GEPLAND ONDERHOUD DONDERDAG 20 JUNI 2024 Lees meer
GEPLAND ONDERHOUD WOENSDAG 19 JUNI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

EBS stapt over naar nieuw klant informatiesysteem

Paramaribo 19 augustus 2020- Per ingaande 05 oktober a.s. stapt de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) over naar het gebruik van een nieuw klant informatiesysteem, “Customer Information System” (CIS). CIS is één van de drie modules binnen het Enterprice Resource Planning (ERP) systeem, die de EBS de afgelopen tijd aan het invoeren is.

Naast een Work Management Systeem (WMS) en een Financieel Information Systeem (FIS) heeft de EBS ook gekozen voor een Customer Information Module die de verschillende klantprocessen waaronder, facturering, inning, krediet, debiteurenprocessen, incassoprocessen, factuur opmaak, betalingsprocessen enzovoort met elkaar integreert.

Met de ingebruikname van dit nieuwe klantinformatiesysteem zijn er enkele zaken die voor de klant zullen veranderen.

Wat verandert voor de klant bij de overstap naar het nieuwe klantinformatiesysteem?

 

1. De klant krijgt een nieuw aansluitnummer en klantnummer.


Hoewel deze klantgegevens zullen veranderen zullen de oude aansluit- en klantnummers vooralsnog nog te gebruiken zijn voor o.a. het doorgeven van uw meterstand, opvragen van openstaande rekeningen, betaling stroomrekening of andere zaken waarbij deze gegevens vereist zijn. 

 

2. Er wordt een vaste meteropnamedag per wijk gehanteerd in plaats van een periode van 3 dagen. 

Onderstaand schema geeft de nieuwe vaste meteropnamedag per groep aan. Voortaan zal de meterstand zoveel als mogelijk op deze dag worden opgenomen of door de klant moeten worden doorgegeven. Indien de klant de meterstand op een andere dag opneemt en verstuurt zal de EBS altijd werken met de meterstand die het meest dichtbij de meteropnamedag is. Indien deze dag op een zon-of feestdag mocht vallen, wordt de eerstvolgende werkdag gehanteerd.

Hoe gaat u na welke nieuwe meteropnamedag voor uw wijk geldt?

Voorbeeld: Uw aansluitnummer is DL0123456. Dit aansluitnummer komt voor tussen DL0000001 en DL 9999999. Uw nieuwe meteropnamedag is dus de 3e van de maand.

 meteropname.pngTabel 1: Overzicht meteropname periode voorheen versus nieuwe vaste meteropnamedag per wijk.

 

 

3. Nieuwe EBS kwitantie

De layout en format van de EBS kwitantie die de klant bij betaling van de elektriciteitsrekening ontvangt, is kleiner dan de huidige. Op de factuur is het totaal te zien van de nog te betalen rekening(en). Naast de betaalde rekeningen zullen overige vorderingen, gekoppeld aan het aansluitnummer (zoals betaling nieuwe aansluiting of uitbreiding, kosten bij schade, onrechtmatig stroomverbruik etc.), telkens op de kwitantie worden vermeld.

 

4. Nieuwe EBS Myaccount

EBS MyAccount is vernieuwd en aangevuld met enkele nieuwe functionaliteiten. MyAccount biedt verschillende overzichten die de klant kan bekijken zoals; openstaande rekeningen, transacties verbruik, historische verbruik, betalingsregelingen) en maakt verschillende diensten digitaal mogelijk zoals; het sturen van aanvragen voor nieuwe aansluitingen, opzeggingen en verhuizingen, het doorgeven van de meterstand en nu ook het maken van diverse service afspraken. Via het selfservice portaal binnen de nieuwe MyAccount kan de klant op afstand afspraken maken met betrekking tot zowel gas als elektra.

Van huidige My Account gebruikers zal gevraagd worden om bij de overstap de inloggegevens (wachtwoord) te veranderen.

 

Door de overstap naar het klantinformatiesysteem kan er enige vertraging oplopen bij de dienstverlening, omdat het systeem nieuw is. De EBS vraagt klanten daarom geduld en begrip bij deze overgangsperiode.

 

Alle informatie betreffende de overgang van het oude naar het nieuwe klant informatiesysteem zal in de komende tijd bekend worden gemaakt via de media en de gebruikelijke EBS kanalen t.w. www.nvebs.com, en de EBS facebookpagina Facebook\nvenergiebedrijvensuriname. Ook kan er gebeld worden naar de klantenservice op het nummer 175.

Procurement Notices