Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS noteert 420 mastaanrijdingen in 2017

PARAMARIBO 25 JANUARI 2018–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in 2017, 420 mastaanrijdingen genoteerd. Dat is te vergelijken met meer dan 1 mastaanrijding per dag. Het bedrijf heeft in 2017 vele miljoenen Surinaamse Dollars aan onkosten gemaakt om de schade te herstellen en de storingen die hierdoor optreden te verhelpen.

 

Naast mastaanrijdingen en graafwerkzaamheden zijn er ook 106 gevallen in 2017 geregistreerd waarbij elektriciteitskabels zijn losgerukt door trucks of schade veroorzaakt is door vliegers die in het net terecht kwamen tot zelfs gevallen waarbij burgers dicht bij een elektriciteitsmast vuil verbranden en daardoor de houten elektriciteitsmast schade opliep. De EBS registreerde het vorig jaar 9 gevallen waarbij een transformator werd beschadigd.           

Masten, onder- en bovengrondse hoogspannings- en laagspanningskabels, huisaansluitkabels, transformatoren, straatverlichting en toebehoren worden dagelijks vernield door de vele mastaanrijdingen en andere schade veroorzaakt door derden aan het netwerk van de EBS. Hierbij moet telkens materiaal, mankracht en equipment worden ingezet voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast komt bij kijken dat klanten voor een kortere of langere periode tijdelijk zonder elektriciteit komen te zitten.

Afhankelijk van het type storing kan het aantal manuren dat gepaard gaat met de herstelwerkzaamheden, variëren tussen de 3 en 35 uren. Er wordt afhankelijk van het type storing gewerkt met 3 á 10 man om een storing op te heffen. Ook komen bij de meeste storingen, de kosten voor het inhuren van speciaal equipment, zoals “pole masters” en hoogwerkers ook nog bij kijken.

Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. Historische data van de afgelopen 8 jaar toont aan dat het bedrijf ongeveer 62% van de schadeclaims via de verzekering incasseert, en de overige 38% in de afgelopen jaren om verschillende redenen niet heeft kunnen innen.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer.  Indien de weggebruiker schade veroorzaakt aan de infrastructuur van de EBS zal de weggebruiker volledig hiervoor aansprakelijk gesteld worden en zal zulks onherroepelijk op hem worden verhaald!

Dit geldt niet alleen voor mastaanrijdingen maar ook voor elke andere vorm van schade aan het net toegebracht door een handeling of juist een nalaten van een derde, met als gevolg schade aan EBS-infrastructuur.

Procurement Notices