GEPLAND ONDERHOUD DINSDAG 16 JULI 2024 Lees meer
Bekendmaking_Achterstallige betalingen EBS klanten Lees meer

Wie Zijn Wij

Wie zijn wij?

Wij leveren onze bijdrage aan een Duurzame Energiemarkt voor Suriname en bieden onze klanten slimme keuze en beheer over energieverbruik aan. Wij voorzien dagelijks weer meer dan 185.000 huishoudens en bedrijven van betrouwbare en duurzame energie.

Dit doen wij door het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het elektriciteitsnetwerk en door energiemartkspelers te voorzien van een
commercieel platform voor tijdige energie inkoop.

Klant staat centraal

We stellen onze klanten centraal in hun dagelijkse bezigheden. Door te weten wat onze klanten echt willen, wat hen motiveert en beweegt, zijn wij in staat effectiever te reageren. Hiervoor wordt nu al energieverbruiksdata van klanten verder gedigitaliseerd en geanalyseerd om enerzijds beter in te spelen op de
gebruikspatronen van klanten en hun energiebeheer te verbeteren, en anderzijds om de energievraag te voorspellen. Op alle klantcontactpunten binnen de energiemarkt garanderen wij een positieve klantervaring.

Smart keuzes en eigen beheer

Wij bieden toegevoegde waarde (meer dan energie) door onze klanten innovatieve oplossingen, producten en diensten aan te bieden waarmee zij hun energiebehoeften zelf kunnen organiseren. Eigen beheer biedt u verschillende keuzes zoals: kopen / maken / verkopen of hybride).

VISIE

Onze visie is om het leidend Energie Dienstverleningsbedrijf in Suriname te zijn dat voorstander is van duurzame energie voor iedereen en welvaart voor zowel huidige en toekomstige generaties stimuleert.

Wij hebben hierbij een leidende rol op de energiemarkt van Suriname door:

  • Een pro-actieve partner van de EAS te zijn bij het gezamenlijk uitvoeren van het Sectorplan Energie. 
  • Een koploper te zijn op het gebied van kennis over duurzaam energiebeheer en deze kennis over te dragen aan onze natie in het streven naar meer ownership en verantwoordelijkheidsgevoel van onze gemeenschap voor de wereldwijde ecologische toestand.
  • Toepassing van meer innovatieve energietechnologieën en -praktijken die economisch verantwoord en ecologisch verantwoord zijn.
  • Onze organisatie te ontwikkelen door duurzame principes consequent toe te passen in de eigen bedrijfsvoering.

Energie ontwikkelt zich als een serviceproduct: klanten zijn steeds vaker bereid te betalen voor kwaliteit, gemak en comfort van geleverde diensten. 

  • Wij gaan daarom over van 'verkopen van elektriciteit als commodity' naar 'het verkopen van energie als een  'service' en maken de transitie van 'Energy Supplier' naar 'Sustainable Energy Service Provider' die diverse energieproducten en -diensten aanbiedt die de klantervaring en maakt Suriname duurzamer.

Duurzame energie is de energieproductie die verantwoordelijk is om in onze huidige energiebehoeften te voorzien zonder de voorziening in de toekomst te beïnvloeden.

We zullen de energietransitie in Suriname leiden en versnellen naar een hoger duurzaamheidsniveau. We creëren een platform voor dialoog over de mogelijkheden om over te stappen van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Continuïteit op lange termijn

We garanderen de voorziening van onze energiebehoeften in het heden zonder de voorziening in de toekomst te beïnvloeden. 

Milieu verantwoordt

We streven enerzijds naar effectievere en efficiëntere bedrijfsactiviteiten (elimineren activiteiten zonder toegevoegde waarde in de energiewaardeketen van Suriname, alsook onze eigen productie-, opslag-, transmissie-, netwerk- en leveringsactiviteiten, terwijl we het serviceniveau en de waarde voor onze klanten maximaliseren. ) en aan de andere kant een meer ecologische energie-bedrijfsvoering (lagere CO2-uitstootvoetafdruk).

Inzicht in verbruik

We zullen elke klant in staat stellen om de controle over zijn eigen energievoorziening te nemen, de beslissingsbevoegdheid van zijn energieverbruik, verbeterde kostenbeheersing, verdienvermogen, betrouwbaarheid en veiligheid en een schonere, ecologisch duurzame omgeving te ervaren.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

We streven ernaar om de hiaten in de nationale toegang tot en beschikbaarheid van elektriciteit in heel Suriname op een kosteneffectieve manier te dichten. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie is een cruciaal element van sociaal-economisch welzijn en industrieel concurrentievermogen.

Klanten

Wij maken betaalbare energie mogelijk voor onze klanten, wat hun levenskwaliteit verbetert. 

Suriname

Wij zorgen voor de beschikbaarheid van elektrische energie voor onze huidige en volgende generaties en gebruiken energie duurzaam, waardoor toekomstige groei voor Suriname gegarandeerd wordt.

N.V. EBS

Wij zorgen voor welvaart en continuïteit op de lange termijn voor onze organisatie alsook nieuwe kansen voor onze medewerkers.

 

Procurement Notices