Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Afwijkende verbruiksdata en opnamefouten oorzaak klachten afwijkende stroomrekeningen

Paramaribo 02 september 2021- De afgelopen week zijn  de verbruikskosten op basis van het gewijzigd tarievenstelsel aan de laatste groep energieverbruikers gepresenteerd. De verbruikers hebben naar aanleiding hiervan in de afgelopen dagen diverse opmerkingen gemaakt en/of klachten gedeponeerd. Deze klachten zijn door ons nader geanalyseerd en kunnen vooralsnog worden verdeeld in twee categorieën:

 

1.       Afwijkende verbruiksdata

De meterstanden worden minimaal om de ene maand opgenomen. Indien de meterstand niet is opgenomen, wordt de verbruiksdata op basis van de historische data (dag-verbruik) bepaald en berekend. Als in deze periode de klant een gewijzigd verbruikspatroon heeft, zal het berekend verbruik dan ook afwijken met als gevolg een afwijkende verbruiksfactuur.

 

2.       Opname fouten

De opname van de verbruiksinformatie is in eerste instantie handmatig. Jammer genoeg wordt de opname in enkele gevallen niet altijd even secuur gedaan, waardoor het verbruik en de daarbij behorende kosten in enkele gevallen dan ook afwijken.

 

Wij doen daarom een beroep op onze verbruikers om het verbruik in de gaten te houden. Probeer een goed beeld te krijgen van uw maandelijks verbruik. Hiervoor kunt u de meterstand met datum opnemen  of kunt u eventueel een foto maken van de meter (inclusief meterstand) en deze  informatie doorgeven via het verkort nummer 175 of bij de diverse diensten centra. U kunt hierbij een klachtenformulier invullen of de informatie persoonlijk doorgeven.

 

Wij nemen elke klacht in behandeling en zullen nagaan als de informatie correct is. Indien de gepresenteerde elektriciteitsrekening niet correct is, zal dit worden gecorrigeerd.

 

De klanten die hun mobiele nummer aan de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) hebben doorgegeven, ontvangen maandelijks een SMS, met vermelding van het verbruik, de meterstand en de hieraan gekoppelde verbruikskosten. Indien de informatie betreffende het verbruik en de meterstand afwijken, mag de klant terstond reclameren via bovenvermelde portalen. In de SMS wordt ook aangegeven hoe de berekening heeft plaatsgevonden, zodat de klant terstond hierop zou kunnen reageren, indien noodzakelijk.

Procurement Notices