GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Klant vervoerde gasfles op onverantwoorde manier

PARAMARIBO 29 AUGUSTUS 2017–De 100 lb. gasfles die in een pick-upbak werd vervoerd en op de hoek van de Noordpolderdam en de Vierde Rijweg explodeerde, werd op een verkeerde wijze vervoerd. Uit onderzoek van Ogane, een dochteronderneming van de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V.EBS), blijkt dat de chauffeur de gasfles liggend in de laadbak vervoerde. Daarnaast was de fles niet vastgebonden. Het gevolg was dat door de heen en weer gaande beweging waarschijnlijk de kraan opendraaide waardoor er gas ontsnapte. Door een vonkje ontstond er brand met de ontploffing als gevolg.

 

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de chauffeur niet geregistreerd staat bij Ogane als 100 lb. klant. Hij kocht de gasfles bij een depothouder (winkelier) die niet bevoegd is 100 lb. in beheer te hebben noch te verkopen. Uit een gesprek met de depothouder is gebleken dat hij op een illegale wijze de 100 lb. gasflessen koopt bij een hoofddepothouder die 100 lb. cilinders uitsluitend aan constructiebedrijven mag doorverkopen.

In Paramaribo is uitsluitend Ogane en in de districten zijn ook hoofddepothouders bevoegd 100 lb. gasflessen te vervoeren. De cilinders worden aan huis bij de klant bezorgd en vervolgens verwisseld door speciaal daarvoor getraind personeel. De chauffeur was daarom in overtreding en bracht daardoor zijn leven en dat van anderen in gevaar.

Om toekomstige calamiteiten te voorkomen zal de N.V. EBS gepaste maatregelen treffen tegen (hoofd) depothouders die zich niet houden aan de voorgeschreven veiligheidsprotocollen en leveringsvoorwaarden. Verder doet de N.V. EBS een beroep op alle klanten zich aan de onderstaande veiligheidsvoorwaarden te houden:

  1. Het is verboden een of meerdere gasflessen in een gesloten voertuig te vervoeren.
  2. De gasfles moet altijd staand worden vervoerd.
  3. De gasfles moet vastgebonden/vastgezet worden om eventuele vonken te voorkomen.
  4. De gasfles mag niet al te lang in de zon staan.

Het LPG-gas in de gasflessen is licht ontvlambaar en daardoor levensgevaarlijk als de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. De bestuurder van de pick-up heeft dit voorval overleefd. Echter kon het anders zijn afgelopen indien dit geval zich had voorgedaan in de binnenstad of een dichtbevolkte woonwijk. De EBS vraagt daarom alle klanten zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Vervoeren van 100 lb. gasflessen mag alleen door Ogane in Paramaribo en/of door de hoofddepothouders in de districten. Slechts in uitzonderlijke gevallen, doch onder stringente voorwaarden wordt door Ogane aan individuen toestemming verleend de 100 lb. gasfles zelf te mogen vervoeren.

Procurement Notices