GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Opschoning aansluitingen overheidskantoren

PARAMARIBO 02 FEBRUARI 2017–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in de maand juli van het vorig jaar een aanvang gemaakt met het opschonen van het aansluitingenbestand ten name van de overheid c.q. overheidskantoren. Er heerste namelijk een onoverzichtelijke situatie, waardoor de opschoning noodzakelijk was.

 

Met medewerking van de vicepresident en de Raad van Ministers is het thans gelukt het aantal aansluitingen van de overheid van 1609 vooralsnog terug te brengen naar 1154, hetgeen reeds een enorme besparing oplevert. Het opschoningstraject is nog in volle gang. Het ligt in de bedoeling om het bestand aan overheidsaansluitingen in zijn totaliteit te screenen en op te schonen. De aansluitingen die geregistreerd staan onder de overheid, maar niet als overheidsaansluiting kunnen worden gekwalificeerd, zullen worden afgevoerd uit het bestand.

Op verzoek van de EBS beschikt thans haast elk ministerie over een Energy Manager die de aansluitingen van zijn ministerie monitort en nauw contact onderhoudt met het bedrijf.

Procurement Notices