GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Verklaring NV EBS

Paramaribo, 26 augustus 2021- Naar aanleiding van de reacties vanuit de samenleving betreffende de recente looncorrectie van de medewerkers van de N.V. EnergieBedrijven Suriname (N.V. EBS), bestaat bij de directie de noodzaak om een verheldering aan de samenleving te geven.

De looncorrectie is een terugkerende aangelegenheid binnen de N.V. EBS.

De grondslag hiervoor is verankerd in de in het bedrijf geldende “Collectieve Arbeidsovereenkomst” (CAO), die is gesloten tussen de directie en de vakbond binnen het bedrijf, de EBS Werknemers Organisatie (OWOS).

Op grond van deze CAO treden de werkgever (de N.V. EBS) en de OWOS in onderhandeling, na verloop van de duur waarvoor de CAO is aangegaan, met name om de algemene en onderlinge verhouding nader te bespreken.

Op basis van de geldende regelgeving en op instructie van de overheid worden nieuwe afspraken gemaakt en vastgelegd.

In de afgelopen jaren hebben partijen elk jaar nieuwe afspraken gemaakt en vastgelegd als resultaat  van de onderhandelingen. Over het algemeen treden partijen  aan het begin van een  kalender jaar in onderhandeling.

Om tal van omstandigheden is de CAO onderhandeling voor het jaar 2021 verlaat aangevangen en hebben partijen dan ook op een verlaat moment overeenstemming bereikt. Gelet op het moment van de bereikte overeenstemming tussen de directie en de OWOS en het moment waarop de nieuwe elektriciteitstarieven zijn doorgevoerd, kan allicht de indruk ontstaan dat de invoering van de reductie van de overheidssubsidie (nieuwe tarieven) mede als grondslag zou dienen voor de looncorrectie. Niets is minder waar.

De directie heeft zich contractueel ertoe verbonden om volgens het gebruik binnen de organisatie, op regelmatige basis en wel jaarlijks een looncorrectie door te voeren.

De overheid heeft bij de bepaling van de kosten van de N.V. EBS de instructie naar het bedrijf toe gegeven dat alle bijzondere kosten die de N.V. EBS wenst te maken, uit besparingen moeten worden gehaald, en niet ten koste moge zijn van de verbruikers van elektriciteit. Voor het aangaan van de huidige afspraken tussen de directie en de OWOS zijn alszodanig de besparingen aangesproken.

Met de bovenstaande verklaring moge het duidelijk zijn dat er hier sprake is van een “ongelukkige” samenloop van omstandigheden gelet op de periode van het doorvoeren van de nieuwe tarieven en de implementatie van de looncorrectie.  

De directie betreurt het ten zeerste dat de indruk zou zijn ontstaan bij delen van de samenleving dat de meeropbrengsten voor de N.V. EBS als gevolg van de reductie van de overheidssubsidie,  ten behoeve van haar medewerkers wordt gebruikt.

De N.V. EBS hoopt dat deze uiteenzetting voldoende duidelijkheid heeft gebracht in de omstandigheden betreffende de looncorrectie en zal consequent ernaar streven om de dienstverlening naar de samenleving toe te blijven garanderen en te verbeteren.

                                                                                                                               

Procurement Notices