GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS maakt record van 10,039 aansluitingen in 2017

PARAMARIBO 09 JANUARI 2018–Een van de hoogste prioriteiten van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is om de achterstand in aansluitingen weg te werken en de lange wachttijden terug te brengen naar aanvaardbare proporties. Het vorig jaar stelde de directie onder leiding van Rabindre Parmessar de target voor aansluitingen vast op 10,000. Door flinke besparingen en efficiëntieslagen en de enorme inzet van de aansluitploegen en ander personeel is het de EBS gelukt om in 2017 landelijk een totaal van 10,039 aansluitingen te realiseren. In vergelijking met de voorgaande jaren is deze jaarproductie nooit eerder behaald.

 

Efficiënt aansluitproces

Om de gestelde target te bereiken is het aansluitproces verbeterd. In buurten waar er meerdere aansluitingen meteen mogelijk zijn, worden deze geclusterd, en in andere gevallen wordt het FIFO systeem (First In First Out) toegepast, waarbij aanvragers in volgorde van betaling worden aangesloten. Zo worden niet alleen klanten sneller voorzien van een aansluiting, maar voor het bedrijf betekent het ook een besparing in brandstof. EBS heeft hiermee de wachttijd voor de eenvoudigere aansluitingen die geen voorzieningen vereisen terug gebracht naar maximaal 2 weken.Om de target van 10,000 te bereiken zijn er ook extra technici binnen de organisatie ingezet om de aansluitploegen te versterken gedurende een strak crashprogramma in 2017.

Cashflow grote uitdaging

De gebrekkige cashflow van het bedrijf is een enorme uitdaging en zorgt ook voor de langere wachttijd bij de voorzieningsgevallen. Gemiddeld kost een aansluiting met netvoorzieningen ongeveer USD 10.000. De huidige aansluitkosten die de klant betaalt, dekken ongeveer 20% van de werkelijke kosten voor een aansluiting met voorzieningen. Deze eigen bijdrage, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en het verschil moet door de EBS worden voorzien. De benodigde aansluitmaterialen zijn ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt, wat een probleem is door de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt. Door de uitgaven dusdanig te beheren en bedrijfsbrede besparingen en efficiëntieslagen is het de EBS in 2017 gelukt meer dan 10,000 aansluitingen te realiseren.

 Huidige achterstand

De vraag naar elektriciteitsaansluitingen is in de afgelopen jaren toegenomen. Dagelijks krijgt de EBS tussen de 20 en 40 betaalde aanvragen binnen. De productie van het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat de achterstand aan het eind van 2017 is afgenomen.

 Echter zijn er nog enkele gevallen ertussen waar de EBS om verschillende redenen op de klant wacht om in te komen. Het zijn gevallen waarbij bijvoorbeeld de klant niet bereikbaar is, niet thuis is bij aankomst van de werkploeg of de weg of het pand begaanbaar gemaakt moet worden door de klant. De EBS zal wederom in contact treden met deze aanvragers zodat ook deze achterstand gauw kan worden weggewerkt.

Een groot deel van de openstaande gevallen betreft ook de voorzieningsgevallen. Dit zijn aanvragen waarbij het netwerk moet worden aangepast omdat het niet toereikend is om de aanvraag te accommoderen. Op plaatsen waar er geen netwerk aanwezig is moet dit worden bijgebouwd. Het kan ook gaan om gevallen waarbij het beschikbaar vermogen in de omgeving onvoldoende is om de aanvraag te realiseren. Voor deze netaanpassingen zijn bijvoorbeeld transformatoren nodig.

Het streven is erop gericht de achterstand binnen het komend half jaar af te ronden.

Procurement Notices