GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 5 MAART 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD MAANDAG 4 MAART 2023 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

START GIS DATACOLLECTIE, CONVERSIE EN MIGRATIE

PARAMARIBO 21 APRIL 2017–De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) is op 18 april jl. gestart met het project “GIS datacollectie, conversie en migratie” ten behoeve van het Geografisch Informatie Systeem (GIS).

 

Het project GIS datacollectie, conversie en migratie duurt 18 maanden en wordt uitgevoerd door het Japans bedrijf PASCO Corporation in samenwerking met het Surinaams bedrijf Consulting Partners.

Het doel van dit project is om binnen anderhalf jaar de componenten van het netwerk van de EBS volledig digitaal in kaart te brengen. De componenten van ons netwerk (masten, trafo’s, straatverlichting meters etc.) worden hierbij middels nauwkeurige GPS-instrumenten opgemeten in het veld. De locatie van een component wordt hierdoor exact bepaald aan de hand van geografische coördinaten, waardoor het component makkelijker terug te vinden is in het veld.

Naast de geografische ligging worden ook algemene gegevens van het component opgenomen in het GIS-systeem zoals type, materiaal etc. Hiervoor vindt er een conversie/migratie plaats vanuit data van bestaand kaartmateriaal (AutoCAD-tekeningen) en andere databronnen.

Met de uitvoering van dit project wordt de basisdata aangeleverd voor de implementatie van GIS binnen de EBS. De data wordt centraal opgeslagen, waardoor er makkelijker aan “asset management” gedaan kan worden. Divisies/afdelingen zoals, Transmission, Distribution, Districtsbedrijven, Grid Development, Stations/Public Lighting, Tekenkamer en Metering Services zullen met behulp van het GIS betere analyses kunnen maken voor wat betreft spreiding van klanten, energieverbruik en uitbreidingen van ons netwerk.

Het GIS zal in de nabije toekomst ook basis informatie aanleveren voor systemen als ERP, SCADA en OMS/DMS en hierdoor bijdragen aan de verbetering van het aansluitproces.

Na afloop van het project GIS datacollectie, conversie en migratie, is het dan ook de bedoeling dat de N.V. EBS de nieuwe werkwijze voor datacollectie en verwerking zal voortzetten zodat het GIS-systeem actueel blijft.

 

gis-foto-3.jpgIn het GIS zal de connectiviteit tussen componenten zoals onderstations, masten, trasformatoren, straatverlichting en meters worden weergegeven, zodat het makkelijker traceerbaar wordt welke klant op welke trafo aangesloten is

 

gis-foto-4.jpgVerwerking van de coördinaten en gegevens van een gecollecteerde mast in het GIS-programma

Procurement Notices