GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS BREIDT GASOPSLAGCAPACITEIT UIT

PARAMARIBO 04 DECEMBER 2017–Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag in Liquified Petroleum Gas (LPG) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) momenteel bezig de gasopslagcapaciteit van Ogane, te Livorno uit te breiden met 800 metrieke ton (MT). In dit project zijn ook de benodigde LPG pompen en instrumentatie inbegrepen. In verband met de veiligheid worden tegelijkertijd een brandbeveiligingssysteem, inclusief brandbluspomp geïnstalleerd.

 

De import van LPG is ongeveer 25.000 MT per jaar. LPG wordt in haast alle huishoudens als kookgas gebruikt. Ogane levert jaarlijks ruim 1 miljoen gascillinders aan zowel huishoudens als industriële klanten. De expansie is noodzakelijk om in de toenemende vraag naar LPG (kook gas) te kunnen voorzien.

Op het bedrijfsterrein van het gasbedrijf staan er momenteel 5 bolvormige LPG tanks met een totale opslagcapaciteit van 1550 metrieke ton. De uitbreiding met 3 cilindrische tanks biedt opslagcapaciteit voor zo een 800 metrieke ton. De totale capaciteit na de installatie van deze 3 nieuwe tanks komt dan op 2350 metrieke ton. Deze investering is geraamd op USD 5.2 miljoen en stelt de toenemende vraag naar LPG voor de komende 10 jaar veilig.

Hiernaast voorziet deze expansie ook in de LPG behoefte van de Staatsolie raffinaderij. De Staatsolie Raffinaderij is een van onze grootste afnemers van LPG. Om in de LPG behoefte van deze industriële afnemer te kunnen voorzien dient de Gas Company te allen tijde over een standby LPG buffer te beschikken. De toename van opslagcapaciteit bidet ook het voordeel om onderhoud te verrichten op de bestaande LPG opslagtanks.

Het constructiebedrijf Haukes is na een aanbesteding aangetrokken om de fundatie van deze gasopslagfaciliteit te bouwen en de afdeling Project Engineering is belast met de directie en het toezicht op dit project. Delen van de tanks, die in India zijn gebouwd door het bedrijf BNH Gastanks, zijn intussen gearriveerd in Suriname en zullen binnenkort worden geïnstalleerd door dit bedrijf.

Naar verwachting zijn de tanks het tweede kwartaal van 2018 operationeel. De huidige uitbreiding zal de toenemende vraag naar LPG in Suriname tot en met 2028 kunnen accommoderen.

EBS is zich ervan bewust dat straatverlichting een van de meest voorkomende klachten is van haar klanten, en hoopt de achterstand te hebben ingelopen volgend jaar. De investeringen voor het onderhoud, de reparatie en uitbreiding van de straatverlichting landelijk zijn enorm. Zo ook de investeringen voor de landelijke vervanging met led verlichting. De oorzaak van defecten die optreden zijn voor meer dan 50% te wijten aan schade door derden veroorzaakt. Masten worden aangereden en kosten zijn moeilijk of niet meteen verhaalbaar. Ook vandalisme en diefstal zorgen voor straatverlichtingsstoringen. Het bedrijf doet daarom een beroep een ieder toezicht te houden op dit publieksgoed en diefstal en vandalisme te melden wanneer dit plaatsvindt.

Procurement Notices