GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Record aantal aansluitingen in 2017

PARAMARIBO 13 JUNI 2017–Van januari tot en met mei 2017 heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een recordaantal van 4,519 klanten op het elektriciteitsnet aangesloten. Het gaat hierbij om zowel huisaansluitingen als vermogensaanvragen voor de industriële sector en aanvragen voor uitbreiding die lopen vanaf 2014 tot dit jaar. In de afgelopen 5 maanden zijn op enkele tientallen na, alle aanvragen van 2014 en 2015 afgerond. Doorgaans realiseert het bedrijf in een jaar tussen de 5,000 en 6,000 aansluitingen. In de maand mei van het vorig jaar lag dit aantal rond de 1700. Dit jaar is de target vastgesteld op 10,000 aansluitingen. (PDF)

 

Toegang tot elektriciteit is in het dagelijks leven van de mens niet meer weg te denken. In Suriname stijgt de vraag naar elektriciteit jaarlijks met 6%. Vanaf de aansluitkosten in januari vorig jaar voor een groot deel zijn afgeschaft, is er een toename in aanvragen te merken. Het elektriciteitsbedrijf worstelt reeds jaren met een achterstand in aansluitingen en dagelijks komen er gemiddeld 40 nieuwe aanvragen voor een aansluiting of uitbreiding van de elektrische installatie erbij.

Oorzaak achterstand

De achterstand in aansluitingen is voornamelijk ontstaan door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reëel kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10,000. De eigen bijdrage die de klant betaalt, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en het verschil moet door de EBS worden voorzien. Naast de inkomsten die ver beneden de kostprijs liggen zijn de benodigde aansluitmaterialen ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt. Met de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt blijft het voor het bedrijf een uitdaging om de gestelde target van 10,000 aansluitingen voor dit jaar te realiseren. Desondanks erkent de EBS het belang van toegang tot elektriciteit voor een ieder en heeft zich vanaf eind 2015 extra ingezet om de steeds toenemende achterstand, versneld in te lopen.

 

Efficiëntie, inzicht en gezamenlijke inzet

Er zijn de afgelopen maanden een aantal belangrijke verbeteringen gebracht in het aansluitproces. Door besparingen die bedrijfsbreed zijn doorgevoerd en vooral de inzet van de werknemers, is het mogelijk geweest om de jaarproductie binnen 5 maanden te verslaan.

Na intense brainstormsessies en discussies met de afdelingen die betrokken zijn in het aansluitproces zijn er enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk op de financiën komt. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. De aanschaf van aansluitmateriaal verloopt transparant middels internationale aanbestedingen. Aankopen worden zoveel als mogelijk rechtstreeks bij de fabrikant gedaan, in plaats van via een tussenpersoon.

Om dit resultaat van 4,500 aansluitingen binnen 5 maanden te bereiken is ook de werkwijze enigszins aangepast. In plaats van te wachten tot alle materiaal is gearriveerd, heeft de EBS waar mogelijk meteen alle voorbereidingen getroffen zodat bij aankomst van de materialen de aansluitingen sneller en gemakkelijk kunnen worden gemaakt.

Extra resources zijn ook ingezet en werkopdrachten worden geclusterd waardoor de uitvoeringscapaciteit hoger was dan normaal. Normaal gesproken wordt er voor de aansluitingen gewerkt met 5 ploegen en nu zijn dat er 12 ploegen aangevuld met technische medewerkers van andere afdelingen.

Voor de realisatie van deze 4,500 aansluitingen is het elektriciteitsnet met 19,4 km uitgebreid. Hiervoor was nodig; 181 trafomasten en 265 transformatoren, 18,3km kabel voor de aanleg van het hoogspanningsnet, 42 km kabel voor de aanleg van het laagspanningsnet, 1,200 hulp- en tussenmasten en 4,519 verbruiksmeters.

EPAR breidt zich uit.

Hiermee heeft het EPAR netwerk, dat de districten Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne en Saramacca van elektriciteit voorziet, zich verder uitgebreid naar het zuiden en zijn in dit aantal meer dan 200 huishoudens in de dorpen/leefgemeenschappen Powakka, Klein Powakka, Redi Doti, Casipora, Pierre Kondre Kumbasi  en Ayo nu voorzien van 1x24uur elektriciteit.

In de komende periode zal het aantal aansluitingen echter mogelijk afnemen vanwege de te verwachten regenval. Er zal hierdoor niet optimaal gewerkt kunnen worden. De EBS vraagt de samenleving om begrip hiervoor en zal zich blijven inspannen om de achterstanden in te lopen.

 

Procurement Notices