GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

"Digitale verbruiksmeter is nog geen smart meter"

PARAMARIBO 28 september 2020– De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft landelijk iets meer dan 170.000 aansluitingen, waarvan ongeveer 60% momenteel is voorzien van een conventionele energiemeter, ook wel bekend als de kilowattuur (kWh)meter.

Wereldwijd worden deze elektromechanische kWh meters, met een draaischijf en een mechanische weergave, niet meer vervaardigd, waardoor de EBS in de afgelopen 15 jaren langzamerhand de overstap heeft gemaakt naar digitale energiemeters (de modellen ME160, ME162, MT173 en MT174). De eerste versie van deze digitale meters hadden een digitale meetinstallatie met een mechanische display (draaischijf). De volgende versies zijn compleet digitaal, dat wil zeggen digitale meting met digitale weergave. In vergelijking met de analoge meters zijn digitale meters niet aan slijtage onderhevig.

Advanced Metering Infrastructure (AMI)

EBS is reeds geruime tijd bezig met de voorbereidingen van het LED Straatverlichting en Advanced Metering project, welke inhoudt, de vervanging van 40.324 straatverlichtingsarmaturen met LED armaturen, de installatie van 21,000 Advanced Meters (AM), ook wel smart meters genoemd en de introductie van Advanced Metering Infrastructure (AMI) in het elektriciteitsnetwerk van Suriname. De AMI zal de communicatie tussen deze smart meters en de EBS, maar ook de LED straatverlichtingsarmaturen, mogelijk maken. De fondsen voor het plegen van deze investeringen worden door de Caribbean Development Bank (CDB) ter beschikking gesteld.

Advanced Metering Infrastructure is een tweerichtings communicatienetwerk dat dataverkeer tussen het utiliteitsbedrijf en de meter van de klant mogelijk maakt. De 21.000 slimme meters zullen worden gebruikt in het EBS systeem en zijn van grote waarde voor verafgelegen gebieden. Het grootste voordeel van dit systeem is dat de verbruiken op vastgestelde tijden kunnen worden opgevraagd. Daarnaast zal het verbruikspatroon van elke individuele aansluiting zichtbaar gemaakt kunnen worden en in latere fase zal de individuele klant ook in staat zijn om verbruiksdata volledig te beheersen.

In dit kader heeft de EBS ongeveer 100 stuks “smart “meters geplaatst bij huishoudelijke en commerciële klanten. Echter zijn deze geïnstalleerde smart meters (nog) niet in staat om data te verzenden naar het factureringsbestand van de EBS. Voor de uitwisseling van verbruiksdata op afstand is de AMI infrastructuur in het elektriciteitsnetwerk nodig. Wanneer dit in 2021 is afgerond, zal (o.a.) de fysieke meteropname of het zelf doorgeven van de meterstand, niet meer nodig zijn voor deze meters.   

 Opname van een digitale meter

Het register met het energieverbruik is bij alle huishoudelijke verbruikers op de digitale meters op de display eenduidig zichtbaar voor zowel de verbruikers/klanten, de meteropnemers als de technici van de EBS. Bij de opname van de digitale meter wordt altijd gewerkt met de actuele meterstand (zichtbare stand). Op het display is de som van het geactualiseerd verbruik zichtbaar.

Zoals bekend heeft de EBS voor Paramaribo, Wanica en omliggende districten, 4 factuurgroepen welke op de 10e, 14e, 18e en 22ste van de maand worden afgesloten. Voor deze groepen geldt een “vaste” periode volgens de factuurgroep, waarin de meterstand moet worden geregistreerd.

Wordt de opname buiten de meteropnameperiode gedaan, dan zal de kWh aanduiding op de factuur verschillen met de opgegeven of opgenomen stand, omdat het huidige “computer programma” voor de facturering, automatisch het verbruik door inschat naar de vaste datum van facturering van die groep. Deze aanpassingen worden bij de eerst volgende facturering ook meegenomen.

Procurement Notices