Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

N.V. Energiebedrijven Suriname 107 jaar

PARAMARIBO 25 OKTOBER 2016–Aan de tijd van kokolampu, koolpot en duistere straten kwam 107 jaar geleden een einde toen de eerste gasfabriek Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij (NIGM) op 25 oktober 1909 in bedrijf ging. De gasproductie was toen hoofdzakelijk bestemd voor de openbare verlichting en later ook voor kookgas in huis.

 

De voorziening op basis van elektriciteit is in 1932 gestart, met drie diesel motoren met een gezamenlijk vermogen van 1300 pk. De lengte van het hoogspanningsnet bedroeg toen 7,45 km met acht transformatorstations met een vermogen van 240 kVA en een laagspanningsnet van 41,4 km. Van 88 huishoudens die via ondergrondse gasleidingen van kookgas werden voorzien, ontwikkelde het bedrijf zich in de afgelopen 107 jaar dusdanig dat tegenwoordig meer dan 148.000 huishoudens, 1×24 uur van elektriciteit worden voorzien, via een landelijk net van ruim 6000 kilometer.

Toen de eerste gasfabriek in 1909 in bedrijf ging, werden 88 gasmeters geplaatst, 1.082 lichtpunten geïnstalleerd en 380 gasstraatlantaarns geplaatst. De distributie van stadsgas werd hiermee realiteit. Stadsgas werd in Suriname geproduceerd van steenkool. In 1920 trad er vanwege de duikbotenoorlog een stagnatie op in de levering van kolen en werd gas uit walabahout gestookt en later van diesel. De 88 woningen die van gas werden voorzien waren geconcentreerd in het centrum van Paramaribo. Tussen 1909 en 1930 werd stadsgas voornamelijk gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en straatverlichting.

In de jaren 70 werd het gebied uitgebreid. In het noorden tot de Mahonylaan zijn er toen gasleidingen aangelegd en in het westen tot de Kernkampweg. De fabriek stond aan Saramaccastraat. In het zuidelijk deel liepen de leidingen tot Zorg en Hoop.

 

Tot 1950 werd straatverlichting die toen nog door gas werd aangedaan, volledig elektrisch aangedaan. Gas werd toen nog alleen in huis gebruikt. Ook ging NIGM een naamsverandering door. Overzeese Gas-en Elektriciteitsmaatschappij (OGEM) werd de nieuwe naam.

 

 

In 1956 werd door Gouverneur J. van Tilburg het prachtige kantoorgebouw van de O.G.E.M. aan de Noorderkerkstraat officieel geopend. Het oude kantoorgebouw aan de Saramaccastraat werd afgebroken en maakte plaats voor een nieuw modern gebouw. Hier werden de diverse afdelingen van het bedrijf ondergebracht.

In 1971 kwam er ook een einde aan de distributie via ondergrondse pijpleidingen en werd dit alleen nog met behulp van gasflessen voorzien.

 

De elektriciteitslevering in Paramaribo groeide vanaf die tijd gestaag. Het netwerk breidde zich ook uit naar de omliggende districten en wel naar het oosten tot Stolkertsijver aan de Commewijnerivier, naar het westen van Saramacca tot Boskamp aan de Coppenamerivier en in zuidelijke richting tot de inheemse dorpen Cabendadorp en Matta.

 

Het aantal klanten is landelijk gegroeid tot dichtbij de 148.000 en jaarlijks worden ruim  6.000 nieuwe aansluitingen in diverse gebieden gedaan.

Binnen enkele maanden zullen Powakka en omgeving ook 1×24 uur van elektrische energie worden voorzien.

 

Daarnaast worden de gemeenschappen te Albina en Moengo door middel van individuele opwekcentrales in het district Marowijne voorzien van continu elektriciteit. Ook voor de districten Coronie, Wageningen, Nickerie en  Apoera zijn er voorzieningen getroffen voor opwekking en distributie in deze gebieden.  

 

Vanaf 2017 zal er in structuur binnen de energievoorzieningssector in Suriname een ommekeer komen. Er komt officieel een eind aan een langer dan een eeuw oude monopolie. De aanname van de Elektriciteitswet (E-wet) en de wet Energie Autoriteit Suriname (EAS), moeten ervoor gaan zorgen dat de energiemarkt in Suriname per januari 2017 bij wet geregeld is. De E-wet maakt een einde aan het systeem waarbij op basis van een concessie, elektriciteit wordt opgewekt en geleverd. Het geeft duidelijke inzicht voor de verdere verbetering en vastlegging van de wijze waarop tarieven en subsidies worden opgebouwd en gehandhaafd. Na jarenlange debatten zal de energiesector in Suriname, als een van de laatsten in het Caraïbisch gebied op wettelijke basis worden vastgelegd.

 

Het op wettelijke basis reguleren van de elektriciteitssector zal de Surinaamse overheid in staat stellen beter overzicht op deze sector te hebben. De regulering houdt in dat de verhouding tussen de diverse productiebedrijven (IPP) en het inkoopbedrijf wordt vastgelegd. Hierin zal de distributie op basis van de in de wet opgenomen artikelen fundamenteel zijn.

 

Renewable (hernieuwbare) energie heeft een bijzondere toekomst in Suriname. De E-wet regelt op welke wijze de renewable energiesystemen worden opgenomen en op welke wijze individuele gebruikers in de opwekking met renewable technologie zelf opgewekte energie aan het distributiebedrijf mogen terugleveren (salderen). Dit alles om het systeem efficiënter en effectiever te laten functioneren.

 

Volgens de E-wet zal de “bestuursstructuur” van de EBS moeten worden heringericht.

Bij deze herinrichting zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de nieuwe structuur op een efficiënte en effectieve manier in te richten. De intrede van de wet biedt de gelegenheid om de verhouding en afspraken met de diverse opwekkers te formaliseren en goed gestalte te geven.

 

De verandering van de bestuursstructuur bij de EBS valt samen met bijzondere operationele taken voor de garantie van de elektriciteitslevering en de realisatie van werkzaamheden op korte, midden en lange termijn. Naast het voorzien van het grote EPAR-systeem (Paramaribo, Para, Wanica, Saramacca, Commewijne) van betrouwbare energie, wordt ook nog volop gewerkt aan de uitdagingen om de ver afgelegen gebieden in overleg met de overheid ook te voorzien van duurzame en betaalbare energie voor 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

 

dppii.jpg

Directie, staf en personeel
van de N.V. EBS
feliciteren de samenleving
met 107 jaar stroomvoorziening
in Suriname!

Procurement Notices