GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS constateert toename stroomdiefstal

PARAMARIBO 20 JULI 2017–Uit maandelijkse monitoringscijfers van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) blijkt dat het aantal gevallen stroomdiefstal, de afgelopen periode schrikbarend is toegenomen. Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen de EBS financieel en materiaal schaadt, maar die ook een gevaar voor de verbruiker oplevert.

 

Bij stroomdiefstal wordt meestal de meterzegel verbroken, de kWh-meter gesaboteerd, stroom wordt bij de zekering afgetapt en andere verschillende vormen die bij ons bekend zijn.

Als de diefstal wordt ontdekt, zal de EBS direct overgaan tot afsluiting van de stroomlevering. Alle kosten die met de afsluiting gepaard gaan komen voor rekening van de verbruiker. De verbruiker die zich schuldig maakt aan stroomdiefstal wordt pas weer aangesloten wanneer hij alle kosten volledig heeft betaald. Naast de afsluitkosten worden ook de kosten voor eventueel opgelopen schade en de onrechtmatig verbruikte stroom in rekening gebracht waarin ook de kosten van voorafgaande jaren van stroomdiefstal worden bijberekend. Voor het weder aansluiten zal de verbruiker ook moeten betalen.

De EBS doet een beroep op de samenleving om elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Bij constatering van stroomdiefstal wordt u gevraagd dit meteen door te geven aan de EBS. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Telefonisch door te bellen naar ons klantcontactcenter op het nummer 175.
  2. Persoonlijk op elke dienstencentrum van de EBS.

De EBS stelt een ieder in de gelegenheid anoniem de diefstal door te spelen. Elke tip wordt discreet behandeld.

De EBS heeft geen andere keuze dan deze verfoeilijke trend daadkrachtig aan te pakken en daarnaast additionele maatregelen te treffen waarbij wij de samenleving actief zullen betrekken. De EBS zal binnenkort modellen uitwerken die aan de samenleving zullen worden gepresenteerd.

Procurement Notices