GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS vraagt toegang tot meter voor controle bij OSV

PARAMARIBO 05 OKTOBER 2017–De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) is in juli van dit jaar gestart om door middel van een tiplijn gevallen van onrechtmatig stroomverbruik in kaart te brengen en de overtreders die zich schuldig maken aan dit onmaatschappelijk gedrag alsnog de rekening te presenteren.

 

Via de tiplijn kan elke willekeurige persoon die kennis draagt van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik dit doorgeven, waarna de EBS dit verder onderzoekt in het veld. Het komt echter vaker voor dat bij de controle op de adressen waar deze overtredingen zijn gemeld, de medewerkers van het bedrijf stuiten op poorten die op slot zijn. Dit maakt het onmogelijk om het onderzoek adequaat en volledig te kunnen doen. De EBS benadrukt dat het te allen tijde toegang dient te hebben tot de verbruiksmeter. Dit voor de meteropname, maar ook voor de controle van het meetinstrument.

Uit cijfers van de afdeling Billing blijkt dat ongeveer 30% van de doorgegeven gevallen niet adequaat gecontroleerd kan worden vanwege een gesloten poort. In dit soort gevallen wordt er een briefje achtergelaten waarin staat dat de meter gecontroleerd moet worden. De klant heeft dan de gelegenheid om in contact te treden met de EBS.

Indien de toegang tot het meetinstrument onmogelijk blijft zal de EBS de politie vragen om assistentie te verlenen zodat het zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Vanaf eind juli zijn er reeds 89 gevallen van onrechtmatig stroomverbruik gemeld waarvan na onderzoek is gebleken dat er  in 41 gevallen inderdaad sprake was van onrechtmatig stroomverbruik.De EBS is de samenleving dankbaar voor hun bijdrage en rekent op hun verdere ondersteuning

Procurement Notices