binnen een jaar zou afbouwen. Het gemiddeld tarief dat hieruit kwam rollen was SRD 0,35 per kWh. Dit tarief kwam tot stand bij een koers van SRD 3,35.

De recente koersontwikkelingen hebben een enorme invloed op de kosten die de EBS maakt.

Met kosten per kilowattuur van dichtbij de SRD 1, – , en inkomsten van gemiddeld SRD 0,35 daartegenover, is de situatie niet lang meer vol te houden. De subsidie van de overheid is gestopt en het verschil dat is ontstaan is nu groter.

Het pas aangetreden directieteam van de EBS, kijkt op verschillende manieren hoe deze kosten te drukken en de efficiëntie en transparantie te verhogen. Er zijn factoren waar wij invloed op kunnen uitoefenen maar ook factoren waar wij geen invloed op hebben, zoals de koers en de wereldmarktprijs van brandstof.

Een van de zaken waar de EBS aan werkt, is het verbeteren van zijn schuldpositie. Er wordt in dit kader gekeken naar de mogelijkheden om tegen redelijkere voorwaarden de huidige schulden te herfinancieren.

 Andere “quick winsten” die het directieteam heeft doorgevoerd zijn:

Herziening van het voertuigenbeleid.
Hierbij zijn alle voertuigen, met uitzondering van de directievoertuigen, op een andere manier ingezet. Een deel van de overtollige voertuigen wordt verkocht. Met de opbrengsten zal equipment worden aangeschaft ten behoeve van de operatie. De overige voertuigen worden ingezet voor de continudienst.

–              De directie heeft bij haar aantreden de inkoopprocedure gewijzigd. Aankopen die door tussenpersonen werden gedaan zijn nu afgeschaft en EBS koopt zoveel mogelijk rechtstreeks bij de bron. Ook is de transparantie in het inkoopproces verhoogd. Alle aankopen vinden plaats door middel van openbare aanbestedingen.

–              De betalingsachterstanden die de EBS had in vreemde valuta worden zo snel mogelijk betaald om de invloed van de koersstijgingen te vermijden.

–             Huurpanden met personeel dat elders gesitueerd kan worden, worden opgezegd.

–              De kapcontracten voor het onderhoud van bomen langs het elektriciteitsnetwerk worden herzien. De EBS is bezig met een pilot-project om met Openbaar Groen tot een samenwerking te komen. Schade door derden werd vroeger door de EBS betaald. Dit gebeurt nu niet meer. EBS zal de schade verhalen op de veroorzakers.

–              Er is een vacaturestop. Het werk dat momenteel door inhuurkrachten wordt gedaan wordt wederom bekeken en waar EBS’ers elders in het bedrijf deze werkzaamheden ook kunnen doen, worden deze contracten herzien. Vanwege de vacaturestop worden contractors ook wel ingezet op plaatsen waar personeel met pensioen gaat.

–              In de operations wordt ook gekeken naar verschillende manieren om brandstof te besparen of te hergebruiken. Zo zijn er plannen om een pilot uit te voeren om afvalolie te hergebruiken. Ook het gebruik van zwaardere HFO die goedkoper is, is nu in de testfase. De testen zullen bepalen als dit haalbaar en kostenbesparend zal zijn.

De EBS blijft op verschillende manieren kijken naar zijn operationele efficiëntie en kosten. De directie is in constant overleg met de overheid die bekend is met de situatie. Ondertussen worden de subsidies afgebouwd en moet het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aangeven op welke manier het negatief verschil, tussen de inkomsten en de kosten, verder moet worden ingevuld.

Procurement Notices