Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Bekendmaking Uitbreidingswerkzaamheden E-NICK

PARAMARIBO 24 augustus 2023- De N.V. EnergieBedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat in het kader van de verdere optimalisatie en uitbreiding van de energievoorziening in Nickerie, er in de periode eind augustus t/m begin oktober 2023 enkele werkzaamheden zullen worden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk aldaar, door het bedrijf United Caribbean Contractors (UCC).

 

Bij deze gelegenheid zullen er ondergrondse 12kV elektra verbindingen worden aangelegd t.b.v. de nieuwe onderstations, welke worden gebouwd te Clarapolder en Van Pettenpolder.

 

Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat op sommige plaatsen nabij voorgenoemde onderstations de bermen alsook de inritten in overleg met de bewoners en bedrijven zullen worden open gegraven en op dezelfde dag c.q. in dezelfde week weer worden gedicht. Ook zullen er buizen worden geplaatst, zodat de elektrische kabels ongehinderd getrokken kunnen worden.

 

Indien er uitschakelingen van de stroomvoorziening noodzakelijk zijn, zullen deze zoals gebruikelijk vooraf bekend worden gemaakt via de welbekende EBS kanalen zoals de radio via ABC, SRS, Apintie, Garuda, Radio 10, Boskopu, Koyeba en Asosye, via de EBS website www.nvebs.com alsook via de EBS Facebook pagina op Facebook/nvenergiebedrijvensuriname.

 

Tijdens de werkzaamheden kunnen er wat wijzigingen optreden. Getracht wordt om het ongerief en de hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. In geval van ongerief en/ of klachten kunt u contact opnemen met de EBS klantenservice in Nickerie op het telefoonnummer 231234 of 231235.

 

De EBS bedankt de Nickeriaanse gemeenschap alvast voor hun begrip en medewerking.

Procurement Notices