GEPLAND ONDERHOUD ZONDAG 19 MEI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

STREET LIGHTING RETROFIT AND ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE – PROJECT SURINAME

PARAMARIBO 18 MEI 2020-De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt er naar toe om in de maand september 2020, een aanvang te maken met de implementatiefase van het project, STREET LIGHTING RETROFIT AND ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE – SURINAME.

 

Dit project bestaat uit een aantal deelprojecten zijnde;

  1. de vervanging van ruim 40.000 straatverlichtingsarmaturen met ledarmaturen,
  2. de installatie van 21.000 smart meters en
  3. een communicatieplatform voor aansturing van deze apparatuur.

 

  1. Installatie 40.000 ledstraatverlichtingsarmaturen


De straatverlichting in Suriname, die aan de basis staat van de oprichting van de EBS (NIGM-OGEM) geschiedt momenteel voor het overgrote deel door High Pressure Lights (HPL) en High Pressure Sodium (HPS) lampen. Deze typen gebruiken relatief meer vermogen ten opzichte van de huidige nieuw ontwikkelde lampen van het type LED (Light Emitting Diode). Verhoudingsgewijs levert de LED meer licht voor hetzelfde vermogen als de oudere typen bulpen.

In 2014 zijn ledstraatverlichtingsarmaturen  voor het eerst geïntroduceerd in Suriname. In de tussentijd zijn door de EBS in de afgelopen jaren ongeveer 14.500 ledstraatverlichtingsarmaturen reeds geplaatst op diverse lokaties in Paramaribo en de distrikten.

Gedurende een periode van 15 maanden zullen er landelijk ruim 40.000 lampen worden vervangen met high efficiency smart led straatverlichting. De details omtrent de volgorde van wisselen, zullen nog volgen. De voornaamste voordelen van dit project zijn:

  • Verbetering van de straatverlichtingskwaliteit, wat de veiligheid op de openbare weg verbetert;
  • Langere levensduur van ledstraatverlichting in vergelijking met de huidige;
  • Een reductie van het energieverbruik van de landelijke straatverlichting met 59% en dus ook de maandelijkse verbruikskosten, die door de overheid (Goverment Of Suriname) moeten worden opgebracht;
  • Een afname van CO2 uitstoot met 5.500 ton, door de efficiëntie van de lampen, waarvoor minder brandstof noodzakelijk is;
  • In tegenstelling tot HPL en HPS lampen bevatten ledlampen minder giftige stoffen die schade aan het milieu zouden kunnen toebrengen.

De uitgewisselde lampen die niet meer gebruikt kunnen worden, zullen volgens de geldende richtlijnen op milieuverantwoorde wijze worden opgeslagen en vernietigd door een daartoe bevoegde instantie.

 

2. Advanced Metering Infrastructure (AMI)

Met de toepassing van  deze communicatie infrastructuur is de EBS nu in staat het beheer van de straatverlichting te moderniseren. De techniek biedt de mogelijkheid om de lamp met dusdanige equipment uit te rusten zodat de EBS op afstand een aantal zaken van de lamp waar nodig kan monitoren en aansturen. Er wordt een dusdanige equipment aangelegd zodat elke armatuur informatie naar het onderhoudsteam van de EBS opstuurt, voorbeeld als de lamp niet brand zal de armatuur dit doorgeven en kan er adequater en sneller worden gereageerd doordat de lamp de informatie en ook zijn locatie opstuurt. Binnen het huidige systeem is de EBS afhankelijk van de klant, voor het doorgeven van storingen. Met het nieuwe systeem zal de armatuur dat “zelf” doen.

De lichtintensiteit kan op afstand worden gedimd, afhankelijk van het tijdstip van de nacht, de verlichting in de omgeving en de verkeersdichtheid. Door de toepassing van smart technologie in combinatie met ledstraatverlichting verbeterd ook de bedrijfsefficientie, door sneller, adequater en gericht de storingen op te lossen. Hierdoor gaan de onderhoudskosten omlaag.

 

3.  Smart meters

Door de toepassing van de z.g. slimme straatverlichtingsarmaturen zal de EBS ook in staat zijn om gebruik maken van (Advanced Metering Infrastructure) AMI. De AMI maakt het mogelijk dat de meterstanden “automatisch “ worden verkregen. In eerste instantie zal de EBS starten met het uitwisselen van ruim 21.000 smart meters. De overige meters zullen gefaseerd worden vervangen.

Een smart meter registreert het elektriciteitsverbruik en stuurt de meterstand automatisch en frequenter naar de EBS. Hierdoor wordt een beter beeld verkregen van het verbruikspatroon. De klanten die voorzien zullen worden van de smart meters, hoeven dan maandelijks hun meterstanden niet meer door te geven. Een smart meter stelt verbruikers in staat om het eigen energieverbruik beter te monitoren en energiebesparings- en efficiëntieslagen te maken in eigen energieverbruik doordat het patroon zichtbaar gemaakt wordt. Ook aan- en afsluitingen zullen dan op afstand mogelijk worden.

 

Investering voor de komende decennia

De middelen voor bovenvermelde projecten zijn afkomstig uit een financieringsovereenkomst tussen het Ministerie van Financiën (MinFin) en de Caribbean Development Bank (CDB), waarbij de EBS ook een deelfinanciering doet. De totale kosten voor dit project zijn geraamd op US$ 33 miljoen.

De landelijke vervanging van de straatverlichting met ledverlichting is een investering voor de komende decennia om de toenemende kosten die gepaard gaan met de toepassing en het onderhoud van straatverlichting drastisch te reduceren. Momenteel zijn de openbare aanbestedingen gaande en wordt er gewerkt aan de detail planning van dit landelijk straatverlichtingsproject. In de komende tijd zal de samenleving via de media en de EBS kanalen geïnformeerd worden omtrent dit project. Voor vragen/klachten over dit project kunt u bellen naar het nummer 175 of e-mailen naar customerservices@ebs.sr

Procurement Notices