GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Vliegers en bermbranden veroorzaken storingen tijdens de vakantie- en grote droge tijd

PARAMARIBO 24 augustus 2023- Vliegeren is een leuke manier voor kinderen om de vakantie door te brengen, echter het vastzitten van een vlieger in het elektriciteitsnetwerk van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), kan voor schade en ongerief zorgen.

 

Als een vlieger ongelukkigerwijs in het elektriciteitsnetwerk komt vast te zitten, kan de stroomvoorziening hiervan last ondervinden. Daarnaast neemt het risico op ongelukken ook toe daar zich situaties kunnen voordoen waarbij het vliegermateriaal, de elektriciteitsspanning doorgeleid met alle gevolgen van dien. Ook het trekken aan vliegers die vastzitten in het net kan kortsluiting veroorzaken, omdat de elektrische draden tegen elkaar komen. Dit kan zorgen voor levensbedreigende situaties, zoals elektrocutie.

 

Vanaf de aanvang van de schoolvakantie zijn tot nu toe reeds 8 storingen veroorzaakt door vliegers die in het netwerk terechtkwamen. Hiervan hebben de meeste zich in de dichtbevolkte buurten Latour en Livorno voorgedaan.

 

Als een vlieger ongelukkigerwijs toch in het elektriciteitsnetwerk komt en vast blijf zitten, geef dit door aan de EBS op het gratis storingsnummer 139. Dit geldt niet alleen voor vastzittende vliegers, maar ook voor elke andere vorm van schade aan het net toegebracht door een handeling of juist een nalaten van een derde, met als gevolg schade aan EBS-infrastructuur.

 

Bermbranden

EBS leidt ook schade aan haar infrastructuur als gevolg van bermbranden. Bij langere perioden van droogte stijgt de kans op gras-/ bermbranden aanzienlijk en is een klein vonkje al genoeg. Een gras-/ bermbrand is niet alleen gevaarlijk omdat het snel kan uitgroeien tot een fikse brand, het levert veelal ook schade aan de infrastructuur van de EBS.

 

Ondanks waarschuwingen van diverse autoriteiten, gebeurt het nog te vaak dat personen ongecontroleerd brand stichten langs de openbare weg. Deze brandjes ontwikkelen zich, vooral in de droge tijd, al gauw tot een bosbrand waarbij ook infrastructuur van de EBS langs de weg, vlam vat. Het gevolg hiervan kan zijn dat er kortsluiting ontstaat, welke zorgt voor stroomuitval in de omgeving, alsook schade aan apparatuur van klanten aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De elektriciteitsmasten, die een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen van de elektriciteitslijnen en toebehoren, kunnen aan de onderzijde verzwakken als gevolg van de schroeischade. Ook de kabels die langs de paal naar de aarde lopen en van belang zijn voor een goede balans in de stroomvoorziening, raken als gevolg van de brand beschadigd.

 

Velen zijn zich niet bewust van de gevaren en het ongerief die vastzittende vliegers en gras-/bermbranden kunnen veroorzaken. Daarom doet de EBS een dringend beroep op vooral ouders en buurtbewoners om extra toezicht te houden op hun pupillen, wanneer deze vliegers oplaten en dat zulks zoveel als mogelijk gebeurt op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen.

 

EBS vraagt ook aan de gemeenschap oplettend te zijn dat er geen vuur wordt aangestoken op bermen of terreinen waar het elektriciteitsnetwerk loopt.

bermbrand.jpg

Procurement Notices