GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Uitbreiden installatie zonder toestemming van de EBS illegaal

PARAMARIBO 28 APRIL 2016–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) brengt ten overvloede onder de aandacht van zijn klanten dat het niet is toegestaan de reeds goedgekeurde installatie uit te breiden, zonder medeweten van de EBS. Indien dit wel gebeurt, is er dan sprake van een illegale uitbreiding van de installatie.

 

Conform onze Algemene- en aansluitvoorwaarden zou elke uitbreiding van de installatie nadat deze is goedgekeurd door de EBS, via een erkende installateur bij de EBS gemeld moeten worden. Er vindt dan herkeuring plaats van de installatie. Het verzwaren van de beveiliging is een aangelegenheid van de EBS en mag nimmer zelf door de klant gedaan worden. De EBS zal ook in deze gevallen, niet nalaten sancties vervat in onze Algemene- en aansluitvoorwaarden op te leggen.

Ook het leveren van elektriciteit aan derden  wordt gezien als een illegale uitbreiding. Het is niet toegestaan derden via uw actieve aansluiting van elektriciteit te voorzien, zoals vermeld in onze Algemene- en aansluitvoorwaarden. Voorafgaand aan de levering van elektriciteit dient elke aansluiting te worden goedgekeurd. Hiervan is er geen sprake bij levering van elektriciteit aan derden. De EBS wenst te benadrukken dat een illegale uitbreiding of  verzwaring van de elektrische installatie zeer gevaarlijk is en zelfs brand tot gevolg kan hebben.

Procurement Notices