GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Bekendmaking_Werkzaamheden Energievoorziening Par'bo

PARAMARIBO 21 augustus 2023- De N.V. EnergieBedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat in het kader van de verdere optimalisatie en uitbreiding van de energievoorziening in Paramaribo, er in de periode midden augustus tot en met eind september 2023 enkele werkzaamheden zullen worden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk door het bedrijf United Caribbean Contractors (UCC).

 

Bij deze gelegenheid zal er een dubbele ondergrondse 33 kV elektra verbinding worden aangelegd ten behoeve van het nieuwe onderstation, welke wordt gebouwd aan de Margarethalaan. De verbinding zal lopen vanaf de hoek van de Kwattaweg en de Surindre Kanhaiweg, in de Surindre Kanhaiweg en vandaar uit naar de Margarethalaan.

 

Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat op sommige plaatsen de  bermen alsook de inritten in overleg met de bewoners en bedrijven van eerdergenoemde straten zullen worden open gegraven en op dezelfde dag c.q. in dezelfde week weer worden gedicht. Ook zullen er buizen worden geplaatst, zodat de elektrische kabels ongehinderd getrokken kunnen worden.

 

Indien er uitschakelingen van de stroomvoorziening  noodzakelijk zijn, zullen deze zoals gebruikelijk vooraf bekend worden gemaakt via de welbekende EBS kanalen zoals de radio via ABC, SRS, Apintie, Garuda, Radio 10, Boskopu, Koyeba en Asosye, via de EBS website www.nvebs.com alsook via de EBS Facebook pagina op Facebook/nvenergiebedrijvensuriname.

 

Tijdens de werkzaamheden kunnen er wat wijzigingen optreden. Getracht wordt om het ongerief en de hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. In geval van ongerief en/ of klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice van de EBS op het telefoonnummer 175.

 

De EBS bedankt de gemeenschap alvast voor hun begrip en medewerking.

Procurement Notices