GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS SLUIT DIT JAAR 9,000 KLANTEN AAN

PARAMARIBO 16 NOVEMBER 2017–De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft per 13 november een recordaantal van 8,109 aansluitingen gerealiseerd en is hard op weg om de jaartarget van 9,000 te behalen. Hiermee heeft het bedrijf een grote inhaalslag gemaakt in het inlopen van de achterstand en het reduceren van de wachttijd voor aansluitingen.

 

In vergelijking met de voorgaande jaren is in 2017 haast het dubbele van de jaarproductie gerealiseerd en dit ondanks de schaars aanwezige financiële middelen. Deze prestatie is mede mogelijk door de versnelde aanpak, waarbij er een aantal belangrijke verbeteringen zijn gebracht in het aansluitproces, besparingen die bedrijfsbreed zijn doorgevoerd en de inzet van alle afdelingen.

Aansluitingen kunnen o.a. worden onderverdeeld in direct uitvoerbare gevallen en voorzieningsgevallen. Aansluitingen waarbij er geen netvoorzieningen getroffen dienen worden zijn tegenwoordig binnen maximaal 2 weken gemaakt. Dit komt doordat er niet gewacht is totdat alle benodigde materialen aanwezig waren en ook door het clusteren van de aansluitingen per wijk.  Voorzieningsgevallen duren doorgaans wat langer. Dit komt vooral door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reële kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10.000. De aansluitkosten die de klant betaalt, dekken ongeveer 20% van de reële kosten voor een aansluiting met voorzieningen. Deze eigen bijdrage, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en in het verschil moet door de EBS worden voorzien. De benodigde aansluitmaterialen zijn ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt, wat een probleem is door de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt.

Het aansluitproces is in de afgelopen maanden verbeterd. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk op de financiën komt. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. Het inzetten van extra resources en het clusteren van werkopdrachten, heeft ook geleid tot de verhoogde uitvoeringscapaciteit. Dit alles heeft erin geresulteerd dat de EBS hard op weg is naar het realiseren van 9.000 aansluitingen in 2017.

Procurement Notices