Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Pokigron krijgt 1×24 uur stroom

PARAMARIBO 01 FEBRUARI 2018–Ongeveer 400 huishoudens en bedrijven te Pokigron in het district Sipaliwini, hebben vanaf zaterdag 3 februari 1x24uur elektriciteit beschikbaar. Momenteel wordt het gebied dagelijks, voor 5 á 6 uren, door twee dieselgenerato­ren voorzien van elektriciteit. Met financieringsmiddelen van de Inter-American Development Bank (IDB) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in staat het bestaand opweksysteem te integreren met een 500 kWp zonnepanelen plant. Een deel van de energie die overdag wordt opgewekt wordt opgeslagen in batterijen om deze ‘s avonds te gebruiken. Dit is het eerste pilot project van de EBS waarbij zonne-energie gebruikt zal worden om de gemeenschap te voorzien van elektrische energie.

 

Vanwege dit project werd de huidige centrale in 2015 zowel civiel- als elektrotechnisch aangepast.  In oktober van dat zelfde jaar is toen een aanvang gemaakt met de upgrading van het onderstation. Richting Pokigron zijn er hoogspanningsdistributielijnen gebouwd. Ook is er ten behoeve van dit project een compleet nieuw 12 kV hoogspanningsnetwerk in het voorzieningsgebied gebouwd om de distributie effectiever en efficiënt te doen verlopen. Het door de IDB gefinancierd project heeft tot doel de kwaliteit en de duurzaamheid van de elektriciteitsvoorziening in Pokigron en de aanmeersteiger Atjoni met haar faciliteiten te verbeteren.

Ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die niet altijd op tijd beschikbaar zijn, zal hiermee sterk gereduceerd worden. Op zaterdag 3 februari wordt deze hybride opwekcentrale ceremonieel geopend door de President.

De beschikbaarheid van 1×24 uur stroom in dit gebied levert een bijdrage aan de sociaal- economische ontwikkeling in dit gebied. Economische activiteiten die vanwege de beperkte beschikbaarheid aan stroom niet plaatsvinden, zullen nu wel mogelijk zijn. Zo kan het toerisme beter op gang komen, studenten kunnen ook ‘s avonds hun lessen leren en zal het gevoel van veiligheid in het dorp, vooral ’s nachts, hierdoor verbeteren.

Landelijk zijn er nog vele gebieden die voor de energielevering afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De integratie van dit zonnepanelensysteem in het bestaand diesel opweksysteem stelt de Overheid in staat om de kosten voor brandstof te reduceren en draagt bij aan een efficiëntere en duurzamere energievoorziening in het Pokigron-gebied. Het beleid van de EBS is daarom erop gericht om meer energie te verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en hydro-energie.

Procurement Notices