GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS en Telesur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

PARAMARIBO 22 NOVEMBER 2016–Om de service naar de samenleving toe te verbeteren, hebben de Telesur en de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) gemeend een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. In deze overeenkomst zal Telesur bestaande infrastructuur van de EBS gebruiken om haar glasvezelkabelnetwerk uit te breiden. De EBS is bereid gevonden dit idee van de Telesur te helpen dragen en in ruil daarvoor geniet het stroombedrijf enkele communicatievoordelen van Telesur. Om deze samenwerking te bekrachtigen hebben de directies van de EBS en Telesur op 21 november, in het opleidingscentrum van Telesur, een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

Rabindre Parmessar zei dat deze overeenkomst in overeenstemming is met de regeringsvisie waarbij er niet alleen gekeken is naar de belangen van de EBS, maar naar het voordeel voor de gehele natie. “Dit is een voorbeeld van hoe parastalen met elkaar samenwerken voor het wel en wee van de samenleving”, zei de algemeen directeur van de EBS.

Volgens Parmessar is de deal een win-win relatie. Hij heeft het onderhandelingsteam van de EBS zien zweten, waarbij zij zich afvroegen wat de bedoeling is van deze overeenkomst die in wezen nadelig lijkt voor de EBS. De directeur herinnerde echter eraan dat de EBS ook plannen heeft waarbij een communicatienetwerk vereist is. Hierbij moet gedacht worden aan het moderniseren van de meteropname. “In 1950 was het functioneel. Nu niet meer. Door omstandigheden is die technologie niet geïmplementeerd. Daar bereiken wij elkaar. Wij kijken niet alleen naar het geld, maar ook naar de andere voordelen voor partijen.”

Mike Antonius hield zijn toespraak kort. “Wi mus’ seti kondre bun! Wat wij vandaag aan het doen zijn staat volledig in het teken daarvan”, zei de Telesur directeur. Deze overeenkomst zal ervoor zorgen dat het bedrijfsleven en alle huishoudens de vruchten kunnen plukken. Hij bedankte de onderhandelingsteams en raden van commissarissen van beide bedrijven voor hun inzet.

Patrick Peneux weet dat gaandeweg het traject er kinderziektes ontdekt zullen worden. “Maar daarvoor zijn wij in feite twee bedrijven van een vader en ik denk dat we tot vergelijk moeten komen.” Deze overeenkomst moet gezien worden als een waarbij het eng bedrijfsbelang plaats heeft gemaakt voor het Surinaamse belang. “Wij willen het leven gemakkelijk maken voor Surinamers en beide partijen hebben zich gevonden om niet in een hokje te denken”.

Volgens de president-commissaris van Telesur, Gardelito Hew A Kee, die als laatst aan het woord kwam, was alles al gezegd. De voorzitter van het raadsbestuur zei dat na de ondertekening er verder gewerkt moet worden om de samenwerking steeds hechter te maken. De eerste stap is hiermede gezet.

Parmessar kijkt verder naar de toekomst en ziet allianties tussen de EBS, Telesur en de SWM  “Wij zijn in het voorjaar van 2016 aangevangen  om gesprekken te voeren met enkele parastatale bedrijven. De geest om samen te werken is er.”

 

 ebs-telesur-2-1024x683.jpg ebs-telesur-3-1024x683.jpg

Procurement Notices